Vihreä siirtymä näkyy uusissa liikeideoissa

Idearace-liikeideakilpailu järjestettiin neljännen kerran 13.4.2023. Tällä kertaa paikkana oli Lappeenrannan kaupunginteatteri ja paikalla oli yli 150 osallistujaa. (Idearace 2023)

Me Yritysten vihreä siirtymä, muutoskyvykkyys ja digitalisaatio -hankkeen hankehenkilöstö (LAB 2023) olimme paikalla esittelemässä tulevia valmennuksia. Hankkeen tavoitteena on kehittää ja levittää uudenlaisia oppimiskokonaisuuksia sekä toteuttaa tapahtumia, jotka tukevat yritysten muutoskyvykkyyttä vihreässä siirtymässä ja uuden teknologian hyödyntämisessä.

Pyrkimyksenä on tuottaa tarvittavat lähtötiedot yritysten muutoskyvykkyydelle, mikä osaltaan edistää kestävää systeemimuutosta, vihreää siirtymää ja uusien teknologioiden hyödyntämistä sekä toimintamallien kehittämistä yritysten toiminnoissa. (LAB 2023.)

Idearacen avoimen luokan finalisti ja voittaja Yewecan valmistaa kierrätettäviä valmisateriapakkauksia. Heidän tarkoituksensa on kierrättää valmisaterioiden pakkauksia uudella liiketoimintamallilla.  

Toinen finalisti Marko Ryynänen puolestaan pyrkii liikeideallaan helpottamaan teollisuuden pakkausmateriaalien laskentaa ja suunnittelua sekä kolmas finalisti CityWheels vähentämään autoilua kaupassa käynnin yhteydessä.

Ekologisuus läpileikkaavaksi ideaksi

Tilaisuudessa käytiin monia värikkäitä keskusteluja tulevaisuuden yrittäjyydestä ja liikeideoista. Esiin nousi ajatus, että ekologisuus ja kierrätettävyys tulisi ottaa huomioon jo tuotetta tai palvelua suunniteltaessa, ei ainoastaan tuotteen elinkaaren loppupäässä. Yritykset voisivat löytää uusia ekologisempia palveluiden ja lisämyynnin mahdollisuuksia; esimerkiksi rolluppien myyjät kävisivät myymässä myös rollup-kankaiden vaihtopalvelua (Irjala 2023).

Kuva 1. Yritysten vihreä siirtymä, muutoskyvykkyys ja digitalisaatio -hankkeen LAB-ammattikorkeakoulun osatoteutuksen projektipäällikkö Johanna Irjala sekä hankeasiantuntija Tarja Vahtokari. (Kuva: Emma Latvala)

Idearace-tapahtuma on omiaan verkostoitumiselle, mutta myös uudenlaiselle ajattelulle. Vuoden kisaajissa korostui teknologian hyödyntäminen, vihreä siirtymä sekä tietenkin digitalisaatio.

Kirjoittaja

Emma Latvala työskentelee LAB-ammattikorkeakoulussa Business Mill -tiimin tiiminvetäjänä sekä asiantuntijana hankkeessa Yritysten vihreä siirtymä, muutoskyvykkyys ja digitalisaatio (REACT, Etelä-Suomi) (LAB 2023). Yritystoiminnan kehittäminen ja muutosvalmiuksien parantaminen kuuluvat hänen tehtäviinsä LABin yrityshautomossa Business Millissä.

Lähteet

Idearace. 2023. Viitattu 17.4.2023. Saatavissa https://www.idearace.fi/lappeenranta/

Irjala, J. 2023. Haastattelu Idearace-tapahtumassa. Lappeenranta. 13.4.2023.

LAB. 2023. Yritysten vihreä siirtymä, muutoskyvykkyys ja digitalisaatio (React, Etelä-Suomi). Hanke. Viitattu 14.4.2023. Saatavissa https://lab.fi/fi/projekti/yritysten-vihrea-siirtyma-muutoskyvykkyys-ja-digitalisaatio-react-etela-suomi