Ennakoiva huolto palveluna

Palveluiden kehittäminen ei koske ainoastaan kuluttaja-asiakkaita. Myös organisaatioasiakkaat tarvitsevat monipuolisia palveluja. Perinteisesti on ajateltu, ettei Suomesta kannata viedä hevosta pienempiä tuotteita maailmalle (Rauhamäki 2016). Vientitilastot kaunistuvat etenkin silloin, kun Naantalista lähtee loistoristeilijä kyntämään maailman meriä. Parhainkaan risteilijä ei kuitenkaan pärjää ilman huoltoa. Kun huolto tehdään ennakoiden, voidaan varmistaa, ettei laiva jää tuuliajolle moottoririkon vuoksi.

Mikä ennakoiva huolto?

Ennakoiva huolto on monipuolinen strategia, jonka tarkoituksena on ennustaa ja ehkäistä laitteiden vikoja ennen niiden ilmenemistä. Tämä mahdollistaa oikea-aikaisen huollon oikeilla materiaaleilla ja ohjeilla, mikä vähentää seisokkiaikoja ja lisää asiakkaiden tyytyväisyyttä. Esimerkiksi Wärtsilä (2000) ei myy asiakkaille vain moottoreita vaan myös koneen käynnin mittaamisen perusteella tunnistetaan huollon tarve ennakoiden. Näin laivaa voi olla satamassa vastassa mekaanikko varaosan kanssa jo ennen moottorin rikkoutumista. Kun käyntivarmuutta voidaan parantaa, tarjotaan asiakkaalle näin parempaa palvelua, josta asiakas on valmis maksamaan. Myös hevosta pienempi artikkeli voi siis osoittautua kannattavaksi vientituotteeksi.

[Alt-teksti: putkitöissä tarvittavia työkaluja.]
Kuva 1. Huoltotyöt kannattaa tehdä mieluiten oikeaan aikaan. (Stevepb 2015)

Ennakoivaa huoltoa etänä

Ennakoivan huollon mahdollisuudet lisääntyvät entisestään, kun huollettavissa laitteissa eri toiminnot voidaan toteuttaa mekaanisten ratkaisujen sijaan ohjelmistojen avulla. Tämä on tarjonnut esimerkiksi autotehtaille mahdollisuuden päivittää autoja ilman niiden käyttämistä huoltopisteellä (Top Gear 2023).

Amerikkalainen Bell and Howell on hyödyntänyt data-analytiikkaa ja kehittyneitä teknologioita huoltotoiminnan kehittämisessä (MacDonald 2022). Heidän huoltamansa laitteet ovat yhteydessä koko ajan esineiden internetiin, jolloin mahdollistuu laitteiden etävalvonta, diagnosointi ja etäkorjaus reaaliaikaisesti. Siksi monet ongelmat voidaan ratkaista ilman, että teknikon tarvitsee vierailla paikan päällä. Näin säästetään aikaa ja resursseja, mikä tuo merkittäviä kustannussäästöjä. Data ei jää ainoastaan ennakoivaa huoltoa tarjoavan yrityksen käyttöön vaan myös asiakasyritys voi hyödyntää sitä. Asiakkaat hyötyvät reaaliaikaisesta tiedosta, joka auttaa heitä parantamaan omia operaatioitaan. Esimerkiksi kaupan alalla reaaliaikainen data auttaa varmistamaan, että asiakkaiden tilaamat elintarvikkeet ovat valmiina noudettavaksi sovittuun aikaan.

Lisätyn todellisuuden hyödyntäminen

Bell and Howell on kokeillut myös lisätyn todellisuuden (AR) hyödyntämistä (MacDonald 2022). Kun teknikko saapuu huollettavan laitteen luo, voidaan lisätyn todellisuuden avulla esittää näkymä, jossa vian paikallistaminen onnistuu sujuvammin. Näin teknikon aikaa säästyy ja samalla on mahdollista varmistaa, että erehdyksessä tapahtuvien väärien huoltotoimenpiteiden todennäköisyys pienenee.

Kun asiakkaille myydään fyysisten tuotteiden sijasta myös niiden ylläpitoa, saavutetaan pitkäkestoisempia asiakassuhteita. Tämä vaatii sitä, että yritys keskittää fokuksensa asiakkaiden tarpeiden ymmärtämiseen. Sitä kautta voi tarjoutua mahdollisuudet uusien liiketoimintojen kehittämiseen. Ennakoiva huolto ei ole vain teknologiaa, vaan se on liiketoimintastrategia, joka vaatii organisaatiolta uutta ajattelua.

Kirjoittaja

Sami Heikkinen, FM, KTM, opettaa LAB-ammattikorkeakoulun liiketoimintayksikössä palveluiden kehittämistä.

Lähteet

MacDonald, C. 2022. Get It Right The First Time – Using Data To Make Service Calls Maximally Effective. Speaking of Service. Viitattu 29.5.2024. Saatavissa https://www.buzzsprout.com/804458/11582781

Rauhamäki, J. 2016. Hevosta suurempi loistoristeilijä. Insinöörilehti. Viitattu 29.5.2024. Saatavissa https://insinoori-lehti.fi/tasta-on-kysymys/hevosta-suurempi-loistoristeilija/

Stevepb. 2015. Buissinne, S. Putkityöt, putki, avaimet, putkimies. Pixabay. Viitattu 29.5.2024. Saatavissa https://pixabay.com/fi/photos/putkity%C3%B6t-putki-avaimet-putkimies-840835/

Top Gear. 2023. What is a remote software update and how does it affect your car? Viitattu 29.5.2024. Saatavissa https://www.topgear.com/car-news/what-is-remote-update-ota-uk

Wärtsilä. 2000. Vuosikertomus 2000.