Instagram autojen myyntikanavana

Verkon käyttö niin auton myynnissä kuin ostossa yleistyy jatkuvasti digitalisaation myötä. Nettiauto-palvelu on omien sanojensa mukaan Suomen suosituin autojen markkinapaikka, mutta asiakkaat tukeutuvat jopa sosiaalisen median eri kanaviin etsiessään lisätietoa ostopäätöksensä tueksi.

Tämä artikkeli pohjautuu opinnäytetyöhön (Lanki 2023), jossa haluttiin löytää keinoja digitaalisen markkinoinnin hyödyntämiseen auton ostoprosessissa. Tutkimuksen mukaan lähes kaikki auton ostajista etsivät lisätietoa autoista ennen ostopäätöksen tekoa, ja noin kolmasosa toivoisi löytävänsä tätä lisätietoa jatkossa Instagramista. Instagram on hyvä kanava sisältömarkkinointiin, mutta myös varsinainen myyntiprosessi voidaan aloittaa siellä joko orgaanisesti tai maksetulla mainonnalla. Instagram on suunniteltu erityisesti mobiilikäyttöön, joten sovellus kulkee kätevästi puhelimessa eikä sen käyttö ole näin ollen sidottu esimerkiksi myyjän työpisteeseen.

Lahtisen ym. (2022, 23) mukaan elämme nyt myös digimarkkinoinnin sekä digitaalisen liiketoiminnan kehityspolun kolmannessa aallossa, jossa yhtenä suurimpana muutoksena aiempaan on ollut internetin siirtyminen mobiiliin. Tammikuussa 2023 Suomen 5,41 miljoonasta internetin käyttäjästä yli kaksi miljoonaa käytti myös Instagramia, joten palvelua kannattaa ehdottomasti hyödyntää myös kaupallisessa tarkoituksessa (Kemp 2023).

Niin kuluttajalle kuin myyjällekin

Instagramiin voi tuottaa sisältöä kuvajulkaisuna, tarinajulkaisuna sekä keloina eli videoina. Myös maksetussa mainonnassa voidaan hyödyntää kaikkia näitä postausmuotoja ja molemmissa voidaan käyttää myös karusellia, jolloin yhteen julkaisuun voidaan liittää jopa kymmenen eri kuvaa. Karusellin avulla samassa julkaisussa voidaan esitellä esimerkiksi samaa automallia useammasta eri hintaluokasta, jolloin asiakkaalla on suurempi mahdollisuus löytää itselleen sopiva vaihtoehto. Apua onnistuneeseen julkaisuun voi saada esimerkiksi tutkimalla analytiikkaa aiemmista julkaisuista.

[Alt-teksti: näkymä auton sisältä etuosasta, ratti ja muita ohjauslaitteita.]
Kuva 1. Instagramissa voidaan esitellä myös auton yksityiskohtia. (Lanki 2023)

Instagramissa on mahdollista kommunikoida julkaisujen kommentoinnin lisäksi yksityisviesteillä. Erityisesti nuoremmille käyttäjille voi olla matalampi kynnys ottaa yhteyttä suoraan sovelluksessa kuin esimerkiksi siirtyä yrityksen verkkosivuille täyttämään erillinen lomake. Tällöin täytyy pohtia sitä, mikä on paras tapa reagoida viesteihin. Pienemmissä autoliikkeissä voi antaa jopa kaikille myyjille käyttöoikeuden tiliin, mutta suuremmissa liikkeissä on syytä valita yksi tai muutama henkilö ylläpitämään tiliä ja vastaamaan yhteydenottoihin. Yksityisviestit mahdollistavat myös esimerkiksi kuvien ja videoiden lähettämisen, joiden avulla voidaan vaikkapa esitellä tarkemmin autoa, josta asiakas on kiinnostunut.

Hashtagit ja hakukoneen haasteet

Löydettävyyden kannalta tärkeää on hyödyntää julkaisuissa hashtageja eli avainsanoja. Instagramissa on oma hakukone, jonka kautta voi löytää käyttäjätilejä, merkintöjä, paikkoja ja keloja. Asiakas voi etsiä hakukoneesta esimerkiksi haluamaansa automallia ja löytää siten kaikki kyseistä hashtagia käyttäneet julkaisut.

Hankalaa hashtagien käyttämisestä tekee kuitenkin se, että merkintää ei voi suodattaa esimerkiksi vain Suomeen, jolloin hakutuloksia yhdelle automallille voi tulla satoja tuhansia. Instagram tarjoaa kuitenkin haetulle hakusanalle usein erilaisia variaatioita, jotka voivat helpottaa käyttäjää sopivan julkaisun löytämisessä.

Kirjoittajat

Annika Lanki on LAB-ammattikorkeakoulusta valmistunut markkinoinnin tradenomi.

Sampo Kokkonen toimii tiimivalmentajana ja markkinoinnin lehtorina LAB-ammattikorkeakoulussa.

Lähteet

Kemp, S. 2023. Datareportal. Digital 2023: Finland. Viitattu 12.12.2023. Saatavissa https://datareportal.com/reports/digital-2023-finland   

Lahtinen, N., Pulkka, K., Karjaluoto, H. & Mero, J. 2022. Digimarkkinointi. Helsinki: Alma Talent Oy.

Lanki, A. 2023. Digitaalinen markkinointi osana auton ostoprosessia MS-autossa. Opinnäytetyö. LAB-ammattikorkeakoulu. Lappeenranta. Viitattu 12.12.2023. Saatavissa  https://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2023121035737