Salpausselkä Geopark

17 artikkelia

Salpausselkä Geoparkin Unesco Global Geopark -hakuprosessi huipentuu arviointivierailuun

Kuudesta Päijät-Hämeen kunnasta koostuvalle Salpausselkä Geoparkille haetaan Unesco Global Geopark -tunnustusta. Veden muovaama maisema -teemaa tunnustavan alueen geopark-yhteistyötä ja samalla myös hakuprosessia koordinoi Lahti Regionin […]

Ympäristökasvatusta pilotoidaan Lahden varhaiskasvatuksessa onnistuneesti

Kanervan päiväkodin pilotoima Salpausselkä Geopark -päiväkotitoiminta on kestävän kehityksen arvojen mukaista ympäristökasvatusta, joka toteutuu onnistuneesti Varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden oppimisen alueissa. Salpausselkä Geopark varhaiskasvatuksen oppimisympäristönä Salpausselkä Geopark […]

Salpausselkä Geoparkin näkyvyyttä kehitetään yhteistyössä paikallisen väestön kanssa

Paikallisuuden kunnioittaminen ja osallistaminen näkyvät Business Finlandin (2019) listaamissa kestävän matkailun periaatteissa. Tuulentien (2005, 28) mukaan kestävän matkailun tulisi tuottaa pitkäkestoisia taloudellisia hyötyjä kohdealueelleen ja […]