Fysioterapeuttiopiskelijat koululaisten terveyden edistäjinä

Tammikuussa avautui LAB-ammattikorkeakoulun fysioterapeuttiopiskelijoille uudenlainen harjoittelumahdollisuus. Lahden koulutoimen ja LABin yhteistyönä Mukkulan peruskoulussa käynnistettiin puoli vuotta kestävänä pilottina kouluharkka-OPPIMO projekti. Seitsemän opiskelijaa on ollut uranuurtajina. Projektin aikana syntyi uusi työnkuva. Lahden koulutoimen palkkaama koulufysioterapeutti Anni Vanhanen aloitti koululaisten terveyden edistämisen fysioterapeuttiopiskelijoiden toiminnan ohjaamisen kautta. Suomessa kouluterveydenhuolto fysioterapeutin työkenttänä on tunnistettu tärkeäksi kehityskohteeksi (Suomen Fysioterapeutit 2019). Lappeenrannassa on jo laajasti koulufysioterapia-toimintaa opiskelijayhteistyössä. Nyt myös Lahti liittyi koulufysioterapian kehittämiseen mukaan.

Pilotointia ja paikan etsimistä

Tammikuussa toiminta käynnistyi kahden opiskelijan voimin. Alussa oli paikan etsimistä kouluympäristössä ja koulun päivärytmissä sekä fysioterapianäkökulman hakemista toimintaan. Rohkean ideoinnin ja toiminnan markkinoinnin avulla alkoi oma paikka koulusta löytyä. Vaativan erityistuen luokissa opiskelijat seurasivat ja avustivat mukautetussa opiskelussa ja saivat taitoja toimia erityisryhmien kanssa. Koulufysioterapeutin avovastaanotto oli kaikkien muiden luokkien oppilaille. Tavoitteena oli lisätä monipuolista koulupäivään sulautuvaa aktiivisuutta. Opiskelijat loivat fysioterapiasisältöä liikuntatunneille ja osallistuivat terveyskasvatukseen.

Kuva 1. Erityistä tukea tarvitsevien 1&2 -luokkalaisten liikuntapäiväkirja. (Kuva: Kouluharkka-OPPIMO-materiaalipankki)

Liikuntasalista kotiin kameran eteen

Koronavirus mullisti arjen maaliskuussa ja Mukkulassa siirryttiin etätyöskentelyyn. Tavoite säilyi, mutta toiminta muuttui etä-hyvinvointimateriaalin tuottamiseksi. Oltiin jälleen rohkean ideoinnin äärellä. Fysioterapeuttiopiskelija Suvi Kaipio ehti olla koululla harjoittelussa puolitoista viikkoa, kunnes siirryttiin etäopetukseen.

Suvi kertoo kokemuksistaan: “Odotin innolla, että pääsen työskentelemään lasten kanssa. Kovin kauan en ehtinyt harjoittelussa olla, kun tilanne muuttui täysin ja työskentely siirtyi tietokoneen ääreen. Muutos tuntui oudolta, koska ajattelin, että fysioterapeutin työssä ollaan läsnä ja käsillä tekeminen on tärkeää. Aloin kuitenkin huomata, miten paljon voi tehdä ilman fyysistä kontaktia. Poikkeusoloissa somen tai opettajien kautta muistutetaan liikunnan tärkeydestä ja erilaisin keinoin tehdään oppilaiden arjesta aktiivisempaa. Olemme tehneet liikuntakalentereita, jumppavideoita sekä aktiivisuushaasteita Instagramiin. Vaikka en kädentaitoja pääsekään opettelemaan, olen oppinut jo todella paljon uutta. Paras osuus harjoittelussa on se, kun pääsee ideoimaan uudenlaisia keinoja toteuttaa fysioterapiaa. Erilaiset digitaaliset alustat tulevatkin jäämään käyttöön pandemian jälkeen.

Terveyden- ja hyvinvoinnin laitoksen julkaisemien kouluterveyskyselyn 2006-2019 tuloksien mukaan, lasten ja nuorten terveys on kohentunut, mutta eri ryhmien väliset terveyserot ovat pysyneet ennallaan tai jopa kasvaneet. Vähän liikkuvien lasten ja nuorten määrä on korkea. Ylipainoisten lasten ja nuorten osuus on suuri. (Terveyden- ja hyvinvoinninlaitos 2020.)  

Lainsäädännön mukaan fysioterapeutti voi toimia tiiviinä osana koulu- ja opiskeluterveydenhuoltoa, mutta Suomen Fysioterapeutit ry:n tekemän kyselyn (2019) perusteella fysioterapeutin vastaanotto toteutuu pääsääntöisesti terveysasemilla. Tarvitaan toimenpiteitä, jotta lasten ja nuorten fyysinen toimintakyky paranee ja kaikki koululaiset pääsevät vaivatta fysioterapeutin vastaanotolle ja mm. tuki- ja liikuntaelinvaivoihin voidaan puuttua varhain. (Suomen Fysioterapeutit 2019.)

Kouluharkka-OPPIMO pilotti liittyy hankkeeseen missä kehitetään muun muassa uusia harjoittelunohjauskäytänteitä ja pilotoidaan uusia harjoitteluympäristöjä.

Kirjoittajat

Pirjo Knuuttila toimii LAB:ssä fysioterapeuttikoulutuksen lehtorina, harjoitteluvastaavana sekä HARKKA-hankkeen projektipäällikkönä.

Anni Vanhanen toimii kouluharkka -OPPIMON ohjaavana fysioterapeuttina ja on samalla Lahden perusopetuksen ensimmäinen “koulufysioterapeutti”.

Suvi Kaipio on LAB-ammattikorkeakoulun fysioterapeuttiopiskelija.

Lähteet

Suomen Fysioterapeutit. 2019. Suositus koululaisten ja opiskelijoiden fysioterapiasta kouluympäristössä. [Viitattu 22.5.2020]. Saatavissa: https://www.suomenfysioterapeutit.fi/wp-content/uploads/2019/06/Fysioterapeutit-kouluilla.pdf

Terveyden- ja hyvinvoinninlaitos. Lapset, nuoret ja perheet, tutkimustuloksia. [Viitattu 1.5.2020]. Saatavissa: https://thl.fi/fi/web/lapset-nuoret-ja-perheet/tutkimustuloksia

Jätä kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *