Salpausselkä Geopark

23 artikkelia

Päijät-Hämeessä luodaan ruokamatkailulle ympärivuotista vetovoimaa

Ruoka ja juoma on yksi Päijät-Hämeen älykkään erikoistumisen kolmesta kärjestä, joita läpileikkaa kestävän kehityksen periaate (Päijät-Hämeen liitto 2021). Samat teemat näkyvät tällä hetkellä vahvasti myös […]

Kestävä matkailu Salpausselkä Geoparkissa kunnioittaa kulttuuriperintöä

Luonto ja kulttuuri ovat Päijät-Hämeessä kaksi vahvaa matkailun vetovoimatekijää, joiden vaikutusta on vaikea erottaa toisistaan. Kuudesta Päijät-Hämeen kunnasta koostuva Salpausselkä Geopark tunnetaan veden muovaamana maisemana. […]

Uusi kulttuurireitti nostaa Päijät-Hämeen teollisuushistoriaa ja luontokohteita

Kulttuurimatkailun merkitys matkailijalle muodostuu osallistavasta elämyksellisyydestä. Tärkeä osa kulttuurimatkailukokemuksen elämyksellisyyttä liittyy siihen, että kulttuurimatkailu tarjoaa mahdollisuuksia uuden oppimiseen ja ympäristöön liittyviin tarinoihin tutustumiseen (Business Finland […]

Salpausselkä Geoparkin Unesco Global Geopark -hakuprosessi huipentuu arviointivierailuun

Kuudesta Päijät-Hämeen kunnasta koostuvalle Salpausselkä Geoparkille haetaan Unesco Global Geopark -tunnustusta. Veden muovaama maisema -teemaa tunnustavan alueen geopark-yhteistyötä ja samalla myös hakuprosessia koordinoi Lahti Regionin […]