Digitaalisen transformaation johtaminen ja tavoitteet

Digitaalisen transformaation käsite on laaja, ja se voi vaatia organisaation kaikkien osa-alueiden tarkastelua ja uudelleen muotoilua toimitusketjuista ja työn ohjaamiseen sekä työntekijöiden taitoihin ja organisaatiorakenteisiin. Digitaalinen transformaatio on tietokonepohjaisten teknologioiden sisällyttämistä organisaation tuotteisiin, prosesseihin ja strategioihin. Organisaatiot toteuttavat digitaalista transformaation sitouttaakseen ja palvellakseen paremmin työvoimaansa ja asiakkaitaan sekä parantaakseen siten kilpailukykyänsä. (Pratt & Sparapani 2021.)

Digitaalisessa maailmassa kilpaileminen, asiakastyytyväisyyden sekä liikevoiton kasvattaminen edellyttävät yritykseltä että yrityksen johto ymmärtää mitkä kehityskohteet ovat heille tärkeimmät ja keskittävät investoinnit tunnistettujen tapausten loppuun asti saattamiseen. (Ghost ym. 2022.) Teknologian kyky kerätä, tuottaa, analysoida ja välittää tietoa nopeasti on digitaalisen transformaation tärkein ajuri.

Tekoäly, pilvipalvelut, mobiiliteknologiat, sosiaalisen median alustat ja seuraavan sukupolven teknologiat kuten esineiden internet ja älykäs automaatio ovat muuttaneet yritysten ymmärrystä siitä, miten nopeasti yritys saa tietoa esimerkiksi asiakkaistaan ja heidän markkinakäyttäytymisestään. Uusien teknologioiden soveltaminen – toimijoina digitaaliset markkinajohtajat, kuten Amazon, Airbnb ja Uber – on muuttanut sitä, millaisia tuotteita ja palveluita ihmiset odottavat (Pratt & Sparapani 2021).

Kuva 1. Välillä on hyvä myös ottaa etäisyyttä digitaalisesta maailmasta. (Kuva: Topias Huovinen)

Digitaalisen transformaation tavoitteena voidaan pitää organisaation kykyä palvella paremmin yrityksen tärkeimpiä sidosryhmiä: asiakkaita, työntekijöitä, kumppaneita ja osakkeenomistajia. Digitaalitekniikoiden integrointi liiketoimintaan auttaa yritystä useissa eri asioissa. Tavoitellut hyödyt voidaan jakaa liikevoiton kasvattamiseen ja asiakaskokemuksen parantamiseen. Liikevoittoa voidaan kasvattaa nopeuttamalla uusien tuotteiden ja palveluiden markkinoille saattamisessa sekä kasvattamalla työntekijöiden tuottavuutta. (Nunes 2021.)

Vain ihmiset tekevät muutoksen

Yksi keino asiakaskokemuksen parantamiseksi on nopeampi reagointi asiakkaiden pyyntöihin.  Kaikissa kehityshankkeissa pitäisi olla mukana niin kutsuttu kehityksen kultainen kolmio: asiakaskokemus, prosessit ja tehostaminen. Ensin on tunnistettava asiakkaiden odotukset, jotta näihin voidaan lähteä vastaamaan kehityksen keinoin. Ilman dataa voidaan tehdä asiakaskokemuksiin liittyviä hankkeita, joilla ei saavuteta projektin alussa asetettuja tavoitteita.

Parhaimmillaan tämä toteutuu arjen teoilla asiakkaan parhaaksi ‒ työssä oppimalla ja vahvistamalla jatkuvasti kykyä uudistaa ja uudistua. Tavoiteltu muutos tapahtuu vain ihmisten kautta, ja organisaatiota voivat muuttaa ainoastaan ihmiset.

Kirjoittajat

Topias Huovinen valmistuu joulukuussa 2022 tradenomiksi (YAMK) LAB-ammattikorkeakoulusta uudistavan johtamisen koulutuslinjalta.

Kristiina Brusila-Meltovaara toimii LAB-ammattikorkeakoulussa liiketoiminnan yliopettajana.

Lähteet

Ghost, B., Pallail, G. & Prasad, R. 2022. How o Pick the Right Automation Project. Harvard Business Review. Viitattu 28.11.2022 Saatavissa https://hbr.org/2022/02/how-to-pick-the-right-automation-project

Nunes, A. 2021. Automation Doesn’t Just Create or Destroy Jobs – It Transform Them. Harvard Business Review. Viitattu 28.11.2022. Saatavissa https://hbr.org/2021/11/automation-doesnt-just-create-or-destroy-jobs-it-transforms-them

Pratt, M. K. & Sparapani, J. 2021. What is Digital Transformation? Tech Target. Viitattu 29.11.2021. Saatavissa https://www.techtarget.com/searchcio/definition/digital-transformation