Hyvinvointiteknologia tehdään yhdessä

LAB-ammattikorkeakoulun uusi hyvinvointiteknologian innovaatio-, testi- ja kehittämisympäristö, LAB WellTech, järjesti virtuaalisen tapahtumapäivän toukokuussa 2021. Tapahtumapäivä kokosi yhteen suuren määrän hyvinvointiteknologiasta kiinnostuneita henkilöitä ja mielenkiintoisia esiintyjiä. Tapahtuma sai paljon hyvää palautetta ajankohtaisista puheenaiheista sekä loistavista esiintyjistä. Päivän aikana eniten puhututti tulevaisuus, teknologia, yhteiskehittäminen ja teknologiaratkaisujen eettisyys sote-alalla. Tapahtumaa olivat toteuttamassa Konenäön sovellukset sote- ja hyvinvointialalla -hanke (LAB 2021a), Tekoälypaja -hanke (LAB 2021b) ja Aatos-hanke (LAB 2021c).

Kuva 1. Osallistujien tunnelmia tapahtuman jälkeen (Kuva: Mentimeter.com)

Yhteiskehittämisellä innovaatioita

Tapahtumapäivän teemoissa nousi vahvasti esille yhdessä toimimisen merkitys. Kun teknologiaa kehitetään, tarvitaan eri alojen ammattilaisia, jotka näkevät asiat erilaisista näkökulmista. Tarvitaan siis yhteiskehittämistä, jotta ideat saadaan käytännössä ja markkinoilla toimiviksi. Yhteistyö on tärkeää kaikille, niin opiskelijoille, opettajille, yrityksille, korkeakouluille, julkiselle sektorille, kuin TKI-toimijoille. Yhdessä voimme luoda kestäviä ratkaisuja kaikkien hyvinvoinnin parantamiseksi. (Koskinen & Väisänen 2021.)

Innovaatioiden merkitys julkiselle sektorille

Innovaatiotoiminta oli yksi iltapäivän webinaarin puheenaiheista. Julkisen sektorin innovaatiot luovat arvoa yhteiskunnalle. Kestävät sote-palvelut vaativat vaikuttavan ja kustannustehokkaan toiminnan, joka varmistaa organisoidut, tehokkaat ja laadukkaat palvelut. Toimintaympäristön haasteita voivat luoda muun muassa työttömyys, toimeentulon ongelmat, ikääntyvä väestö ja matala koulutustaso. Jatkuva kehittäminen, muutos ja uudet innovaatiot ovat kuitenkin avainasemassa kestävien sote-palveluiden luomiseen ja haasteiden voittamiseen. (Santala 2021.)

Kuva 2. LAB WellTech -tapahtumapäivä, paneelikeskustelu (Kuva: Sami Makkula)

Loppukäyttäjän tarpeet keskiössä

Tapahtumassa esille nousivat myös asiakkaan rooli teknologian kehittämisessä sekä tulevaisuuden hyvinvointiteknologian ratkaisut. Teknologian käyttöönotto on toimintamallien kehittämistä, jossa loppukäyttäjän tarpeet ovat keskiössä. Yhteiskehittäminen on avainasemassa parhaiden tulosten saavuttamiseksi, ja näin voidaan varmistaa palveluiden, tuotteiden ja järjestelmien innovaatiot, jotka hyödyttävät niin loppukäyttäjää kuin terveydenhuoltoa. Jotta teknologiasta saadaan hyötyä, ei teknologian pitäisi olla lähtökohtana, vaan asiakkaan toimintakyky ja tarve. (Anttila 2021.)

LAB WellTech -toiminta

LAB WellTechin kehittämisympäristö yhdistää matalalla kynnyksellä sosiaali- ja terveysalan toimijoita ja teknologiayrityksiä. Teknologioiden kehittäminen ja niiden hyödyntäminen sote-aloilla korostuu LAB WellTechin toiminnassa. Innovaatioita on mahdollista testata aidoissa sote-alan käyttäjäympäristöissä sekä simulaatio- ja laboratorioympäristöissä. (LAB WellTech 2021.)

Kirjoittaja

Ronja Ikonen toimii LAB-ammattikorkeakoulussa projektityöntekijänä Konenäön sovellukset sote- ja hyvinointialalla -hankkeessa markkinoinnin ja viestinnän asiantuntijana.

Lähteet

Anttila, H. 2021. Hyvinvointiteknologian pilotoinnin ja käyttöönoton tulevaisuusnäkymiä. Esitys LAB WellTech -tapahtumapäivässä 25.5.2021.

Koskinen, P. & Väisänen, J. 2021. Hyvinvointiteknologia tehdään yhdessä: TKI-näkökulma. Esitys LAB WellTech -tapahtumapäivässä 25.5.2021.

LAB WellTech. 2021. LAB WellTech. [Viitattu 4.6.2021]. Saatavissa: https://www.labwelltech.fi/

Santala, J. 2021. Innovaatiotoiminnan merkitys julkiselle sektorille. Esitys LAB WellTech -tapahtumapäivässä 25.5.2021.

Linkit

LAB 2021a. Konenäön sovellukset sote- ja hyvinvointialalla. LAB-ammattikorkeakoulu. [Viitattu 4.6.2021]. Saatavissa: https://lab.fi/fi/projekti/konenaon-sovellukset-sote-ja-hyvinvointialalla

LAB 2021b. Tekoälypaja. LAB-ammattikorkeakoulu. [Viitattu 4.6.2021]. Saatavissa: https://www.lab.fi/fi/projekti/tekoalypaja

LAB 2021c. AATOS -ammattilainen ja asiakas. LAB-ammattikorkeakoulu. [Viitattu 4.6.2021]. Saatavissa: https://lab.fi/fi/projekti/aatos-ammattilainen-ja-asiakas