Harkka-hanke edistää Vastuuta ottamalla opit -harjoitteluohjausmallin käyttöönottoa

Kuva 1. Potilaan hoitaminen on tiimityötä. (Kuva: Harkka-hankkeen materiaalipankki.)

Vastuuta ottamalla opit -mallin tavoitteet

Vuonna 2012 Opetushallitus käynnisti hankkeen, jossa uutta harjoitteluohjausmallia kutsuttiin Vastuuta ottamalla opit eli VOO-toimintamalliksi. Vastuuta ottamalla opit VOO-mallin taustalla on hollantilainen Learning department -oppimisympäristömalli (Säilä, Taatila, Jylhä & Petäjäjärvi 2017).  Hankkeen tavoitteeksi asetettiin opiskelijan itseohjautuvuuden, ammatillisten taitojen ja asteittain lisääntyvän itsenäisen työskentelyn mahdollistaminen. Harjoittelujakson aikana opiskelijat vastaavat oppimistavoitteidensa laatimisesta ja saavuttamisesta etsien itsenäisesti tietoa. Harjoittelun ohjaajan tarkoituksena on seurata taustalla opiskelijan toimintaa ja tarvittaessa ohjata ja opastaa opiskelijaa löytämään tilanteeseen sopivat ratkaisut.

Opiskelijoiden ohjaus VOO-mallissa poikkeaa perinteisestä harjoittelusta opiskelijoiden ohjausmallin osalta. Opiskelijat saavat yksiköissä hoidettavakseen nimetyt potilaat, joiden kokonaisvaltaisesta hoitoa he toteuttavat ohjatusti. Sairaanhoitajaohjaajat antavat opiskelijoille mahdollisuuden itsenäiseen pohdintaan ja päätöksentekoon. Ennen potilaan hoitotoimia sairaanhoitajaohjaaja varmistaa opiskelijan päätöksenteon oikeellisuuden.

VOO-mallin käyttöönotto Päijät-Hämeen Keskussairaalassa

Vastuuta ottamalla opit -harjoitteluohjausmallin käyttö alkoi vuonna 2014 Päijät-Hämeen keskussairaalassa. VOO-mallin käyttö on laajentunut kahdeksaan keskussairaalan yksikköön. Viimeisimpinä mukaan ovat tulleet tehohoidon yksikkö ja lastentautien yksikkö. Malli on otettu käyttöön myös muutamassa perusterveydenhuollon yksikössä. (Hovilainen-Kilpinen & Sulonen 2014.)

Ylihoitaja Tuija Sulosella ja apulaisosastonhoitaja Arja Pirhosella on pitkäaikainen ja laaja kokemus VOO-mallin käytöstä ja kehittämisestä Suomessa. He ovat käyneet pitämässä VOO-mallin koulutuksia Kajaanissa, Hämeenlinnassa, Tampereella, Seinäjoella, Kouvolassa, Lappeenrannassa, Kotkassa ja Oulussa.

Koulutuspäivät Lapin ammattikorkeakoulussa

Toukokuussa 2020 Lapin ammattikorkeakoulussa järjestetään koulutuspäivät, joiden tarkoituksena on tutustuttaa osallistujat Vastuuta ottamalla opit -harjoitteluohjauksen malliin. Tavoitteena on edistää VOO-mallin käyttöönottoa Lapin ammattikorkeakoulussa ja alueen harjoitteluorganisaatioissa. Kouluttajina ja käyttäjäkokemusten jakajina toimivat LAB-ammattikorkeakoulun ja Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän työntekijät. Koulutukseen osallistuvat Lapin ammattikorkeakoulun ja Lapin koulutuskeskus REDUn sekä Lapin sairaanhoitopiirin ja Rovaniemen kaupungin sairaanhoitajakoulutuksen ja lähihoitajakoulutuksen harjoittelun opiskelijavastaavat. Vastuuta ottamalla opit -mallin käyttöönoton on tarkoitus tapahtua asteittain syksyllä 2020 Rovaniemen kaupungin harjoittelupaikoissa ja Lapin Keskussairaalassa vuodeosastoilla. VOO-mallin käyttöönoton tavoitteena on mahdollistaa terveysalan opiskelijoiden harjoittelupaikkojen lukumäärän lisääntyminen ja taata laadukkaampia harjoittelukokemuksia.

Kirjoittaja

Päivi Ivanoff-Lahtela on sairaanhoitajakoulutuksen lehtori ja harjoitteluvastaava sekä Harkka-hankkeen projektityöntekijä LAB-ammattikorkeakoulussa

Lähteet

Säilä, T., Taatila, T., Jylhä, T & Petäjäjärvi M. 2017.  VOO-toimintamalli röntgenhoitajaopiskelijan ammattitaitoa edistävässä harjoittelussa. Tampereen ammattikorkeakoulu. Saatavilla: http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-201802222699

Hovilainen-Kilpinen, T. & Sulonen, T. 2014. VOO – Vastuuta ottamalla opit. [Viitattu 8.3.2017]. Saatavilla: https://www.innokyla.fi/ documents/762195/2c9a6884-81ff-4a41-9f30-63173bb41dda

Jätä kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *