Yritykset asiakaslähtöisen ympäristövastuun äärellä

Asiakkaat odottavat yrityksiltä arvojaan tukevia palveluja ja tuotteita. Vaatimukset vastuulliseen liiketoimintaan ovat kasvussa laajasti monien tahojen suunnasta. Vastuullinen palvelu- ja tuotekehitys VPK-projekti tarjosi Päijät-Hämeen yrityksille tilaisuuden oppia ja keskustella asiakaslähtöisestä ympäristövastuullisesta asiantuntijoiden sekä muiden yritysten kanssa.

Ensimmäisessä kuvassa yleiskuvaa tapahtumatilasta, jossa paljon ihmisiä luokkahuoneessa. Toisessa kuvassa kuva tapahtumassa aloituskuva heijastettu valkokankaalle sekä läppärin näytöltä näkyy sama kuva, joka näkyy etäosallistujille.
Kuva 1. Yritykset ovat kiinnostuneita asiakaslähtöisestä ympäristövastuusta. Tapahtumassa oli osallistujia monipuolisesti eri toimialojen yrityksistä sekä eri organisaatioista. Tapahtumaan oli mahdollista osallistua paikan päällä sekä etäyhteydellä. (Kuvat: Enna Eloranta)

LAB-ammattikorkeakoulun Vastuullinen palvelu- ja tuotekehitys VPK-projekti järjesti yhteistyössä Lahden kaupungin Yrittäjäfoorumin kanssa 31.5.2022 tilaisuuden, jossa käsiteltiin ympäristövastuullisuuden merkitystä sekä sitä, miten kehittää liiketoimintaa, tuotteita ja palveluita asiakkaiden arvot ja tarpeet huomioiden. Paneelikeskustelussa kauneusalan yrityksen (BD Room, Beda Borén), vaatetusalan yrityksen (NP Housukauppa, Markus Rosendahl) sekä päivittäistavarakaupan (Osuuskauppa Hämeenmaa, Jaana Järvenselkä) edustajat kertoivat yritystensä ympäristövastuullisista ratkaisuista sekä asiakaslähtöisyyden keinoista. BD Room on erikoistunut luonnonmukaisten kosmetiikkatuotteiden käyttöön ja NP Housukauppa katsoo ympäristövastuullisuutta vaatteen koko elinkaaren näkökulmasta. Osuuskauppa Hämeenmaassa kannustetaan asiakkaita hyödyntämään lähituotettuja satokauden tuotteita ja tuetaan asiakkaita kestävän kuluttamisen valinnoissa. Esimerkiksi S-mobiilisovellus auttaa tiedostamaan omaa ostokäyttäytymistä ja sen vaikutusta muun muassa ilmastoon ja terveyteen.

Ensimmäisessä kuvassa tapahtuman osallistujan tietokoneelta näkyy etätoteutuksen videokuvaa panelikeskustelusta. Toisessa kuvassa näkyy puhuja esiintymässä.
Kuva 2. Yritysten edustajat kertoivat paneelikeskustelussa ympäristövastuutoimistaan osallistujille Lahdessa sekä etäyhteyksien päässä. LABin Mirja Kälviäinen puhui esityksessään asiakaslähtöisestä ympäristövastuullisuudesta. (Kuvat: Enna Eloranta, Marianne Aalto)

Asiakkaan auttamista kestävän kuluttamisen toimintoihin

Tarja Isola (2022), vastuullisen liiketoiminnan lehtori LAB-ammattikorkeakoulusta, korosti esityksessään ilmastonmuutokseen sopeutumisen ja vaikutusten ennakoinnin merkitystä, ilmastonmuutoksen hillitsemisen rinnalla. Mirja Kälviäinen, yliopettaja LAB-ammattikorkeakoulusta sekä Anna Palokangas, palvelumuotoilun asiantuntija LAB-ammattikorkeakoulusta (2022), toivat esityksessään esiin sen, kuinka ympäristövastuullisuuteen ohjaus yrityksille on keskittynyt paljolti yritysten tuotannon hiilijalanjäljen pienentämiseen. Nyt on kuitenkin toimittava laajemmin ja vaikutettava asiakkaiden toiminnan ympäristövaikutuksia vähentämiseen. Tämä siitä syystä, että arkinen kuluttaminen kattaa länsimaissa noin 70 prosenttia hiilidioksidipäästöistä (Salo & Nissinen 2017).

