Ilmainen verkkokauppa ekososiaalisten arvojen edistäjänä

DIGI-paja ‒ nuorten digityöelämävalmiuksien kehittäminen on ESR-rahoitteinen hanke, jossa Lahden diakonialaitos DILA ja LAB-ammattikorkeakoulu kehittävät alle 29-vuotiaiden nuorten digityöelämävalmiuksia (LAB 2023).

Yhtenä osana hanketta on kehittää ja pilotoida Dilakorttelin verkkokauppa nuorten kanssa. Dilakortteli sijaitsee Lahden keskustassa. Hankkeen tavoitteena on myös ekososiaalisen sivistyksen toimintamallien yhdistäminen nuorten digitaitojen kehittämiseen.

[Alt-teksti: pieni huone, jossa kaksi henkilöä sekä mallinukke. Mallinuken päällä on miesten valkoinen paita ja musta puku. Toinen henkilö virittää valmiiksi kuvaajan valkoista valovarjoa, toinen asettelee mallinuken puvun kauluksia.]
Kuva 1. Verkkokaupan tuotekuvausten valmistelua. (Kuva: Teemu Mäkelä)

Ilmainen verkkokauppa käynnistyi syyskuussa 2022. Nimeksi tuli Ilmainen puoti.  Verkkopuodin keskeisiä asiakasryhmiä ovat paikalliset vähävaraiset asukkaat, maahanmuuttajat ja Ukrainan pakolaiset. Puodin tuotteet on tarkoitettu hankittavaksi vain oman ja perheen tarpeeseen, eikä niitä tule jälleenmyydä tai välittää eteenpäin (DILA 2023).

Ilmaista puotia pitää yllä kolme tiimiä, jotka on muodostettu DIGI-pajan pajalaisista. Ne ovat tekninen tiimi, sekä valokuvaus- ja asiakaspalvelutiimi. Teknisen tiimin tehtäviin kuuluvat verkkosivujen jatkuva kehitys, ylläpito ja turvallisuus. Valokuvaustiimi keskittyy vaatekuvauksiin ja kuvien julkaisemiseen verkkosivuilla. Asiakaspalvelutiimi hoitaa tilaukset sekä yleisen asiakaspalvelutyön.

Kokemuksia toiminnan käynnistämisestä

Digivalmiuksien kehittäjän Teemu Mäkelän mukaan ilmaisen puodin toiminta on lähes päivittäistä (Mäkelä 2022). Asiakasprosessi toimii varsin hyvin. Asiakas tekee nettisivuilla varauksen, valitsee itselleen sopivan hakupäivän ja tulee hakemaan tuotteen. Tuotteen luovutushetkellä asiakas kertoo nimensä ja saa käteensä paketin, joka on nimetty asiakkaan mukaan.

Asiakasprosessia helpottaa myös kuvaustiimin tekemä työ. Tiimiläiset merkitsevät tarkasti tuotteet eri varastointitunnuksilla ja koodeilla, jotta tuotteiden tunnistus olisi mahdollisimman helppoa ja asiakkaan varaamat tuotteet saataisiin tunnistettua mahdollisimman nopeasti.

Mäkelän mukaan asiakasprosessiin sisältyy myös haasteita. Esimerkiksi varauksesta huolimatta asiakas ei ole aina saapunut paikalle. Tähän lähetetään henkilökohtainen sähköpostimuistutus asiakkaalle ja tieto siitä, että varaus on umpeutumassa.

[Alt-teksti: paperikassi tuotteineen vaihtaa omistajaa kädestä käteen toimitilan eteisessä.]
Kuva 2. Tuotteet haetaan paikalta. Se asettaa omat haasteensa tavaroiden tehokkaaseen jakeluun. (Kuva: Teemu Mäkelä)

Ekososiaalinen sivistys osana toimintaa

Ekososiaalisen sivistyskäsityksen mukaan ekologisten, sosiaalisten ja taloudellisten intressien välillä on löydettävissä tärkeysjärjestys, joka huomioi planeettamme rajalliset mahdollisuudet. Esimerkiksi elämän edellytysten säilyminen, inhimillisyys, tasa-arvo ja onnellisuus ovat ekososiaalisen sivistyskäsityksen mukaisia arvoja (Salonen 2014).

Lahden diakonialaitos DILA tukee oman arvopohjansa mukaisesti ihmisiä, jotka ovat vaarassa jäädä yhteiskunnan ulkopuolelle. Arvojohtamisen käsikirja (DILA 2020) syventää Dilan arvojen sisältöä. Esimerkiksi kestävän kehityksen sisällöt – ekologinen, taloudellinen, sosiaalinen ja kulttuurinen ‒ on huomioitu.

DILAn verkkokaupan toiminnan tulee luonnollisesti tukea heidän omia arvojaan. DILA välittää lahjoitustavaraa eteenpäin talouksiin, jotka oikeasti tarvitsevat kyseisiä tuotteita. Vähävaraisten kotitalouksien tarpeiden tyydyttämiseen ei aina tarvitse tehdä uutta ja käyttää siihen maapallon resursseja, kun pistää “hyvän kiertämään”. Toiminta vahvistaa osaltaan DILAn arkea työpajoissa. Lahjoittamisen ja kierrättämisen tärkeys tulee esiin, ja toiminta on sopusoinnussa DILAn ekososiaalisten arvojen kanssa. 

Kirjoittaja 

Jyri Hänninen työskentelee markkinoinnin lehtorina LAB-ammattikorkeakoulussa sekä LABin edustajana ja verkkokaupan asiantuntijana hankkeessa DIGI-paja – nuorten digityöelämävalmiuksien kehittäminen (LAB 2023).

Lähteet

DILA. 2020. Arvojohtamisen käsikirja. Lahden Diakonialaitos. Viitattu 18.4.2023. Saatavissa https://dila.fi/wp-content/uploads/2021/01/Arvojohtamisen_kasikirja_final.pdf

DILA. 2023. Ilmainen puoti. Lahden Diakonialaitos. Viitattu 18.4.2023. Saatavissa https://dila.fi/ilmainenpuoti/

LAB. 2023. DIGI-paja – nuorten digityöelämävalmiuksien kehittäminen. Hanke. Viitattu 18.4. Saatavissa https://lab.fi/fi/projekti/digi-paja-nuorten-digityoelamavalmiuksien-kehittaminen

Mäkelä, T. 2022.  Digivalmiuksien kehittäjä. Dilakorttelin DIGI-paja. Haastattelu. Lahti. 16.11.2022.

Salonen, A. 2014. Ekososiaalinen sivistys – kestävä hyvinvoinnin perusta. Natura 4/2014. 25.