Digitaalisen tapahtumatuotannon elämyksellisyys

Tapahtumateollisuus on kooltaan valtava, mutta pirstaleinen kokonaisuus pieniä toimijoita, jotka muodostavat merkittäviä välillisiä taloudellisia vaikutuksia muun muassa majoitus-, ravitsemis-, liikennöinti- ja vähittäiskaupan alalle (Tapahtumateollisuus ry 2021).

Koronan vaikutus vuosien aikana kasvaneeseen tapahtumateollisuuteen on ollut hyvin negatiivinen. Ala kuuluukin koronakriisin suurimpiin kärsijöihin. Vaikka toimijat kamppailevat olemassaolostaan, näkyy alalla valonpilkahduksia. Kriisit pakottavat muutokseen, kehittämään ja kokeilemaan uusia toimintamalleja ja palveluja. Toimintamallien ja palveluiden kehittämistä edesauttaa alan dynaaminen, joustava ja verkostoitunut luonne. Digitalisaatio ja teknologia tuovat mukanaan monia mahdollisuuksia tukea koronakurimuksesta kärsinyttä alaa uudenlaisella online- tai hybriditapahtumatuotannolla. (Unkila & Westerholm 2020.)

Kohti elämyksellisempää digitaalista etätapahtumatuotantoa

Kohti elämyksellisempää digitaalista etätapahtumatuotantoa – Kede − on LABin hallinnoima hanke, jossa kehitetään ja pilotoidaan elämyksellisen hybridi- ja onlinetapahtumatuotannon malli EHO. EHO-malli pyrkii pois perinteisestä katsojan passiivisesta roolista ja tavoittelee osallistamisen kautta luomaan elämyksiä ja osallistumisen tunnetta. Tämän lisäksi hanke pyrkii mahdollistamaan ja nopeuttamaan digitaalisten palveluiden käyttöönottoa ja kehittämistä julkisen ja kolmannen sektorin toimijoiden osalta. Teknologian ja osaaminen hyödyntäminen kehittää vähähiilisiä ja vihreämpiä toimintamalleja, jotka kytkeytyvät EHO-mallin ydin ajatukseen (LAB 2021).

Kuva 1. Teknologian keinoin voidaan luoda osallistumisen tunnetta. (PhotoMIX-Company 2018)

Virtual Imatranajot osana perinteikkäitä Imatranajoja

Perinteikäs ja uudenlainen tapahtumatuottaminen kohtasivat Imatralla elokuussa. Tapahtuman rakenne seurasi hybridimallia, missä päätapahtuman oheen rakennettiin oheistapahtuma paikan päällä ja online-toteutuksella. Päätapahtumana olivat Imatranajot, joka edustaa perinteikästä moottoripyöräkilpailua. Ensimmäinen kilpailu järjestettiin jo vuonna 1953, minkä jälkeen kaupunkiosan ratajärjestelyjä on muutettu. (IMK ry 2021.) Oheistapahtumana tuotettiin online-hybridimallinen tapahtumatuotanto e-urheilun henkeen.

Perinteisen kisan rinnalle haluttiin tuoda uudenlaista lisätoimintaa houkuttelemaan uudenlaista kävijäkuntaa. Virtual Imatranajo 2021 -tapahtumassa virtuaali-moottoripyöräkuskin tittelistä kilpailtiin Ride 4-videopelisimulaattorilla kolmen osakilpailun voimin. Katsojille tarjottiin mahdollisuutta seurata kisakatsomosta striimattua ja selostettua pelilähetystä. Tätä tuettiin erikseen vielä yleisöpelialueella, joka oli suunnattu koko perheelle. Etätapahtumatuotannon lisäksi yleisön oli mahdollista osallistua itse paikalla maksuttomaan moottoriurheiluaiheiseen lähiverkko- eli LAN-tapahtumaan, johon oli mahdutettu nuorien suosikkipelejä, kuten SCGO:ta, Rocket Leagueta, Fortniteä ja NHL:ää. (Imatra 2021).

Kuva 2. eSport voi tukea perinteikästä tapahtumaa valituilla peligenreillä. (lordsse_design 2020) 

EHO-mallin hyödyntäminen

Uudenlainen etä- ja onlinetapahtumamalli noudatti hankkeen esittelemää EHO-mallinnusta tunnollisesti. Mahdollisuus oli osallistua etänä sekä paikan päällä. Pelialueille tuotiin osallistavuutta, mikä mahdollisti passiivisen katsojan siirtymisen aktiiviseksi toimijaksi. Mallin avulla kyettiin tukemaan päätapahtumaa ja lisäämään perinteikkään kisan vetovoimaisuutta.

Kirjoittaja

Taina Orpana toimii lehtorina LAB-ammattikorkeakoulun liiketoimintayksikössä ja työskentelee Kede-hankkeessa.

Lähteet

Imatra. 2021. Virtuaalinen Imatranajo 2021 järjestetään Imatralla 27.−29.8.2021. Uutinen. [Viitattu 23.11.2021]. Saatavissa: https://www.imatra.fi/uutinen/2021-07-05_virtuaalinen-imatranajo-2021-j%C3%A4rjestet%C3%A4%C3%A4nimatralla-27-2982021

IMK ry. 2021. Historiaa: Imatranajot. [Viitattu 23.11.2021]. Saatavissa: https://www.imk.fi/content/fi/1018/20610/Imatranajon%20historia.html

LAB. 2021. LAB-ammattikorkeakoulu. Kohti elämyksellisempää digitaalista etätapahtumatuotantoa. Projekti. [Viitattu 23.11.2021]. Saatavissa:https://lab.fi/fi/projekti/kohti-elamyksellisempaa-digitaalista-etatapahtumatuotantoa

Tapahtumateollisuus ry. 2021. Mitä on tapahtumateollisuus? Blogi. [Viitattu 23.11.2021]. Saatavissa: https://www.tapahtumateollisuus.fi/mita-on-tapahtumateollisuus/

Unkila, M. & Westerholm, T. 2020. Tapahtumateollisuus on koronakriisin suurimpia kärsijöitä. Turun Yliopisto. [Viitattu 23.11.2021]. Saatavissa: https://www.utu.fi/fi/ajankohtaista/uutinen/tapahtumateollisuus-on-koronakriisin-suurimpia-karsijoita

Kuvat

Kuva 1. PhotoMIX-Company. 2018. Linssi, laitteet, elokuva. Pixabay. [Viitattu 24.11.2021]. Saatavissa: https://pixabay.com/fi/photos/linssi-laitteet-elokuva-3143893/

Kuva 2. lordsse_design. 2020. Moottoripyörä, puhelin. Pixabay. [Viitattu 24.11.2021]. Saatavissa: https://pixabay.com/fi/photos/moottoripy%c3%b6r%c3%a4-moottoripy%c3%b6ri%c3%a4-puhelin-5385571/