Habitare-messut osana markkinoinnin opetusta

Habitare -messut järjestettiin Helsingin messukeskuksessa 13.‒17.9.2023. LAB-ammattikorkeakoulun Lappeenrannan kampuksen markkinoinnin opiskelijat vierailivat messuilla niiden avajaispäivänä, joka on profiloitunut ns. ammattilaispäiväksi. Silloin messuilla on luovan alan ammattilaisille ja opiskelijoille suunnattua ohjelmaa ja verkostoitumista.

Kyseiset messut ovat Suomen suurin huonekalu-, design- ja sisustustapahtuma, joka järjestäjän mukaan tarjoaa elämyksiä ja ideoita sisustamiseen sekä kodin ja tilojen toiminnallisuuteen ja visuaalisuuteen. Habitaren 2023 teema oli Yhdessä / Together. Messut oli jaettu kolmeen erityiseen halliin: AHEAD tarjosi viimeisimmät virtaukset nykymuotoilusta, FOLK oli suunnattu kodin sisustamisen ja huonekalujen ystäville ja DECOR käsitteli lifestylen, piensisustamisen sekä antiikin ja vintagen maailmaa. (Habitare 2023.)

Erityisesti kestävä kehitys ja materiaalien kierrätys näkyi messuilla monessakin yhteydessä. Luonnolliset materiaalit kuten kivi, olki, villa ja etenkin puu olivat esillä hyvin korostetusti. Sisustamisen, muotoilun ja huonekalujen lisäksi esiteltiin kodin ja asumisen tekniikkaa ja viihdettä. Ja luonnollisesti nykyinen etä- ja hybridityön malli näkyi monissa ratkaisuissa aina istumatyöläisen ergonomiaratkaisuista kokoustilojen viihtyvyyttä lisääviin tekijöihin.

Kuva 1. Messualue oli varsin laaja, ja nähtävää oli vähintäänkin riittävästi. (Kuva: Sampo Kokkonen)

Markkinoinnin näkökulma

Markkinoinnin opiskelijat ovat toki tulevaisuudessa luovan alan ammattilaisia, mutta mitä antia messuilla oli tämän hetken opiskelijoille? Käsittelimme aihetta opiskelijoiden kanssa messujen jälkeen ja ohessa muutamia tärkeimpiä nostoja:

Miten messuständit oli rakennettu ja miten tuotteet olivat esillä. Opiskelijoiden mukaan oli mielenkiintoista nähdä, miten tuoteasettelu ja -esittely oli kullakin ständillä toteutettu. Minimalismi ja tuotteiden selkeä korostaminen toimi heidän mielestään parhaiten.

Keskustelua tuote-esittelijöiden kanssa. Opiskelijat kertoivat, että oli mielenkiintoista keskustella pitkiäkin keskusteluja messuesittelijöiden kanssa ja seurata heidän myyntityötään. Selvästikään kaikilla osastoilla ei ollut osaavimpia myyjiä paikalla, mutta osalla oli hyvinkin taitavia keskustelijoita ja myyjiä. Tyrkyttävää myyntiä messuilla ei esiintynyt, joten voisi todeta, että nykyaikainen myyntityyli oli varsin hyvin hallussa.

Liikkumisen vapaus mahdollisti omien intressien seuraamisen. Tapahtumajärjestämisen näkökulmasta messut olivat onnistuneet, ja narikkaa lukuun ottamatta kaikki sujui viiveettä aina sisääntulon rekisteröitymisestä ständien kiertämiseen. Opiskelijat arvostivat selkeitä opasteita ja vapautta liikkua oman suunnitelman mukaan. Tämä mahdollisti omien mielenkiinnon kohteiden seuraamisen vaivatta.

Brändin esiintuonti. Messut ovat erinomainen paikka bränditietoisuuden lisäämiseen sekä brändin tunnettuuden kasvattamiseen. Brändit olivat messuilla erittäin selkeästi esillä, ja monet ständit oli rakennettu ns. tuote edellä, eli brändiä ja tuotetta oli selkeästi korostettu. Tämä on toki ymmärrettävää. Messuvierailija näkee päivän aikana lukuisia eri brändejä ja tuotteita, joten omaa brändiä kannattaa korostaa, mikäli haluaa jäädä kävijöiden mieleen.

Suosittelen erilaisia messuekskursioita muillekin aloille, sillä opiskelijat saivat mukavan päivän lisäksi paljon oppia messuvierailusta.

Kirjoittaja

Sampo Kokkonen toimii tiimivalmentajana ja markkinoinnin lehtorina LAB-ammattikorkeakoulussa.

Lähteet

Habitare. 2023. Habitare-messujen verkkosivut. Viitattu 18.9.2023. Saatavissa https://habitare.messukeskus.com/