Omaehtoinen taiteilijuus lisää hyvinvointia PHHYKYn Studio Viidessä

Suomessa taiteilijoilla, joilla on erityisen tuen tarpeita, on ollut melko lyhyen aikaa mahdollisuus tehdä omaehtoista taidetta taidestudiotoiminnan mittapuut täyttävässä yhteisössä. Studio Viis on Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän (PHHYKYn) vammaispalveluiden yhdenvertaisuutta, osallisuutta ja työllistymistä edistävää toimintaa tarjoava taidestudio koulutetuille kuvataiteilijoille (PHHYKY 2020).  

World Health Organization (WHO) tuo laajassa tutkimusraportissaan (Fancourt & Finn 2019) esiin taiteen terveyttä ja hyvinvointia lisääviä vaikutuksia. Koivisto ja Lehikoinen (2019) ovat kirjoittaneet WHOn raportin pohjalta, että taide voi vaikuttaa fyysiseen ja psyykkiseen terveyteen hyvin kokonaisvaltaisesti. Taiteella voidaan vaikuttaa heidän mukaansa myös sosiaalisiin taustatekijöihin vahvistamalla sosiaalista koheesiota tai vähentämällä eriarvoisuutta.  

Kuva 1. Taidevälineitä (Bodobe 2020)

Studio Viis on erityistaidetoimintaa 

Erityistaidetoiminnalla tarkoitetaan toiminnan rakenteita sekä ympäristöä, missä taide syntyy. Taide tai taiteilijat eivät kuitenkaan tarvitse erityis-liitettä. (Kettuki 2018.)  

Studio Viis koostuu omaehtoista taidetta tekevistä vammaispalveluiden asiakkaisiin kuuluvista koulutetuista taiteilijoista. Studio Viis sijaitsee PHHYKYN Vammaispalveluiden päiväaikaisen toiminnan toimintakeskus Kiveriön tiloissa.  

Taiteilijoita ohjaavat kollegiaalisesti ammattitaiteilijat, jotka toimivat taiteilijoiden mentoreina. Mentoritaiteilijan tehtävänä on edistää taiteilijoiden työskentelyedellytyksiä sekä auttaa esimerkiksi taidenäyttelyiden järjestämisessä ja teosten hinnoittelussa. Toiminnassa on lisäksi mukana muita sosiaalialan ammattilaisia. (PHHYKY 2019.) 

Kuva 2. Taidetyöskentely. (Baumann 2020)

Taiteilun hyvinvointivaikutukset  

Studio Viiden taiteilijat ovat kokeneet maalaamisen, piirtämisen ja muun taiteen tekemisen tuoneen lisää itsevarmuutta omaan taiteilijuuteen, mielihyvän tunteita sekä suorastaan flow-kokemuksia. Laitiaisen (2020) opinnäytetyön mukaan taiteen tekeminen on myös vähentänyt stressiä sekä yksinäisyyttä, ja sen on koettu edistäneen osallisuutta ja ehkäisseen syrjäytymisen uhkaa. Taiteella on pystynyt tuomaan esiin omia ajatuksia ja tunteita, joita on voinut olla muuten vaikeaa sanoittaa. Taide on koettu vahvasti itseilmaisun välineenä ja tunneilmaisun kanavana. Itseilmaisua on voinut harjoittaa mitä moninaisimmin keinoin, esimerkiksi omien mielenkiinnon kohteiden esiin tuomisella tai halulla herättää muissa ihmisissä tunteita. Tunteita, kuten iloa ja surua, on voinut kanavoida taiteeseen. Taidetyöskentelyllä on koettu olevan myös terapeuttisia vaikutuksia. (Laitiainen 2020.) 

Taidetyöskentely on ollut Studio Viidessä yhteisöllistä, mikä on mahdollistanut sosiaalisten taitojen harjoittelemisen ja kehittymisen turvallisessa ympäristössä. Studio Viidessä on ollut vapaus tehdä omannäköistään taidetta omaehtoisesti. (Laitiainen 2020.) 

Kirjoittajat 

Sue Laitiainen valmistuu LAB-ammattikorkeakoulusta sosionomiksi (AMK). Hänen opinnäytetyönsä käsitteli taidetyöskentelyn merkitystä PHHYKYN Studio Viis-kollektiivissa.  

Päivikki Lahtinen on LAB-ammattikorkeakoulun lehtori, joka on toiminut opinnäytetyön ohjaajana. 

Lähteet

Fancourt, D. & Finn, S. 2019. Health evidence network synthesis report 67. What is the evidence on the role of the arts in improving health and well-being? A scoping review. World Health Organization. [Viitattu 16.11.2020]. Saatavissa: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK553772/  

Kettuki. 2018. Erityistaidetoiminnan alan kehittämiskyselyn yhteenveto. [Viitattu 16.11.2020] Saatavissa: https://kettuki.fi/news/227/89/Erityistaidetoiminnan-kehitt%C3%A4miskyselyn-tulokset  

Koivisto, T. & Lehikoinen, K. 2019. Näkökulmia WHO:n taidetta ja terveyttä käsittelevään raporttiin. Taideyliopisto. [Viitattu 15.11.2020]. Saatavissa: https://blogit.uniarts.fi/kirjoitus/nakokulmia-whon-taidetta-ja-terveytta-kasittelevaan-raporttiin/ 

Laitiainen, S. 2020. Taidetyöskentelyn merkitys PHHYKYn Studio Viis-kollektiivissa. AMK-opinnäytetyö. LAB-ammattikorkeakoulu. Lahti. [Viitattu 16.11.2020]. Saatavissa: http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2020111222710 

PHHYKY. 2019. Studio Viis -kollektiivin näyttely Luonnon kutsu 6.-24.2.2019 Galleria Uudessa Kipinässä. [Viitattu 16.11.2020] Saatavissa: https://www.phhyky.fi/fi/studio-viis-kollektiivin-nayttely-luonnon-kutsu-6-24-2-galleria-uudessa-kipinassa/  

PHHYKY. 2020. Studio Viis- kollektiivi- esite. Vammaispalvelut, Arjen tuki ja osallisuus, päiväaikainen toiminta. 

Kuvat 

Kuva 1. Bodobe. Painting-pencils-pens-watercolour-911804. Pixabay. [Viitattu 16.11.2020]. Saatavissa: https://pixabay.com/photos/painting-pencils-pens-watercolour-911804/ 

Kuva 2. Baumann, U. Harja-maali-leikki-akvarelli-96240. Pixabay. [Viitattu 16.11.2020]. Saatavissa: https://pixabay.com/fi/photos/harja-v%C3%A4ri-maali-leikki%C3%A4-akvarelli-96240/ 

Jätä kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *