Ideoita yhteiseen tekemiseen opettajavaihdosta

Olimme opettajavaihdossa partnerikorkeakoulussa Avans University of Applied Sciences Alankomaissa Bredan kampuksella toukokuussa 2023. Tässä blogitekstissä jaamme kokemuksia ja oivalluksia matkalta.

Tunsimme olevamme tervetulleita heti ensimmäisestä hetkestä lähtien. Kaikki ottivat meidät äärimmäisen ystävällisesti vastaan ja olivat valmiita keskustelemaan yhteistyömahdollisuuksista ja jakamaan oman organisaation käytäntöjä kanssamme. Tapasimme vaihdon aikana terveys- ja sosiaalialan, opettajakoulutuksen ja terveysteknologian henkilöstöä. Organisaatiossa on meneillään opetussuunnitelman uudistustyö, jossa opintojen alkuvaiheeseen suunnitellaan yhteisiä moduuleita.

Kuva 1. Yhteistyötä virittämässä Katri Kämäräinen, LAB; sosiaalialan lehtori ja tutkija Youssef Azghari, Avans; Tuula Hämäläinen, LAB; yksikön johtaja Tina Hoogstraaten, Avans sekä yksikön varajohtaja Rick Lamers, Avans. (Kuva: Tuula Hämäläinen)

Meihin vierailijoihin teki vaikutuksen opiskelijalähtöinen lähestyminen opetukseen. Opiskelijat ovat opintoja aloittaessaan pääosin 17–19- vuotiaita. Pedagogiikka on valittu niin, että se tukee nuoren ihmisen oppimista ja aivojen kehitysvaihetta (Huotilainen 2019). Opettajille järjestetään organisaatiossa pedagogiikkaan ja arviointiin liittyvää koulutusta, jolla varmistetaan riittävä ja samansuuntainen osaaminen opettajan työssä.

Tapaamamme opettajat ovat antaneet opiskelijoille mahdollisuuden oivaltaa asioita. Opiskelijoiden omaa oivaltamista tukeva opetustapa edellyttää turvallista oppimisympäristöä. Saa sanoa väärin, saa olla tietämätön, kaveria autetaan, virheistä opitaan, kannustetaan, annetaan positiivista palautetta. Valmentava pedagogiikka (Tiimiakatemia Global 2018) vaatii opiskelijoilta ja opettajilta epävarmuuden sietoa.

Yhteisiä tiloja ja oppimisympäristöjä

Opiskelu ymmärretään Avansissa yhdessä toimimisena. Opiskelijoilla ja opettajilla on yhteinen työskentelytila, jossa opiskelijat voivat harjoitella käytännön taitojaan. Tilassa on vain yksi sääntö: “Aina ensin autetaan apua tarvitsevaa.” Tämä tarkoittaa sitä, että niin opettaja kuin opiskelijakin jättää oman työnsä kesken, kun joku huoneessa tarvitsee apua omaan tekemiseensä.

Kaikki opettajat käyttävät samaa opintojaksoittain laadittua oppimisympäristöä, josta löytyy suunnitelma oppimistavoitteiden saavuttamiseksi. Isot opiskelijaryhmät on jaettu pienempiin ryhmiin, jotka noudattavat suunnitelmaa opettajan johdolla kunkin opiskelijaryhmän yksilöllinen eteneminen huomioiden. Muun muassa fysioterapiassa on noin 200 opiskelija kussakin aloitusryhmässä. Joukko jaetaan noin 25 opiskelijan ryhmiin, jotka etenevät opintojaksoilla eri opettajien johdolla.

Kirjoittajat

Tuula Hämäläinen toimii lehtorina LAB-ammattikorkeakoulussa Hyvinvointi-yksikössä. Hänen työtehtäviinsä kuuluu lähtevien ja saapuvien vaihto-opiskelijoiden ohjaaminen.

Katri Kämäräinen on fysioterapian lehtori LAB-ammattikorkeakoulussa Lahden kampuksella. Hän toimii myös fysioterapian opiskelijoiden kansainvälisten asioiden yhdyshenkilönä ja tutoropettajana.

Lähteet

Huotilainen, M. 2019. Näin aivot oppivat. Jyväskylä: PS-kustannus.

Tiimiakatemia Global. 2018. Opettajasta tiimivalmentajaksi: Kokeile tiimioppimista! Opas. Viitattu 17.5.2023. Saatavissa https://tiimiakatemia.com/wp-content/uploads/2018/08/Opas-opettajasta-tiimivalmentajaksi-Tiimiakatemia-Global-220818.pdf