Tulevaisuuden pyörämatkailu huomioi myös senioreiden näkökulman

Pyöräily on tehokas ja nivelille ystävällinen liikuntamuoto, joka sopii hyvin myös ikäihmisille. Se on erinomaista kestävyysliikuntaa, joka auttaa kehittämään hengitys- ja verenkiertoelimistöä sekä jalkojen lihasvoimaa. Senioriliikkujan näkökulmasta pyöräily on hyödyllinen harrastus siksikin, että se haastaa tasapainoa ja koordinaatiota, mikä saattaa auttaa ylläpitämään toimintakykyä ikävuosien karttuessa (UKK-instituutti 2023a).

Pyöräilyllä on myös monia psykologisia hyötyvaikutuksia, erityisesti silloin, kun poljetaan luontoympäristössä. Elämyksellinen pyöräretki luontoon vaikuttaa positiivisesti psyykeen muun muassa kohentamalla mielialaa, rentouttamalla ja poistamalla stressiä (UKK-instituutti 2023b).

Kuva 1. Pyöräily sopii hyvin sekä nuorille että senioreille. Sähköpyörien yleistyminen sujuvoittaa erilaiset kokemustaustat omaavien polkijoiden yhteisiä retkiä lähiluontoon. (Kuva: Päivi Tommola)

Senioreiden pyöräilyharrastus polarisoitunut

Huolimatta lajin monista positiivisista vaikutuksista pyöräily on pitkään mielletty nuorison ja nuorten aikuisten harrastukseksi. Lajin harrastaminen senioreiden keskuudessa on polarisoitunutta. Vaikka noin 44 % yli 65-vuotiaista ei käytä pyörää lainkaan (Ikäinstituutti 2023), löytyy samasta ikäryhmästä myös paljon pyöräilyn aktiiviharrastajia, ja Covid-19-pandemian aikana kiinnostus pyöräilyä kohtaan on lisääntynyt näkyvästi myös tässä ikäryhmässä. Keskeisenä tekijänä tämän trendin taustalla vaikuttaa sähköpyörien yleistyminen, mikä on yleisesti madaltanut kynnystä pyöräilyn harrastamisen aloittamiseen.

Ikäihmisten pyöräilyn aloittamisen helpottamiseksi ja harrastusinnon säilyttämiseksi eläkevuosina on maassamme myös toteutettu kampanjoita, joissa tuodaan esille erityisesti yhteisöllisyyden ja pyöräilyturvallisuuden näkökulmia (Eläkeliitto 2023).

Ikäihmisille suunnattua tapahtumatarjontaa kehittämässä

LAB-ammattikorkeakoulun ja PHLU: n yhteisessä Pyörämatkailijan Päijät-Häme -hankkeessa (LAB 2023a) on pohdittu yhteistyössä alueen yritysten kanssa, millaisia pyörämatkailun tuotteita ja palveluja senioreille kannattaisi kehittää. Erityisesti kiinnostuksen kohteeksi ovat nousseet opastetut pyöräretket, joiden toimivuutta testataan hankkeen koordinoimassa Salpausselkä Bike Fest -tapahtumassa (LAB 2023b) toukokuussa.

Suomen Urheiluopiston järjestämän Salpausselkä Vierumäki Senior Ride -retken suunnittelussa on kiinnitetty erityistä huomiota ikäihmisille sopivan vaativuustason määrittelyyn, opastuksen selkeyteen sekä turvallisuusasioihin. Retkellä tarjotaan osallistujille mahdollisuus kokeilla ajamista sekä tavallisella että sähköavustetulla maastopyörällä, tarjoten mahdollisimman selkeä opastus välineiden käyttöön ja turvalliseen pyöräilyyn ryhmässä.

Koska senioreille suunnattuja kaupallisia pyöräretkiä toteutetaan maassamme vielä erittäin vähän, antaa Vierumäen retkikokeilu todennäköisesti kiinnostavaa havaintoaineistoa siitä, miten tulevaisuudessa voisimme auttaa ikääntyvää väestöä säilyttämään pyöräilyharrastuksen hyvinvointinsa tukena entistä pidempään.

Kirjoittaja

Päivi Tommola toimii LAB-ammattikorkeakoulussa Pyörämatkailijan Päijät-Häme -hankkeen projektipäällikkönä.

Lähteet

Eläkeliitto. 2023. Seniorit satulaan ‒ Pyörällä kaiken ikää. Viitattu 7.3.2023. Saatavissa https://elakeliitto.fi/seniorit-satulaan-pyoralla-kaiken-ikaa

Ikäinstituutti. 2023. Viitattu 7.3.2023. Saatavissa https://www.ikainstituutti.fi/vanhuus/ikaihmistenkin-kannattaa-hypata-satulaan/

LAB. 2023a. Pyörämatkailijan Päijät-Häme. Hanke. Viitattu 7.3.2023. Saatavissa https://www.lab.fi/fi/projekti/pyoramatkailijan-paijat-hame

LAB. 2023b. Salpausselkä Bike Fest. Pyörämatkailijan Päijät-Häme. Viitattu 7.3.2023. Saatavissa https://salpausselkabikefest.com

UKK-instituutti. 2023a. Pyöräily. Viitattu 7.3.2023. Saatavissa https://ukkinstituutti.fi/liikkuminen/liikuntalajit-ja-liikkumismuodot/pyoraily/

UKK-instituutti. 2023b. Luontoliikunta ‒ Liiku metsässä ja poluilla. Viitattu 7.3.2023. Saatavissa https://ukkinstituutti.fi/liikkuminen/liikkumisen-ymparistot/luontoliikunta-liiku-metsassa-ja-poluilla/