Keskustelussa ja palautteissa nousi esiin, miten eri yrityksissä ja eri toimialoilla ollaan hyvin toisistaan poikkeavien haasteiden äärellä. Jokaisen yrityksen tulee siis tarkastella oman yritystoimintansa ympäristövastuullisuuden nykytilaa. Nykytilan kautta voi pohtia mistä valinnoista sekä toimista yritys voi löytää sekä asiakkaita miellyttäviä että yritystoiminnan kannalta kannattavia vastuullisia ratkaisuja. Yrityksen liiketoiminnan tukeminen sekä asiakkaiden arjen toiminnassa auttaminen ovat ensisijaisen tärkeitä yrityksen ympäristövastuullisissa ratkaisuissa. VPK-projekti tarjoaa työkaluja sekä osaamista asiakaslähtöisen ympäristövastuullisen liiketoiminnan kartoittamiseen sekä toimivien ympäristövastuuratkaisujen löytämiseen.

VPK-projekti järjestää syksyllä 2022 valmennuksia, joissa yritykset pääsevät konkreettisesti kehittämään omaa ympäristövastuullisuuttaan asiakaslähtöisesti. Valmennusten teemoina ovat ympäristövastuullisuudesta viestiminen, arvon luominen tuote ja palvelukehityksen avulla sekä kilpailukyvyn rakentaminen asiakaslähtöisesti.

Vastuullinen palvelu- ja tuotekehitys VPK –projektissa kehitetään Päijät-Hämeen pk-yritysten ympäristövastuullisen tuote- ja palvelukehittämisen osaamista, jotta yritykset voivat vastata asiakasrajapinnasta nousevaan kysyntään ja auttaa asiakasta kestävän kuluttamisen toiminnoissa. Projekti toteutetaan 1.1.2022-31.8.2023 ja sen rahoittaa Euroopan sosiaalirahasto/ESR (REACT-EU), osana unionin Covid-19-pandemian johdosta toteuttamia toimia. 

Kirjoittajat

Enna Eloranta työskentelee LAB-ammattikorkeakoulun Muotoiluinstituutissa projektisuunnittelijana Vastuullinen palvelu- ja tuotekehitys VPK -projektissa.

Kati Kumpulainen työskentelee LAB-ammattikorkeakoulun Muotoiluinstituutissa TKI-asiantuntijana ja Vastuullinen palvelu- ja tuotekehitys VPK -projektin projektipäällikkönä.

Lähteet

Isola, T. 2022. Vastuullisuuden merkitys ja hyödyt liiketoiminnassa. Esitys Asiakaslähtöinen ympäristövastuu liiketoimintaan -tilaisuudessa 31.5.2022.

Kälviäinen, M. & Palokangas, A. 2022. Asiakaslähtöinen ympäristövastuu. Esitys Asiakaslähtöinen ympäristövastuu liiketoimintaan -tilaisuudessa 31.5.2022.

Salo, M. & Nissinen, A. 2017. Kuluttajan valinnat hiilijalanjälkensä pienentämiseksi. Sitra. Viitattu 17.6.2022. Saatavissa https://www.sitra.fi/julkaisut/kuluttajan-valinnat-hiilijalanjalkensa-pienentamiseksi/

Linkit

Linkki 1. LAB. 2022. Vastuullinen palvelu- ja tuotekehitys VPK. Viitattu 21.6.2022. Saatavissa https://lab.fi/fi/projekti/vastuullinen-palvelu-ja-tuotekehitys-vpk

Jätä kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *