Hoitotyö on kaikille sukupuolille sopivaa työtä

LAB-ammattikorkeakoulussa meneillään olevassa pohjoismaalaisessa Share The Care – hankkeessa (LAB 2023) ovat mukana The University of Akureyri Islannista, Reform Ruotsista ja Nordregio Norjasta. Nordregio ja Reform ovat kansallisia organisaatioita, jotka tekevät työtä miesten määrän lisäämiseksi hoitotyössä. Myös Share The Care -hankkeen tavoitteina on lisätä miesten määrää hoitotyön kliinisessä käytännössä.  

Ammattiyhdistysliikkeiden keinot tukea miehiä 

American Association of Men in Nursing AAMN luo miessairaanhoitajille mahdollisuuksia keskustella yksin tai ryhmässä asioista ja tekijöistä, jotka vaikuttavat miehiin hoitoalan ammattilaisina (AAMN 2023). Järjestön tavoitteena on myötävaikuttaa miehet huomioivien käytäntöjen, koulutuksen, tutkimuksen ja johtajuuden rakentumiseen. Myös miesten terveyden edistäminen on järjestön vahvana tavoitteena.  Järjestö tukee miessairaanhoitajia kehittymään ammatillisesti ja osoittamaan toisilleen ja yhteiskunnalle, että miehet ovat hoitoalan ammattilaisia. Myös tutkimuksen ja koulutuksen puolesta puhuminen paikallisella ja kansallisella tasolla on järjestön yksi vaikuttamisväline.  

Suomalainen ammattiyhdistysliike Tehy ajaa jäsentensä taloudellisia, ammatillisia ja oikeudellisia etuja (Tehy 2023). Tehyn järjestöasiantuntijan Niina Nivala-Huhtaniskan (2023) mukaan Tehy on sukupuolineutraali järjestö, jonka toimintaperiaatteisiin ja arvoihin kuuluvat yhdenvertaisuus, tasa-arvo ja yhdenvertainen kohtelu työelämässä. Tehy ammattiyhdistysliikkeenä ja jäsentensä työehtosopimusten toteutumisen valvojana on kiinnostunut työntekijän jäsenyydestä. Nivala-Huhtaniskan mukaan Tehyn periaatteiden mukaan jäsenten sukupuolella tai muilla henkilökohtaisilla ominaisuuksilla ei ole merkitystä. Tehyn nykyinen toiminta perustuu sukupuolineutraaleihin asenteisiin ja toimintatapoihin kohdata ja hoitaa jäsentensä asioita. Tehy huomioi miehet erityisenä ryhmänä julkaisemiensa lehtiartikkeleiden aiheissa, mutta ammattiyhdistysliikkeen toiminnan tasolla sitä ei erikseen huomioida. 

Kuva 1. Työelämässä kannattaa pyrkiä kohti sukupuolineutraaleja asenteita. (Tumisu 2020)

Terveydenhuollon keinot tukea miehiä

Gaugi ym. (2023) toteavat, että monissa terveydenhuollon organisaatioissa on luotu sukupuolisen tasa-arvon käytännöt, mutta ne eivät kuitenkaan näy riittävästi käytännön tasolla. Rekrytointiprosessien tulisi olla läpinäkyvämpiä ja päätös työntekijän palkkaamisesta perustua osaamiseen. Sukupuoliin liittyvät stereotypiat eri sukupuolien sopivuudesta hoitotyöhön näyttävän vaikuttavan edelleen päätöksenteossa. Hoitotyön johtajien lisäksi myös hoitotyön tekijät olisi haastatettava pohtimaan patriarkaalisten arvojen vaikutusta toimintaan ja päätöksentekoon. Historiaan perustuen naisen tekemä työ ja osaaminen on nähty vähempiarvoisena mieheen verrattuna.

Share The Care -hankkeen yhtenä toimenpiteenä keskitytään tarkastelemaan toimenpiteitä, joilla voidaan rakentaa sote-alan koulutusohjelmista kiinnostuneille, opiskeleville ja työssä oleville miehille mahdollisuuksia saada vertaistukea ja keskustella asioista, jotka vaikuttavat työskentelyyn sote-alalla.  

Kirjoittaja

Irina Tiainen työskentelee lehtorina LAB-ammattikorkeakoulussa ja projektipäällikkönä Share The Care: Attracting men to nursing education to counteract a gender-segregated labour market -hankkeessa (LAB 2023).

Lähteet

AAMN. 2023. American Association of Men in Nursing. Frances Payne Bolton School Of Nursing. Viitattu 20.12.2023. Saatavissa https://case.edu/nursing/students/student-organizations/american-association-for-men-in-nursing

Gauci, P., Luck, L., O’Reilly, K., & Peters, K. (2023). Workplace gender discrimination in the nursing workforce ‒ An integrative review. Journal of Clinical Nursing, 32, 5693–5711. Viitattu 30.12.2023. Saatavissa https://doi.org/10.1111/jocn.16684

LAB. 2023. Share The Care: Attracting Men to nursing education to counteract a gender- segregated labour market. Hanke. LAB-ammattikorkeakoulu. Viitattu 10.11.2023. Saatavissa https://lab.fi/fi/projekti/share-care-attracting-men-nursing-education-counteract-gender-segregated-labour-market

Nivala-Huhtaniska, N. 2023. Haastattelu. LAB-ammattikorkeakoulu.

Tehy. 2023. Ammattijärjestön verkkosivut. Viitattu 22.12.2023. Saatavissa https://www.tehy.fi/fi/tehy

Tumisu. 2020. Sukupuoli, tasa-arvoa, lgbt, symboli. Viitattu 22.12.2023. Saatavissa https://pixabay.com/fi/photos/sukupuoli-tasa-arvoa-lgbt-symboli-5366084/