Hyvin suunniteltu on puoliksi tehty

Tapahtuma-ala on kasvava ja kehittyvä ala, joka vaatii jatkuvaa innovaatiota ja luovuutta. Yritykset tavoittelevat unohtumattomia kokemuksia asiakkailleen ja osallistujilleen. Yksi tehokas tapa saavuttaa tämä on hyödyntää teknologiaa tapahtumien suunnittelussa ja toteutuksessa. 3D-mallinnus on mahdollisuus, joka tarjoaa tapahtumasuunnittelijoille ja -järjestäjille lukuisia etuja.

LAB-ammattikorkeakoulussa käynnissä olevassa Digitaalinen tapahtumamuotoilu -hankkeessa (LAB 2024) keskeisenä teemana on vahvistaa päijäthämäläisten tapahtuma-alan yrityksien digitaalista osaamista. Hankkeessa järjestetään yrityksille ja alan opiskelijoille koulutusta 3D-tapahtumatilasuunnittelusta ja tilamallien monipuolisista hyödyntämismahdollisuuksista.

Suunnittelun hyödyt

3D-mallinnus tarjoaa tapahtumasuunnittelijoille mahdollisuuden luoda tarkkoja ja realistisia visuaalisia esityksiä tulevista tapahtumista. Tämä auttaa suunnittelijoita ja asiakkaita hahmottamaan tapahtuman paremmin. 3D-mallinnuksen avulla suunnittelijat voivat tarkasti mitoittaa tilat ja sijoittaa elementit tapahtumapaikalle ennen kuin fyysiset rakenteet rakennetaan. Näin optimoidaan tilankäyttö ja resurssien jakaminen, mikä auttaa toteuttamaan tapahtuman mahdollisimman sujuvasti ja kustannustehokkaasti.

Hyvin tehty 3D-malli on tehokas kommunikaatioväline suunnittelutiimien, asiakkaiden ja muiden sidosryhmien välillä. Kaikki osapuolet voivat nähdä ja ymmärtää selkeästi, millainen tapahtumasta tulee, mikä vähentää mahdollisia väärinkäsityksiä ja parantamaan yhteistyötä eri osapuolten välillä. Näiden lisäksi päätöksenteko nopeutuu, kun on yhteinen ymmärrys siitä, mitä ollaan tekemässä. Tällä pyritään parempaan lopputulokseen ja tyytyväisempiin asiakkaisiin.

[ALT-teksti: 3D-malli tapahtumatilasta.]
Kuva 1. 3D-mallien avulla tapahtumatila voi erottua kilpailijoista. (Kuva: Aki Helminen)

Kilpailuetu

Mahdollisuus tarjota asiakkaille realistisia 3D-malleja tapahtumista antaa yritykselle kilpailuetua markkinoilla. Asiakkaat arvostavat mahdollisuutta nähdä etukäteen, millainen tapahtuma tulee olemaan, ja tämä voi tehdä yrityksestä houkuttelevamman vaihtoehdon kilpailijoihin verrattuna. Lisäksi 3D-mallinnus toimii tehokkaana markkinointivälineenä, kun suunnittelijat jakavat realistisia kuvia ja videoita tulevista tapahtumista sosiaalisessa mediassa ja muilla markkinointikanavilla.

Visuaalinen suunnittelu ja konseptointi, tehokkuus ja resurssien optimointi, osallistujakokemuksen parantaminen, kommunikaation parantaminen ja yhteistyö sekä kilpailuetu ja markkinointi ovat vain muutamia niistä eduista, joita 3D-mallinnus tarjoaa. Yritykset, jotka omaksuvat tämän teknologian tehokkaasti, voivat saavuttaa parempia tuloksia ja erottua kilpailijoistaan tapahtuma-alalla.

Kirjoittajat

Johanna Laine toimii LAB-ammattikorkeakoulun liiketoimintayksikössä TKI-asiantuntijana ja projektipäällikkönä Digitaalinen tapahtumamuotoilu -hankkeessa.

Aki Helminen toimii LAB-ammattikorkeakoulun liiketoimintayksikössä TKI-asiantuntijana ja 3D-mallinnuksen asiantuntijana Digitaalinen tapahtumamuotoilu -hankkeessa.

Lähteet

LAB. 2024. Digitaalinen tapahtumamuotoilu: 3D-mallinnus, visualisointi ja teknologia tapahtumasuunnittelun uudistajina. Hanke. LAB-ammattikorkeakoulu. Viitattu 22.3.2024. Saatavissa https://digitm.fiLomakkeen yläreunaLAB