Henkilöbrändit edustavat yrityksiä somessa

Nykyajan digitaalisessa maisemassa yritysten on yhä useammin havaittu hyötyvän henkilöbrändeistä, jotka korvaavat perinteiset kasvottomat yrityslogot. Vahvat henkilöbrändit, kuten johtajat, asiantuntijat tai vaikuttajat, tulevat yrityksen kasvoiksi ja ääneksi. Nämä ominaisuudet tekevät yrityksestä lähestyttävämmän ja tunnistettavamman.

Sosiaalinen media on avainasemassa tässä muutoksessa, sillä se mahdollistaa henkilöiden esittelyn ja tarinankerronnan tavalla, joka resonoi yleisön kanssa. Kun ihmiset tuntevat “tuntevansa” jonkun somen kautta, he kokevat myös suurempaa luottamusta ja yhteenkuuluvuutta kyseiseen brändiin. Tämä ihmisläheisyys voi merkittävästi parantaa yrityksen mainetta ja kasvattaa sen asiakaskuntaa. (Mäkitalo 2024.)

Vaikuttajamarkkinoinnin kasvaminen

Yritykset ovat oivaltaneet, kuinka tehokkaasti sosiaalisen median vaikuttajat voivat toimia heidän markkinointikanavinaan. Vaikuttajat, joilla on laajoja seuraajakuntia ja vahva yhteys yleisöönsä, ovat tulleet arvokkaiksi lähettiläiksi brändien sanoman levittämisessä. Vaikuttajamarkkinoinnin suosio on räjähdysmäisesti kasvanut viime vuosina, mikä heijastaa kuluttajien muuttuvia käyttäytymistapoja ja median kulutusta. Erityisesti nuoret, jotka arvostavat aitoutta ja persoonallisuutta, kokevat vaikuttajat ja sometähdet läheisiksi ja luotettaviksi. Tämän seurauksena yritykset, jotka kykenevät hyödyntämään näitä vaikuttajia strategisesti, löytävät tiensä suoraan tulevaisuuden kuluttajien sydämiin. Näin vaikuttajat eivät ainoastaan edistä brändin näkyvyyttä, vaan myös rakentavat pitkäaikaista luottamusta ja sitoutumista nuoremman yleisön keskuudessa.

Kuva 1. Vaikuttajat tekevät yhteistyötä useiden yrityksien kanssa. (Nekrashevich 2022)

Vaikuttajamarkkinointi on kasvanut nopeasti Suomessa, saavuttaen 52,5 miljoonan euron markkina-arvon vuonna 2022, joka on noin 20 % kasvu edellisvuoteen verrattuna. Yhä useampi yritys sijoittaa merkittävän osan budjetistaan tähän kanavaan. Neljännes yrityksistä käyttää 10–20 % ja lähes yhtä moni yli 40 % markkinointibudjetistaan vaikuttajamarkkinointiin. Lisäksi 82 % mainostajista suunnittelee sijoittavansa vaikuttajamarkkinointiin tulevaisuudessa. Lisäksi sosiaalisen median käyttö ei ole ainakaan vähenemään päin ennusteiden mukaan. (Indieplace 2023.)

Henkilöbrändien hyödyntäminen on nykypäivää, ja hyödyt ovat nähtävissä helposti. Sosiaalista mediaa käyttävät nykyisin lähes kaikki suomalaiset. Nuorten keskuudessa somealustat ja vaikuttajat ovat erittäin suosittuja. On siis todennäköistä, että tulevaisuuden asiakkaat ovat somessa. Potentiaaliset asiakkaat myös ostavat vaikuttajien suosittelemana tuotteita. Älä siis jätä nykyaikaista verrattain edullista asiakkaiden hankintakanavaa hyödyntämättä.

Kirjoittajat

Paavo Mäkitalo on LAB-ammattikorkeakoulusta valmistunut markkinoinnin tradenomi.

Sampo Kokkonen toimii tiimivalmentajana ja markkinoinnin lehtorina LAB-ammattikorkeakoulussa.

Lähteet

Indieplace. 2023. Vaikuttajamarkkinointi vuonna 2024 – miksi sille kannattaa leikata isompi pala kakkua ensi vuoden budjetista? Viitattu 29.5.2024. Saatavissa https://www.indieplace.fi/vaikuttajamarkkinointi-vuonna-2022/

Mäkitalo, P. 2024. Sosiaalisen median henkilöbrändin hyödyntäminen myyntityössä ja asiakashankinnassa. Opinnäytetyö. LAB-ammattikorkeakoulu. Lappeenranta. Viitattu 29.5.2024. Saatavissa https://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2024060420891

Nekrashevich, A. 2022. Kuva, aurinkolasit, nainen, hymyily. Pexels. Viitattu 3.05.2024. Saatavissa https://www.pexels.com/fi-fi/kuva/aurinkolasit-naine-kamera-hymyily-12433027/