Ikääntyneen diabetes ja muistisairaus – haastava yhtälö

Diabeteksen hoidon kehittymisen myötä diabetesta sairastavien odotettavissa oleva elinikä on noussut, mikä on lisännyt myös diabetesta sairastavien muistisairauksia. Tutkimuksissa on havaittu tyypin 1 diabetesta sairastavien ikääntyneiden aivoissa erityisesti verenkierron heikkenemisestä johtuvia vaurioita. Tyypin 2 diabetesta sairastavilla on löydetty ohimolohkon aivokudoksen rappeumaa sekä todettu suurempi riski sairastua verisuoniperäiseen muistisairauteen ja Alzheimerin tautiin. (Jämsen 2016; Sola ym. 2019; Ekblad ym. 2019.)

Alzheimerin tautiko tyypin 3 diabetes?

Tyypin 2 diabeteksessa ja Alzheimerin taudissa on havaittu runsaasti yhtäläisyyksiä. Alzheimerin tautia sairastavilla on todettu esimerkiksi aivojen verensokeriaineen vaihdunnan häiriö, insuliininpuutos ja insuliiniresistenssi. Lisäksi molempiin sairauksin liittyy samanlaisia tulehdusmuutoksia ja solujen toimintahäiriöitä. (Ekblad ym. 2019.)

Tunnistamalla tyypin 2 diabetesriskissä olevat, ennaltaehkäisemällä sairastuminen sekä hoitamalla hyvin jo todettua diabetesta voidaan ennaltaehkäistä myös muistisairauksia sekä edistää ikääntyneen terveyttä ja toimintakykyä. Diabetesta sairastavien eliniän pidentyminen tarkoittaa kuitenkin insuliinihoitoista diabetesta ja muistisairautta sairastavien määrän lisääntymistä terveydenhuollon palveluissa, niin vastaanottopalveluissa, kotihoidossa kuin tehostetun palveluasumisen yksiköissäkin.

Kuva 1. Ikääntyneen diabeteksen hoito kuuluu kaikille. (Zomer 2017)

Ikääntyneen diabeteksen hoito kuuluu kaikille

Diabetesta sairastavan muistisairauden ensioireina voivat olla esimerkiksi vastaanottoaikojen, insuliinipistosten tai pistettyjen insuliiniannosten unohdukset sekä vaikeus oppia uusia hoitokäytäntöjä ja -ohjeita (Jämsen 2019, 13). Pitkä hoitosuhde tuttuun diabeteshoitajaan mahdollistaa muistisairauden mahdollisimman aikaisen toteamisen ja hoidon varhaisen aloituksen sekä auttaa etsimään yksilöllisiä ratkaisuja omahoidon toteuttamiseen ikääntyneen itsemääräämisoikeutta kunnioittaen. Sensoriteknologia ja älykynät voivat tarjota ratkaisun insuliinihoitoa vaativan hoitoon, etenkin muistisairauden alkuvaiheessa, mutta muistisairauden etenemisen myötä omahoidon tuen ja hoidon tarve väistämättä kuitenkin lisääntyy.

Heikentyvä muisti ja toimintakyky aiheuttavat haasteita jatkuvaa seurantaa ja pistoshoitoa vaativan sairauden hoitoon, mikä vuoksi diabetesta sairastava tarvitse osaavaa terveydenhuollon ammattilaista omahoitonsa tueksi. LAB-ammattikorkeakoulu tarjoaa täydennyskoulutusta ikääntyneen diabetesta sairastavan hoitoon. Ikääntyneen diabeteksen hoidon ABC on kahden päivän täydennyskoulutus, jossa perehdytään diabetekseen sairautena, diabeteksen kokonaisvaltaiseen hoitoon ja hoidon koordinointiin sekä lääkehoitoon ikääntyneen diabeteksen hoidon erityispiirteet huomioiden. Koulutus on tarkoitettu kaikille ikääntyneitä hoitaville terveydenhuollon ammattilaisille.

Kirjoittaja

Heidi Häll työskentelee hoitotyön lehtorina LAB-ammattikorkeakoulun Hyvinvointi-yksikössä Lahdessa.

Lähteet

Ekblad, L., Toppala, S., Viitanen, M. Jula, A. & Rinne, J. 2019. Insuliiniresistenssi, aivot ja muistisairaus. Lääketieteellinen aikakausikirja Duodecim. 2019; 135 (23) 2319–26. Viitattu 6.5.2023. Saatavissa https://www.duodecimlehti.fi/duo15260

Jämsen, E. 2016. Muistisairaus ja tyypin 1 diabetes. Diabetes ja Lääkäri. 4/2016/syyskuu. 45.vuosikerta. Suomen Diabetesliitto. Viitattu 6.5.2023. Saatavissa https://www.diabetes.fi/files/7469/D_L4_2016_rinnakkainen_nettiin.pdf

Sola, T., Pelimanni, E., Saunamäki, T. & Jehkonen, M. 2019. Tyypin 2 diabetes voi heikentää kognitiota jo työiässä. Lääketieteellinen aikakausikirja Duodecim. 2019; 135 (5): 455–62. Viitattu 6.5.2023. Saatavissa https://www.duodecimlehti.fi/duo14814

Zomer, M. 2017. Mies, kädet, rakkaus, ihmiset. Pexels. Viitattu 6.5.2023. Saatavissa https://www.pexels.com/fi-fi/kuva/mies-kadet-rakkaus-ihmiset-339620/