Luontokohteiden tarinamaisemista inspiraatiota matkailun kehittämiseen

Elävä perintö on aineetonta kulttuuriperintöä ‒ arvokasta kulttuurihistoriaa, joka siirtyy sukupolvelta toiselle tarinoissa. Elämme juuri nyt elävän perinnön teemavuotta, joka kutsuu nostamaan esiin paikalliset tavat, tarinat ja perinteet (Museovirasto 2023).

Hämeen pitkästä ja värikkäästä historiasta näitä tarinoita löytyy todella paljon. Ne innostavat, ihastuttavat ja joskus kauhistuttavatkin kuulijaansa. Matkailulle nämä tarinat ovat tärkeitä, koska ne voivat jättää mieleen jäljen, joka lisää kokemuksen elämyksellisyyttä ja saa sen tuntumaan aidommalta ja yksilöllisemmältä.

Kuva 1. Visualisointi Korteniemen perinnetilan savusaunasta ja sen haltiasta, joka elää paikkaan liittyvissä tarinoissa. (Piirros: Lara Dawood, Luontokohteiden kulttuuriperintö eläväksi -hanke)

Luontokohteisiin liittyvien tarinoiden kokoaminen

LAB-ammattikorkeakoulun ja Metsähallituksen Luontokohteiden kulttuuriperintö eläväksi -hankkeessa on perehdytty Hämeen luontokohteisiin liittyviin tarinoihin (LAB 2023). Hankkeessa luotiin haastatteluaineistoihin pohjautuvaTapakulttuurin tarinapankki, jonka ideana oli koota matkailuelinkeinon hyödynnettäväksi alueen luontokulttuuriin ja keskeisiin kohteisiin liittyviä tarinoita. Tarinoita on kerätty hankkeessa muun muassa yksilöhaastattelujen, kyläiltojen, Metsähallituksen Luontoon.fi -verkkopalvelun ja sosiaalisessa mediassa julkaistun avoimen tarinakutsun kautta sekä poimimalla tarinoita hankkeessa tehtyjen Perinnemaisemat -esiselvitysten aineistoista.

Työn tuloksena syntyi koontijulkaisu; Luontokohteiden tarinamaisemat – kertomuksia kulttuuriperinnöstä Hämeen metsistä, järviltä, soilta ja pelloilta(Anttila ym. 2023). Julkaisu sisältää tarinoita koottuna viiden eri teeman alle; Tarinoita Päijänteen aalloilta, Tarinoita Hollolan kulttuurimaisemista, Tarinoita Lammin maisemista, Tarinoita Hämeen Härkätien maisemista sekä Tarinoita Tammelan kansallispuistojen maisemista. Julkaisun kuvituksessa on hyödynnetty hankkeessa tuotettuja piirroksia.

Myös työkaluja tuotteistamiseen

Tarinapankki on hankkeen edetessä innostanut alueen yrittäjiä ja matkailun kehittäjiä. Julkaisuun kootuista tarinoista löytyy inspiraatiota tuotteistamiseen ja elämyspalveluiden rakentamiseen. Paikallisten asukkaiden näkökulmasta se avaa oman ympäristön kulttuurihistoriaa tavalla, joka lisää ympäristön arvostusta ja innostaa vaalimaan sen kulttuuriarvoja.

Kuva 2. Tähän kauniiseen paikkaan Liesjärven kansallispuistossa kerrotaan liittyvän hakkapeliittojen aikainen tragedia. (Kuva: Lauri Salonen)

Paljon tarinoita liittyy muun muassa matkailukohteena suosittuun Liesjärven kansallispuiston alueeseen. Tiesitkö esimerkiksi, että Korteniemen savusauna on aina lämmitettävä kahdesti ‒ ensin saunahaltijalle ja sen jälkeen uudelleen saunomista suunnittelevalle väellä? Tai oletko kuullut tragediasta, joka liittyy upean Kyynärharjun maisemiin juuri siinä paikassa, jossa nykyisin kohoaa kuvissa usein näkyvä puinen kävelysilta?

Kirjoittajat

Päivi Tommola toimii LAB-ammattikorkeakoulussa Luontokohteiden kulttuuriperintö eläväksi -hankkeen projektipäällikkönä.

Anniina Harjapää toimii LAB-ammattikorkeakoulussa Luontokohteiden kulttuuriperintö eläväksi -hankkeen asiantuntijana.

Lähteet

Anttila, M., Harjapää, A. & Jylhänkangas, T. (toim). 2023. Luontokohteiden tarinamaisemat. Kertomuksia kulttuuriperinnöstä Hämeen metsistä, pelloilta ja soilta. LAB-ammattikorkeakoulun julkaisusarja, osa 62. Viitattu 30.11.2023. Saatavissa https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/791024/LAB_2023_62.pdf?sequence=2&isAllowed=y

LAB. 2023. Luontokohteiden kulttuuriperintö eläväksi. Hanke. LAB-ammattikorkeakoulu. Viitattu 30.11.2023. Saatavissa https://lab.fi/fi/projekti/luontokohteiden-kulttuuriperinto-elavaksi

Museovirasto. 2023. Euroopan kulttuuriympäristöpäivien teemana vuonna 2023 Elävä perintö – Unescon sopimus täyttää 20 vuotta. Viitattu 30.11.2023. Saatavissa https://www.museovirasto.fi/fi/ajankohtaista/euroopan-kulttuuriymparistopaivien-2023-teemanana-elava-perinto