harjoittelu

15 artikkelia

Harjoitteluun sisältyvä reflektiotyöskentely tukee opiskelijan ammatillista kasvua

Ensimmäinen opintoihin kuuluva harjoittelu saa opiskelijoissa aikaan monia tunteita. Erilaiset harjoittelujakson aikaiset kokemukset voivat herättää opiskelijoissa voimakkaitakin tunteita. Harjoittelujakson aikaisien kokemusten äärelle pysähtyminen ja tilanteiden […]

HARKKA-hankkeen tulokset edistävät terveysalan harjoittelujen uusia käytäntöjä

Kahdeksan korkeakoulun yhteinen HARKKA-hanke (Harjoittelusta työelämään muuttuvissa terveysalan toimintaympäristöissä) toteutettiin vuosina 2019‒2021. Hankkeessa muun muassa pilotoitiin uusia harjoitteluympäristöjä ja harjoitteluohjauskäytäntöjä, selvitettiin Covid 19 -pandemian vaikutusta harjoitteluun sekä luotiin arviointityökalu ohjatun harjoittelun ohjaajille ohjaustoiminnan kehittämiseen. Hankkeen kaikki tulokset tähtäävät terveysalan opiskelijoiden sujuvaan siirtymiseen harjoittelusta työelämään.  HARKKA-loppuraportin voit lukea tästä: HARKKA loppuraportti  Hankkeen tuloksia esiteltiin Oulussa järjestetyssä lopputapahtumassa 11.11.2021. Lopputapahtumaan oli kutsuttu muun muassa työelämän edustajia, korkeakoulujen opettajia […]