Innovointi – onko se sittenkään niin vaikeaa?

Visma Solutionin toimitusjohtaja Ville Kuusela puhui Lappeenrannassa 12.1.2024 järjestetyssä Boost your Business -tapahtumassa. Kuusela kiteytti Visma Solutionin matkan startupista kohti kasvuyritystä neljään vaiheeseen: tiimiin, kulttuuriin, luottamukseen ja uudistumiseen eli innovointeihin (Kuusela 2024).

Tiimipelaaminen on tapa menestyä ja kasvaa. Jokaisessa tiimissä tulisi olla sekä visionäärejä että tekijöitä. Kuusela toi esiin johtajuuden tärkeyden; ilman johtajuutta toiminta jää paikalleen. Johtajan tärkeintä valuuttaa on luottamus.  Luottamus ei rakennu itsestään, vaan sitä pitää rakentaa ja seisoa sanojensa takana. Yrityksessä tulee olla sellainen ilmapiiri, että siellä voi rohkeasti sanoa omat ajatuksensa pelkäämättä nolatuksi tulemista, sillä uudistuminen lähtee uusista ideoista. Innovaatio on lopulta vain samat palikat uudessa järjestyksessä. Ja jos yritys ei uudistu, se jää auttamatta jälkeen muista. (Kuusela 2024.)

Innovoinnissa tärkeää on se, että sille on tilaa. Työpäivän lomassa pitää siis olla aikaa ajatella ja jäsentää ajatuksiaan, jutella kollegoiden kanssa sekä seurata maailmaa.

Pysy liikkeellä

Samaa viestiä uudistumisesta ja liikkeellä pysymisestä tapahtumassa toi myös Lappeenrannan elinvoimajohtaja Ding Ma. Hän korosti puheessaan, kuinka asioita tapahtuu vain niitä tekemällä. Edelliset vuodet ovat olleet Lappeenrannalle ja yrityksille hankalia, mutta paikalleen ei voi jäädä (Ma 2024).

Arjessa kannattaa panostaa mikroinnovointiin, joka on asioiden ajattelua uudella tavalla. Aina ei tarvitse muuttaa suuria linjoja, vaan liikettä saa aikaan muuttamalla pieniä asioita (Ma 2024).

Kuva 1. Innovointi auttaa yrityksiä pysymään liikkeessä. (TheDigitalArtist 2019)

Pienten asioiden muuttaminen eli mikroinnovointi lisää tehokkuuden lisäksi myös työhyvinvointia. Oman työn tuunaaminen tuo merkityksellisyyden tunteen ja lisää motivaatiota, kun voi itse vaikuttaa työhönsä. Vapaus innovoida lähtee yrityksen johdosta ja johtamiskulttuurista.

Arkiset rutiinit ovat kuitenkin välttämättömiä luovan innovoinnin kannalta. Kaikkea ei tarvitse tuunata tai keksiä uudelleen, jolloin aivoihin jää tilaa niille asioille, jotka sitä vaativat. Tämä on osa hallinnan tunnetta, jota meidän kaikkien tulisi aika-ajoin tarkastella. (Aaltonen ym. 2010, 194–195.)

Pysytään siis liikkeellä, annetaan aivoille tilaa ajatella ja uskalletaan uudistaa arkeamme, yritykset, oppilaitokset ja julkinen sektori yhdessä. Tulevaisuus ei tule annettuna, vaan me teemme huomisen. Tehdään huomisen Lappeenrannasta tätä päivää parempi paikka.

Kirjoittaja

Emma Latvala työskentelee LAB-ammattikorkeakoulussa Business Mill -tiimin tiiminvetäjänä. Yritystoiminnan kehittäminen, muutosvalmiuksien parantaminen sekä elinvoimatyö kuuluvat hänen tehtäviinsä LABin yrityshautomossa Business Millissä.

Lähteet

Aaltonen, T., Pajunen, H., & Tuominen, K. 2010. Syty ja sytytä. Valmentavan johtamisen filosofia. Hämeenlinna: Talentum.

Kuusela, V. 2024. Esitys tapahtumassa Boost your Business. 12.1.2024. Lappeenranta.

Ma, D. 2024. Esitys tapahtumassa Boost your Business. 12.1.2024. Lappeenranta.

TheDigitalArtist. 2019. Linforth, P. Idea, innovaatio, liiketoimintaa. Pixabay.  Viitattu 26.1.2024.Saatavissa https://pixabay.com/fi/photos/idea-innovaatio-liiketoimintaa-4095184/