Hiihdon suurtapahtumalle lisää turvallisuutta

Vuosittain järjestettävä Finlandia-hiihto on yksi suurimmista hiihdon massatapahtumista Suomessa. Tapahtumassa järjestettävässä ensiaputoiminnassa ovat mukana LAB-ammattikorkeakoulun opiskelijat.   

Finlandia-hiihtoa on järjestetty vuodesta 1974 ja sen nykyiset hiihtomatkat ovat 20 kilometriä, 32 kilometriä ja 65 kilometriä (Finlandia-hiihto 2020). Opiskelijoille osallistuminen tapahtumaan on osa opintojaksoa Turvallisuus työyhteisössä ja ensiapu. Opiskelijoiden rooli on toimia tapahtumassa ensiapupäivystäjinä. Ensiapupäivystäjät sijoitetaan kilpailureitin varrelle päivystyspisteisiin latuasemille ja he ovat valmiita toimimaan mahdollisessa ensiaputilanteessa.  

Ensiapukoulutusta ensiapupäivystäjille 

Suomen Punainen Risti on järjestänyt ensiapukoulutusta yli 100 vuotta. Ensiapukoulutusta pidetään Suomessa kansalaistaitona, jonka keskeisiä aiheita ovat olleet alusta alkaen elvyttäminen, haavojen sidonnat ja tapaturmien ennaltaehkäisy. Vuosien kuluessa ensiavun ohjeet ovat muuttuneet, mutta keskeisimpänä ajatuksena on edelleenkin pysynyt ajatus toisen ihmisen auttamisesta. Ensiapua pidetäänkin tärkeänä elämäntaitona, joka auttaa meitä kaikkia toimimaan hädässä. (Korte & Myllyrinne 2017, 5.)  

Ennen Finlandia-hiihtotapahtumaa kaikilla ensiapupäivystäjinä toimivilla opiskelijoilla on oltava suoritettuna Suomen Punaisen Ristin hyväksymät ensiapukurssit 1 ja 2. LAB-ammattikorkeakoulu järjestää joka vuosi nämä kurssit opiskelijoille, jotka osallistuvat Finlandia-hiihtotapahtumaan ensiapupäivystäjinä. Kurssit kuuluvat opintojaksoon Turvallisuus työyhteisössä ja ensiapu. Opintojaksolla harjoitellaan tilastojen perusteella Finlandia-hiihdossa esiintyviä yleisimpiä ensiapua vaativia tilanteita, kuten erilaiset hiertymät ja lihaskrampit, kaatumistapaturmat, uupumus, lihasrevähdykset, hengenahdistus ja paleltumat. Opintojaksolla opiskellaan myös Suomen Punaisen Ristin ensiapukurssien 1 ja 2 muut sisällöt.  

Kuva 1. Hiihto-olosuhteet voivat altistaa paleltumille. (Pixabay)

Ensiapuopas Finlandia-hiihdon ensiapuhenkilöstölle  

Laakson, Toivosen ja Tähkäsen (2020) opinnäytetyönä Massatapahtuman ensiapu: Opas Finlandia-hiihdon ensiapuhenkilöstölle syntyi ensiapuopas, jonka sisältö on pyritty pitämään mahdollisimman helppolukuisena kiireellisiä ensiaputilanteita ajatellen. Opas alkaa selkeällä ohjeistuksella hätäpuhelun soittamisesta. Tämä jälkeen oppaassa annetaan ohjeet yleisimpiin ensiapua massahiihtotapahtumassa vaativiin tilanteisiin kuten uupumuksen, hiertymän tai rakon, rintakivun, nivelvammojen, hengenahdistuksen, paleltuman, lihaskrampin, kaatumisvamman, haavojen, elvytystä vaativan tilanteen ja tajuttomuuden ensiapuun. Oppaassa näiden kaikkien ensiapua vaativien tilanteiden ohjeet on kuvattu taulukkona, jossa kerrotaan kyseessä olevan ensiaputilanteen oireet, potilaan tilan arviointi, hoito, syyt oireisiin ja jatkohoito.  

Ensiapuopas on käytettävissä tulevina vuosina osana opiskelijoiden ensiaputaitojen opetusta ja itse Finlandia-hiihtotapahtumassa. Opasta on mahdollisuus muokata tulevaisuudessa käyttökokemusten pohjalta.  

Kirjoittajat  

Joni Laakso, Essi Toivonen ja Timo Tähkänen opiskelevat LAB-ammattikorkeakoulussa sairaanhoitajiksi. Finlandia-hiihdon ensiapuhenkilöstölle suunnattu ensiapuopas toteutettiin heidän opinnäytetyössään.  

Sari Lappalainen on LAB-ammattikorkeakoulun hyvinvointiyksikön lehtori ja toimi opinnäytetyön ohjaajana.  

Lähteet  

Finlandia-hiihto 2020. [Viitattu 25.5.2020]. Saatavissa: https://www.finlandiahiihto.fi/ 

Korte, H. & Myllyrinne, K. 2017. Ensiapu. 1. painos. Helsinki: Suomen Punainen Risti.  

Kuvat 

KUVA 1: Pixabay. [Viitattu 16.11.2020]. Saatavissa: https://www.pexels.com/fi-fi/kuva/aamu-aamunkoitto-auringonlasku-auringonsateet-416728/ 

Linkit 

Laakso, E., Toivonen, E. & Tähkänen, T. 2020. Massatapahtuman ensiapu: Opas Finlandia-hiihdon ensiapuhenkilöstölle. AMK-opinnäytetyö. LAB-ammattikorkeakoulu, Lahti. [Viitattu 16.11.2020]. Saatavissa: http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2020052815021 

Jätä kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *