Innovaatioita opiskelija-asumiseen

Opiskelija-asumisen tulevaisuus saa tuulahduksen raikkaita ideoita, kun sisustusarkkitehtuurin ja kalustemuotoilun opiskelijat tarttuivat suunnittelutehtäviin kahdella sisustusarkkitehtuurin kurssilla. Keväällä 2023 Muotoiluinstituutin ja Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen teettämään kyselyyn vastasi 1700 opiskelija-asuntojen asukasta ja heidän mielipiteitään kartoitettiin muun muassa yhteiskäyttötiloista, niiden toimivuudesta sekä siitä kuinka tyytyväisi he ovat omaan opiskelija-asuntoonsa. Kyselyn vastaukset toimivat ohjenuorana opiskelijoiden suunnittelutyölle sekä heidän luomilleen konsepteille. Toisella kurssilla keskityttiin opiskelija-asuintalojen yhteiskäyttötilojen kehittämiseen ja toisessa kokonaisuudessa suunniteltiin uudenlaisia konsepteja opiskelija-asuntoihin. 

Sisustusarkkitehtuurin opiskelijat tarttuvat kyselyn tuloksiin

Kyselyssä korostui opiskelijoiden toive viihtyisämmistä asunnoista sekä hyvin huollettavissa olevista pintamateriaaleista. Asunnot voisivat saada uuden ilmeen inspiroivilla väreillä, kestävillä materiaaleilla sekä modernilla kiintokaluste ratkaisuilla. Sisustusarkkitehtuurin opiskelijat ovat vastanneet tähän tarpeeseen kehittämällä innovatiivisia sisustuskonsepteja, jotka eivät ainoastaan ole visuaalisesti miellyttäviä, vaan myös käytännöllisiä ja tilaa säästäviä. Konsepteissa tavoitteena on luoda tiloja, joissa asukkaat voivat viettää aikaa sekä palautua opiskelusta ja tuntea olonsa kotoisaksi. 

Kyselyn perusteella asukkaat toivovat monipuolisempia ja joustavampia tiloja, jotka palvelevat erilaisia tarpeita. Kalustemuotoilijat suunnittelivat muunneltavia kalusteita ja tilajärjestelyitä, jotka mahdollistavat tilojen käytön erilaisiin tarkoituksiin. Käytännöllisyyden lisäksi suunnittelun lähtökohtana toimivat kestävän kehityksen arvot. Opiskelija-asunnot voivat tulevaisuudessa hyötyä ekologisemmista ja energiatehokkaammista ratkaisuista sekä kierrätettävistä materiaaleista.

Mallinnettu kuva opiskelija-asuinkohteen oleskelutilasta, jossa kaksi opiskelijaa.
Kuva 1. Yhteiskäyttötilakonseptin visualisointi (Kuva: Liinu Juujärvi)

Sisustusarkkitehtuurin opiskelijat pohtivat myös mahdollisuutta integroida digitaalisia innovaatioita sekä yhteiskäyttötiloihin että asuntoihin. Älykkäät järjestelmät voivat tehostaa tilojen käyttöä ja tarjota asukkaille entistä paremman käyttökokemuksen. Esimerkiksi varausjärjestelmät, älyvalaistus ja älykkäät työskentelyalueet voi olla osa tulevaisuuden opiskelija-asuntojen arkea.

Kurssitöissä opiskelijat onnistuivat kääntämään kyselyn palautteet konkreettisiksi ideoiksi, joita voidaan hyödyntää tulevaisuudessa niin vanhojen yhteiskäyttötilojen uudistuksessa, kuin uudiskohteiden suunnittelussa. Ideoidut konseptit eivät ole pelkästään esteettisiä päivityksiä, vaan ne vastaavat opiskelijoiden asumisen tarpeisiin. Konseptit osoittavat, että kun annetaan tilaa sisustusarkkitehtiopiskelijoiden luovuudelle, syntyy innovaatioita, jotka voivat muuttaa perinteisiä asumiskäytäntöjä ja luoda parempia asuinolosuhteita tulevaisuuteen. Opiskelijoiden näkemys tulevaisuuden asumisesta voi toimia inspiraationa myös muille asuntojen omistajille ja hallinnoijille, jotka haluavat luoda moderneja, nykypäivän tarpeisiin vastaavia koteja.

Kirjoittajat 

Meri Majlund on sisustusarkkitehti ja kalustemuotoilija, joka työskentelee TKI-projektisuunnittelijana LAB-ammattikorkeakoulun Muotoiluinstituutissa. Hän toimi ARA:n kanssa tehdyssä yhteistöissä mm. asumisen sekä tilasuunnittelun asiantuntijana.

Emma Hämäläinen on sisustusarkkitehti ja kalustemuotoilija, joka työskentelee TKI-projektisuunnittelijana LAB-ammattikorkeakoulun Muotoiluinstituutissa. Hän toimii yritysten kanssa tehtävissä yhteistöissä mm. asiantuntijana sekä koordinaattorina yritysten ja opiskelijoiden välillä.