Hyvinvointia ja virkistystä talvipyöräilystä

Noin 55 % suomalaisista harrastaa pyöräilyä jossakin muodossa, ja harrastuskertoja kertyy keskimäärin 35 kpl vuodessa. Eniten harrastajia kerää pyörälenkkeily (52 %), mutta myös pyöräretkeilyllä (12 %) ja maastopyöräilyllä (8 %) on oma vakiintunut harrastajajoukkonsa (Luonnonvarakeskus 2021).

Vaikka tilastot eivät sitä vielä osaa kertoa, on pyörälenkkeilijöiden, maastopyöräilijöiden ja pyöräretkeilijöiden määrä COVID-19-pandemian aikana monin paikoin noussut ennätyslukemiin. Myös Päijät-Hämeen metsissä ja teillä fillarilla liikkuvia ulkoilijoita näkee nyt huomattavasti enemmän kuin muutama vuosi sitten. Edes talvi ei ole pysäyttänyt tätä kehitystä. Päinvastoin; talvinen metsä ja kasvoille leijaileva lumi kannustavat monet meistä ulos hankkimaan hyvinvointia ja virkistystä talvipyöräilystä.

Muiden kulkijoiden ja olosuhteiden huomioiminen tärkeää

Talvinen pyöräily on upeaa arkiliikuntaa, joka virkistää mieltä ja rasittaa sopivasti kehoa. Kun muistaa nastarenkaat ja säänmukaisen pukeutumisen, on pyöräily mukavaa lähes joka säällä. Talvipyöräilyssä kannattaa kuitenkin aina huomioida olosuhteet; pehmeässä hangessa tai liukkaalla jäällä pyöräily voi helpollakin reitillä muuttua haasteelliseksi. Etenkin maastossa pyöräiltäessä kannattaa talvella kiinnittää entistä enemmän huomiota myös muihin liikkujiin sekä risteävään reittiverkostoon. Kuten Suomen Ladun laatimassa Maastopyöräilijän etiketissä (2021) todetaan: ”Polku on yhteinen ja luonto kuuluu kaikille, mutta muista huomioida muut liikkujat.” Pyöräilijän osalta tästä näkökulmasta erityisen tärkeää on hallittu tilannenopeus sekä alueen ja reittien sääntöjen noudattaminen.

[Alt-teksti: Metsää talvella, paljon puunrunkoja taka-alalla. Edessä ulkoilijoita. Nainen taluttaa suurta koiraa ja puhuu vastaan tulleen talvipyöräilijän kanssa.]
Kuva 1. Maastopoluilla talviolosuhteet tuovat eteen tilanteita, joissa muiden kulkijoiden huomioiminen on tärkeää. (Kuva: Juha-Pekka Huotari, Lahden kaupunki)

Päijät-Hämeen harrastuspaikat kehittyvät

Viime vuosien pyöräilybuumi on tuonut mukanaan kiinnostavia uusia harrastuspaikkoja myös talvipyöräilyyn. Lahdessa ja Hollolassa Salpausselän Maastoliikuntapolut houkuttelevat jo nyt tänne polkijoita myös oman alueen ulkopuolelta. Vierumäellä pyöräilystä kiinnostuneiden matkailijoiden tarpeisiin on kehitetty oma talvipyöräilyyn tarkoitettu reitistö , joka soveltuu hyvin myös ensikertalaiselle. Asikkalassa fillaristin kannattaa talvikaudella tutustua monikäyttöön suunniteltuun Aurinkovuoren talviretkeilyreittiin ja Padasjokikin on pian saamassa oman talvisen monikäyttöreitin Kullasvuoreen.

Talvipyöräily ei välttämättä vaadi erityisvarusteita, mutta tavallista paksummat ja paremman pidon omaavat renkaat tekevät harrastamisesta mukavampaa. Kiitos pyöräilyyn liittyvän yritystoiminnan aktivoitumisen fillaroimaan on Päijät-Hämeessä helppo lähteä myös vuokrafillarilla, joita tarjoavat esimerkiksi Kitetirri ja Kalliorent Lahden seudulla, Vierumäen Luontoliikuntakeskus Heinolassa sekä paikallinen latuyhdistys Padasjoella.

Kun reitti on valittu ja varusteet kunnossa, kurvaa talviseen metsään nautiskelemaan!

Kuva 2. Ylläksellä on jo muutamia vuosia tehty aktiivista työtä talvisen pyörämatkailun kehittämiseksi. Alueella on useita pyörävuokraamoita ja huippusesonkina yli 100 kilometrin reittiverkosto huollettuja talvipolkuja. (Kuva: Päivi Tommola)  

Kirjoittaja

Päivi Tommola toimii Pyörämatkailijan Päijät-Häme -hankkeen projektipäällikkönä LAB-ammattikorkeakoulussa. Hanke pyrkii lisäämään Päijät-Hämeen reittien ja palvelujen näkyvyyttä.

Lähteet

Luonnonvarakeskus. 2021. Luonnon virkistyskäyttö -ulkoilututkimus 2010. [Viitattu 15.12.2021]. Saatavissa: http://www.metla.fi/metinfo/monikaytto/lvvi/tietoa-ulkoilusta-2010-lajeittain.htm

Suomen Latu. 2021. Maastopyöräilijän etiketti. [Viitattu 15.12.2021]. https://www.suomenlatu.fi/vaikuta/ohjeet-ja-etiketit/maastopyorailijan-etiketti.html

Linkit

Lahden kaupunki. 2021. Salpausselän Maastoliikuntapolut. [Viitattu 15.12.2021]. Saatavissa: https://www.lahti.fi/vapaa-aika/luonto-ja-aktiviteetit/maastoliikuntapolut/

Vierumäki. 2021. Maastopyöräily. [Viitattu 15.12.2021]. Saatavissa: https://vierumaki.fi/pyoraily

Asikkalan kunta. 2021. Luontoreitit ja kohteet. [Viitattu 15.12.2021]. Saatavissa: https://asikkala.fi/kulttuuri-ja-vapaa-aika/luontokohteet-ja-reitit/

Kitetirri. 2021. Kitetirri. [Viitattu 15.12.2021]. Saatavissa: https://kitetirri.fi/

Kalliorent. 2021. Kalliorent. [Viitattu 15.12.2021]. Saatavissa: https://kalliorent.fi/

Vierumäki. 2021. Luontoliikuntakeskus. [Viitattu 15.12.2021]. Saatavissa: https://vierumaki.fi/luontoliikuntakeskus

Padasjoen latu. 2021. Maastopyöräily. [Viitattu 15.12.2021]. Saatavissa: https://padasjoenlatu.org/maastopyoraily/

LAB. 2021. Pyörämatkailijan Päijät-Häme -hanke. [Viitattu 15.12.2021]. Saatavissa: https://lab.fi/fi/projekti/pyoramatkailijan-paijat-hame