Talotekniikka-alan ohjelmistomurros

Internetin pilvipalvelujen yleistyessä ohjelmistoja ei enää ole tarpeen ajaa, eikä tiedostoja säilyttää käyttäjän omalla tietokoneella tai yhtiön palvelimella. Pilvipalvelut mahdollistavat sen, että ohjelmistot sijaitsevat tietoturvallisissa konesaleissa, joista ne välitetään käyttäjien erilaisiin laitteisiin. Pilvipalvelu mahdollistaa asiakkaille räätälöidyt ohjelmistot, joita ohjelmistoyritykset kehittävät yhdessä loppuasiakkaan kanssa. (Itewiki 2019.)

Ohjelmiston toiminnallisten tavoitteiden asettamisen ohella ohjelmistotuotantoprosessissa tulee kiinnittää erityistä huomiota asiakkaan vaatimuksiin. Vaatimusmäärittelyyn on syytä keskittää substanssi- ja asiantuntemusosaaminen niiltä tahoilta, jotka suoraan tai välillisesti ovat tekemisissä järjestelmän kanssa. Kehittäjätiimi määrittelee käyttäjärooleja ja hallinnoi työskentelyprosessia. Ohjelmistolle asetetut vaatimukset analysoidaan ja dokumentoidaan, jolloin niistä muodostuu ”speksi”, eli kehys, joka sisältää kuvauksen siitä, miten ohjelmiston tulee toimia. (Luukkainen 2020.)

Hajautetut järjestelmät

Integroidut järjestelmät mahdollistavat tehokkaan ohjelmistojen käytön niin, että yrityksen ei ole tarve sopeuttaa toimintamallejaan yhden ohjelmiston mukanaan tuomaan prosessiin, vaan ohjelmistoina voidaan käyttää erikoisohjelmistoja (Clear Concept Multisoftware 2021.). Näin voidaan valita juuri kyseiselle yhtiölle ja sen toimintaan parhaiten sopivat ohjelmistot. Ohjelmistot yhdistetään toisiinsa rajapinnoilla, jolloin käyttäjän käyttöliittymä näyttää yhtenäiseltä, eikä päivittäisiä tehtäviä hoitaessa ole tarve hypätä ohjelmistosta toiseen. Yhtiö ei moniohjelmistoratkaisussa ole enää sidottu yhden ohjelmiston kehityskaareen, vaan voi tarvittaessa vaihtaa minkä tahansa taustaohjelmistoista tai ottaa käyttöön versiouudistuksia (Kuva 1).

Kuvaus hajautettu huoltoliiketoiminnan ohjauksen järjestelmästä
Kuva 1. Hajautettu talotekniikkayhtiön huoltoliiketoiminnan ohjauksen järjestelmä. (Hirvonen 2021, 30)

Mobiiliteknologia talotekniikka-alalla

Mobiiliteknologialla kyetään toteuttamaan ja hyödyntämään integroituja sovelluksia asiakkaiden käyttöön. Mobiiliohjelmistoja käyttämällä mahdollistetaan myös huoltoliiketoiminnan liikkuvan työvoiman hallinta, selvitetään työkohteen maantieteellinen sijainti ja asentajan ohjaus kohteeseen (kuva 2). Pilvipohjainen tiedonkeruu, valvonta ja analysointi toteutetaan älykästä integroitavaa tekniikkaa käyttäen. (Iflexion 2020.)

Karttanäkymä. Kohteeseen navigointi Entré Office -ohjelmistossa
Kuva 2. Asentajan ohjaaminen kohteeseen karttanäkymän avulla. (Kuva: Hirvonen 2021)

Talotekniikan huolto- ja ylläpitopalvelujen ohjelmistouudistuksessa mahdollistetaan mobiilikäyttöisesti asentajan omien kustannustietojen, tarvikekulujen ja matkakulujen kirjaus suoraan ohjelmistoon. Näin saadaan reaaliaikainen kuva töiden etenemisestä ja tuetaan tiedolla johtamista palveluliiketoiminnassa. Talotekniikka-alalla mobiilityökalujen hyvä käytettävyys on järjestelmistä saatavan kokonaishyödyn kannasta tärkeää. Mobiiliohjelmiston käyttö on helppo omaksua ja järjestelmiä kehitetään käyttäjälähtöisesti. (STT Viestintäpalvelut Oy 2020.)

Kirjoittajat

Tapio Hirvonen, on LAB-ammattikorkeakoulun opiskelija Älykäs teollisuus ja uudet liiketoimintakonseptit YAMK-koulutuksessa. Hän toimii myös Defenum Oy:ssä toimintajärjestelmien ja ohjelmistotekniikan konsulttina. Hirvosen YAMK-opinnäytetyö ”Talotekniikkakonsernin järjestelmäintegraatio: huoltoliiketoiminnan IT-projektipäällikön näkökulmasta” julkaistiin keväällä 2021.  

Lea Heikinheimo, TkT, yliopettaja, toimii koordinaattorina insinööri (ylempi AMK) koulutuksessa.  

Lähteet

Clear Concept Multisoftware. 2021. Adaptarea sistemelor ERP la particularitatile afacerii. [Viitattu 5.5.2021]. Saatavissa: https://q5erp.ro/adaptarea-sistemelor-erp-la-particularitatile-afacerii/

Iflexion. 2020. End-to-end mobile application development for consumer-facing and corporate environments. [Viitattu 5.5.2021]. Saatavissa: https://www.iflexion.com/services/mobile-application-development?gclid=CjwKCAjwhMmEBhBwEiwAXwFoEdYeh9IBr9Tl-wJUQzMVmCA5MFE66LYTPtA45HTb2GRdCcBdFvN5zRoCKHgQAvD_BwE

Itewiki. 2019. Pilvipalvelut. [Viitattu 5.5.2021]. Saatavissa: https://www.itewiki.fi/opas/pilvipalvelut/

Luukkainen, M. 2020. Ohjelmistojen vaatimusmäärittely, tuotteen ja sprintin hallinta. [Viitattu 5.5.2021]. Saatavissa: https://ohjelmistotuotanto-hy.github.io/osa2/

STT Viestintäpalvelut Oy. 2020. QMG investoi tiedolla johtamiseen Pajadatan Entré Officella. [Viitattu 5.5.2021]. Saatavissa: https://www.sttinfo.fi/tiedote/qmg-investoi-tiedolla-johtamiseen-pajadatan-entre-officella?publisherId=69818059&releaseId=69882382

Linkit

Hirvonen, T. 2021. Talotekniikkakonsernin järjestelmäintegraatio: huoltoliiketoiminnan IT-projektipäällikön näkökulmasta. YAMK-opinnäytetyö. LAB-ammattikorkeakoulu, teknologia yksikkö. Lahti. [Viitattu 18.5.2021]. Saatavissa: http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-202105067354

Kuvat

KUVA 1. Hirvonen, T. 2021. Talotekniikkakonsernin järjestelmäintegraatio: huoltoliiketoiminnan IT-projektipäällikön näkökulmasta. YAMK-opinnäytetyö. LAB-ammattikorkeakoulu, teknologia yksikkö. Lahti. [Viitattu 18.5.2021]. Saatavissa: http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-202105067354