Vetovoimaisuutta ja pitoa lahtelaisiin yrityksiin

Mitä kaikkea lahtelaisilla yrityksillä on tarjota opiskelijoiden urapoluille? Eri alojen yritysten työelämäyhteistyön mahdollisuuksista ja monenlaisista työnkuvista kerrotaan helmikuussa DuuniExpossa ensiesityksensä saaneella Lahtelaisten yritysten terveiset alueen opiskelijoille -videolla (Linkki 1). Videon voit katsoa täältä.

[Alt-teksti: videonäkymä, vierekkäin istumassa mies ja nainen, mies kasvot kohti kameraa.]
Kuva 1.Kuvakaappaus videolta Lahtelaisten yritysten terveiset alueen opiskelijoille. (Linkki 1)

Yritysten edustajat kohdentavat viestinsä LAB-ammattikorkeakoulun, LUT-yliopiston, Helsingin yliopiston ja Koulutuskeskus Salpauksen opiskelijoille ja kannustavat olemaan rohkeasti yhteydessä.

Videon tavoitteena on lisätä lahtelaisten yritysten tunnettuutta alueen opiskelijoiden keskuudessa sekä toimia keinona houkutella osaavaa työvoimaa alueen yrityksiin.

Tarkoituksena on saada opiskelijat näkemään Lahti potentiaalisena kotikaupunkina, missä tarjoutuu edellytyksiä saada hyvää työkokemusta sekä löytyy tulevaisuuden työllistymis- ja uramahdollisuuksia.

Paikallinen työllisyydenhoito on sosiaalista vastuunkantoa

Videolla halutaan tuoda näkyväksi myös alueen työyhteisöjen monimuotoisuutta. Videon sanoman voi nähdä vastuullisuustekona sekä moninaisen työyhteisön että opiskelijoiden ja vastavalmistuneiden työllistämisen näkökulmasta. Yksi sosiaalisen vastuunkantamisen tapa onkin osallistua paikalliseen työllisyydenhoitoon (Mielonen & Laurila 2020). Tämä tarkoittaa kaikille avointen ja osallistavien työmarkkinoiden mahdollistamista.

Suomalaisen yhteiskunnan väestö- ja ikäpohjan muutokset edellyttävät, että moninaisten ihmisten työhön osallistumista tuetaan (Jyrkinen 2021). Ketään ei ole vara menettää työmarkkinoiden ulkopuolelle. Yritysten paikallinen opiskelijayhteistyö voidaan nähdä paikallisena työllisyydenhoitona, mikä tarkoittaa myös työyhteisön yhteiskunnallista vastuunkantoa.  

Mielekäs työ lisää alueen veto- ja pitovoimaa

Kuvassa 1 esiintyvät yritysten edustajat puhuvat videolla siitä, kuinka aidosti ylpeitä he ovat voidessaan työskennellä kotikaupungissaan. Mielekäs työ ja hyvät uramahdollisuudet ruokkivat kaupungin veto- ja pitovoimaa.  

Lahden seutukunta nousi sijalle 8 sijalta 11 tuoreessa Elinkeinoelämän keskusliiton Kuntaranking-tutkimuksessa. Tutkimus mittaa kahden vuoden välein Suomen eri alueiden vetovoimaisuutta yritystoiminnan kannalta. (Elinkeinoelämän keskusliitto 2023.) Positiiviseen nousuun voi nähdä vaikuttaneen Lahden kaupungin asema johtavana ympäristökaupunkina ja uutena yliopistokaupunkina (Lahden kaupunki 2023).   

Itseään tukeva positiivinen kehä alueen elinvoiman hyväksi syntyy monen osatekijän summana. Yksi tärkeä osatekijä on opiskelijoiden ja osaajien jääminen alueelle. Yrityksillä on oma tärkeä roolinsa tämän työn tukemisessa. Tästä tärkeästä roolista ja aktiivisesta toimijuudesta on osoituksena videolla esiintyvien yritysten puheenvuorot ja osallistuminen osaltaan yhteiskunnalliseen vastuunkantoon yhteistyössä alueen oppilaitosten kanssa.   

Kirjoittaja

Niina Ihalainen (VTM, MBA) työskentelee TKI-asiantuntijana ja Yritys-Hunter-hankkeen projektipäällikkönä LAB-ammattikorkeakoulussa.    

Lähteet

Elinkeinoelämän keskusliitto. 2023. EK:n Kuntaranking 2023: Seinäjoen, Rauman ja Salon alueet jälleen mitalisijoilla, Tampere lähestyy kärkikolmikkoa. Viitattu 2.3.2023. Saatavissa https://ek.fi/ajankohtaista/tiedotteet/ekn-kuntaranking-2023-seinajoen-rauman-ja-salon-alueet-jalleen-mitalisijoilla-tampere-lahestyy-karkikolmikkoa/

Jyrkinen, M. 2021. Tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistäminen luovat pohjan kestävälle työelämälle. Viitattu 17.2.2023. Saatavissa  https://www.helsinki.fi/fi/uutiset/tasa-arvo/tasa-arvon-ja-yhdenvertaisuuden-edistaminen-luovat-pohjan-kestavalle-tyoelamalle

Lahden kaupunki. 2023. Lahti kiilasi kymmenen kärkijoukkoon EK:n kuntarankingissa. Viitattu 5.3.2023. Saatavissa https://www.lahti.fi/uutiset/lahti-kiilasi-kymmenen-karkijoukkoon-ekn-kuntarankingissa/

Mielonen, E. & Laurila, V. 2020. Tämä aika vaatii poikkeuksellista vastuunkantoa työllisyydestä. THL-blogi. Viitattu 17.2.2023. Saatavissa https://blogi.thl.fi/tama-aika-vaatii-poikkeuksellista-vastuunkantoa-tyollisyydesta/

Linkit 

Linkki 1. LAB. 2023. Lahtelaisten yritysten terveiset alueen opiskelijoille. Video. Viitattu 17.2.2023. Saatavissa https://youtu.be/eCIKsgKOLlE