Päivittäiset arkistot: 11.5.2023

12 artikkelia

Yritysten muutoskyvykkyyttä tuetaan osaamisen ekosysteemissä

Covid-pandemian myötä kiinnostus resilienssin edistämiseen on lisääntynyt sekä tutkimuksessa että kehittämistyössä. Systeeminäkökulma sitoo yhteen toisiinsa kytköksissä olevat organisaatiot ja niiden toimijat paikallisesti, alueellisesti, kansallisesti sekä […]

Harjoittelun tavoitteisiin selkeyttä työkalupakilla

Sote-alan opiskelijat kaipaavat selkeämpää ohjausta harjoittelutavoitteiden asettamiseen. Harjoittelujaksoille tulee asettaa saavutettavissa olevia tavoitteita, jotka konkretisoivat opetussuunnitelmasta nousevat abstraktit ja ehkä ympäripyöreät harjoitteluiden ylätavoitteet. Tavoitteet harjoittelujaksolle […]