Digitaaliset alustat parantavat pyörämatkailupalvelujen saavutettavuutta

Navigointi on olennainen osa luontoliikuntaa liikuttaessa itsenäisesti oudossa ympäristössä, merkittyjen reittien ulkopuolella. Pyörämatkailijan näkökulmasta navigointi on usein erityisen haastavaa, sillä harrastusympäristö on pyörällä liikuttaessa huomattavasti laajempi ja etenemisnopeus suurempi kuin jalkaisin liikkuvalla retkeilijällä. Ongelma korostuu maastopyöräilyssä, kun reitinvalintaa vaativia risteyksiä tulee eteen useammin kuin maantiellä, jossa yleisesti on myös paremmat opasteet.

Vaikka maastoon merkittyjen pyöräilyreittien määrä Suomessa lisääntyykin koko ajan, ovat karttapalvelut monessa eri muodossaan useimmille pyörämatkailijoille usein välttämättömiä retkikumppaneita.

Paperikartoista siirrytään digiaikaan

Vaikka paperikartoilla ja painetuilla esitteillä onkin yhä ystävänsä, valtaavat digitaaliset karttapalvelut myös pyörämatkailussa koko ajan enemmän alaa. Erittäin paljon käytettyjä ja hyödyllisiä palveluja ovat esimerkiksi Metsähallituksen kohteiden kattavat reitti- ja palvelutiedot sekä retkiohjeet tarjoava Luontoon.fi -palvelu sekä navigoinnissakin työkaluna toimiva Retkikartta.fi (Metsähallitus 2020, Metsähallitus 2023).

Valtion maiden ulkopuolella sijaitsevien retkikohteiden kohdeinformaatio sen sijaan on hajanaista ja monesti vaikeasti saavutettavissa. Pyörämatkailun osalta tietotarvetta helpottavat Pyörämatkailukeskuksen (Bikeland 2023) reittikartta sekä muutamat harrastesivustot, kuten harrastajien reittijälkiä jakava Jälki.fi (2023).

[Alt-teksti: henkilö pyöräilee hieman ryteikköisen näköisessä maastossa, johon on rakennettu laudoituksella polku, jonka päällä voi pyöräillä tai kävellä.]
Kuva 1. Padasjoen Päijänne-Ilves on eräs Päijät-Hämeen merkityistä reiteistä, joka soveltuu myös maastopyöräilyyn. (Kuva: Kimmo Hirvonen)

Päijät-Hämeessä käyttöön uusi alusta

Kansainvälisillä markkinoilla pyörämatkailun digitaalisia karttapalveluja on tarjolla usealla eri alustalla, joista Suomeen vahvimmin on jalkautunut Outdooractive. Kyseinen aluevetoinen luontomatkailuportaali on viime vuosien aikana panostanut vahvasti pyöräilyyn ja käsittää nykyisellään reittitietoa yli 600 kotimaisesta pyöräilyreitistä (Ellare 2021). Päijät-Hämeessä Outdooractive-portaali on otettu jo muutama vuosi sitten käyttöön alueen pohjoisosissa, ja alustan käyttöä ollaan nyt laajentamassa kattamaan koko Päijät-Hämeen alue. Tämän odotetaan tuovan lisänäkyvyyttä alueen pyörämatkailulle erityisesti kansainvälisen matkailun markkinoilla (Lahti Region 2022).

[Alt-teksti: keskieurooppalainen vuoristomaisema aurinkoisena päivänä, soratie jolla ajaa neljä pyöräilijää peräkkäin.]
Kuva 2. Outdooractive-alustan toimivuutta testattiin Pyörämatkailijan Päijät-Häme -hankkeessa Vorarlbergin retkellä. (Kuva: Päivi Tommola)

LAB-ammattikorkeakoulun ja PHLU: n yhteisessä Pyörämatkailijan Päijät-Häme -hankkeessa (LAB 2023) on tehty paljon työtä alueen pyörämatkailupalvelujen näkyvyyden kehittämiseen. Hankkeessa on havaittu pyörämatkailun reitteihin ja palveluihin liittyvän tiedon saavutettavuuden ja markkinoinnin haasteiden hidastavan alueen matkailullisen potentiaalin hyödyntämistä. Digitaaliset ratkaisut ja aluevetoinen reittitiedon kokoaminen sekä yhdenmukaistaminen ovat hyviä keinoja vastata näihin haasteisiin.

Maastokäytössä digitaalisten ratkaisujen yleistyminen saattaa tuoda haittoina mukanaan esimerkiksi teknologian epävarmuuteen liittyviä asioita (Solla 2017). Pohtia voi myös, onko luontoelämyskään ihan sama kuin ennen, jos älylaite on navigoinnin vuoksi pidettävä koko ajan esillä.

Kirjoittaja

Päivi Tommola toimii LAB-ammattikorkeakoulussa projektipäällikkönä Pyörämatkailijan Päijät-Häme -hankkeessa (LAB 2023).

Lähteet

Bikeland. 2023. Reitit. Viitattu 23.02.2023. Saatavissa https://www.bikeland.fi/reitit

Ellare. 2023. Pyöräilytilastoja Outdooractivesta. Viitattu 23.02.2023. Saatavissa https://www.ellare.fi/blogi/pyorailytilastoja-outdooractivesta-2021

Jälki.fi. 2023. Jälki on kartta- ja reittipalvelu pyöräilyharrastajille. Viitattu 23.02.2023. Saatavissa https://jälki.fi/

LAB. 2023. Pyörämatkailijan Päijät-Häme. Hanke. Viitattu 23.02.2023. Saatavissa https://www.lab.fi/fi/projekti/pyoramatkailijan-paijat-hame

Lahti Region. 2022. Päijät-Hämeen luontomatkailukohteet ja reitit siirtyvät outdooractive-alustalle. Viitattu 23.02.2023. Saatavissa https://www.epressi.com/tiedotteet/matkailu/paijat-hameen-luontomatkailukohteet-ja-reitit-siirtyvat-outdooractive-alustalle.html

Metsähallitus. 2020. Uudistunut retkikartta.fi on mainio apu kotimaan luontomatkailijalle. Viitattu 23.02.2023. Saatavissa https://www.metsa.fi/tiedotteet/uudistunut-retkikartta-fi-on-mainio-apu-kotimaan-luontomatkailijalle/

Metsähallitus. 2023. Luontoon.fi. Viitattu 23.02.2023. Saatavissa https://www.luontoon.fi/

Solla, K. 2017. Miten digikartat ovat muuttaneet elämäämme? Neljä mullistusta ja yksi yllätys. Yle. Viitattu 23.02.2023. Saatavissa https://yle.fi/aihe/artikkeli/2017/06/09/miten-digikartat-ovat-muuttaneet-elamaamme-nelja-mullistusta-ja-yksi-yllatys