Hyvinvointia keväisestä luonnosta ja lintujen tarkkailusta

Luonnossa liikkuminen rentouttaa ja virkistää mieltä. Luonto auttaa palautumaan stressistä ja saa unohtamaan arjen huolet. Tämän lisäksi se on myös liikuttaja, joka inspiroi ihmisiä liikkumaan ja parantamaan fyysistä kuntoaan. (Luonnonvarakeskus 2016.) Erityisesti keväisin lenkkipolut ja puistot täyttyvät luonnon elvyttävästä vaikutuksesta nauttivista ulkoilijoista. Kevät on erinomaista aikaa myös lintujen tarkkailuun, jota Sieväsen (2010, 292) mukaan harrastaa noin 22 prosenttia suomalaisista, harrastuskertojen vuotuisen mediaanin ollessa 10. 

Vuodenaikojen vaihtelu tuo lintuharrastukseen rytmiä, ja lintumaailman vuodenkiertoon tutustuminen helpottaa aloittelevan lintubongaajan etenemistä harrastuksessaan. Keväisin suosituin seurantakohde ovat muuttolinnut ja kevätseuranta, kesällä kiinnostavat pesimispuuhat ja syksyllä pääsee jälleen ihmettelemään muuttolintuja. Talvella lintumaailma hiljenee, mutta silloinkin tarkkailtavaa löytyy helposti esimerkiksi lintujen ruokintapaikoilta tai jokien koskipaikoista.

Kuva 1. Kutajärven lintutorni Hollolassa on helposti saavutettava lintujen tarkkailupaikka (Kuva: Päivi Tommola)

Lintukohteita Salpausselkä Geoparkin kuudessa kunnassa

Kuudesta Päijät-Hämeen kunnasta koostuvan Salpausselkä Geopark -alueen upea lintutornien verkosto tarjoaa hienot puitteet lintujen tarkkailuun sekä aloittelijalle että kokeneelle lintuharrastajalle. Aloittelevan lintuharrastajan kannattaa vierailla ainakin Luhdanjoen lintutornissa, joka sijaitsee vain muutaman kilometrin päässä Lahden keskustasta. Korkealle puiden latvojen yläpuolelle kohoavasta tornista avautuvat upeat näkymät Luhdanjoen laaksoon, joka on osa lounaaseen suuntautuvaa kallioperän murroslinjaa. Lahden alueelta löytyy myös Sylvöjärven-Sammalsillansuon esteetön lintutorni. Naapuripitäjä Hollolassa kannattaa käydä tutustumassa Kutajärven kahteen lintutorniin, joille johtavan pitkospuureitin varrella voi bongata lintuja aivan lähietäisyydeltä.

Sysmässä Päijätsalo on erinomainen kohde lintujen tarkkailuun. Saaren huipulle rakennetusta näkötornista on mahdollista tarkkailla kaukoputken avulla sekä lähimetsän lintuja että Päijänteen vesilintuja. Myös Nyystölän lintutornissa Padasjoella sekä Kanavanniemen lintutornissa Asikkalassa pääsee tutustumaan Päijänteen vesilintujen maailmaan. Nyynäistenlahden lintutorni Heinolassa on hyvä vierailukohde etenkin keväällä, jolloin lahdelle virtaavan joen suulle avautuvaan sulaan ilmaantuvat ensimmäiset vesilinnut.

Kuva 2. Luhdanjoen lintutornista avautuu näkymä tulvaniittyjen keskellä mutkittelevalle Luhdanjoelle (Kuva: Harri Hytönen)

Kirjoittaja

Päivi Tommola toimii LAB-ammattikorkeakoulussa TKI-asiantuntijana ja Salpausselkä Geopark näkyväksi -hankkeen projektipäällikkönä. Salpausselkä Geopark näkyväksi -hanke pyrkii lisäämään kuudesta Päijät-Hämeen kunnasta koostuvan Salpausselkä Geopark -alueen geokohteiden näkyvyyttä.

Lähteet

BirdLife. 2021. Lintuharrastuksen perusteet. [Viitattu 21.04.2021.] Saatavissa:
https://www.birdlife.fi/lintuharrastus/lintuharrastuksen-perusteet/vuosi/kevat/

Luonnonvarakeskus. 2016. Luonnon hyvinvointivaikutukset. [Viitattu 21.04.2021.] Saatavissa: https://www.luke.fi/tietoa-luonnonvaroista/virkistyskaytto/luonnon-hyvinvointivaikutukset/

Sievänen, T. 2010. Luonnon virkistyskäyttö 2010. [Viitattu 21.04.2021.] Saatavissa: http://www.metla.fi/julkaisut/workingpapers/2011/mwp212.pdf

Linkit

BirdLife Suomi. 2020. Lintuharrastajan vuosi. [Viitattu 21.04.2021.] Saatavissa: https://www.birdlife.fi/lintuharrastus/lintuharrastuksen-perusteet/vuosi

LAB. 2020. Salpausselkä Geopark näkyväksi -hanke. [Viitattu 21.04.2021.] Saatavissa: https://lab.fi/fi/projekti/salpausselka-geopark-nakyvaksi-elinvoimaa-paijat-hameeseen