YRRE-hanke onnistui tavoitteissaan

LAB-ammattikorkeakoulun ja Etelä-Karjalan Yrittäjien yhteishanke YRRE – Yrittäjäreservien kehittäminen (LAB 2022) toteutettiin vuosien 2020 ja 2021 aikana. Hankkeen keskeiset tavoitteet olivat:

  1. Yrittäjäreservitoiminnan systematisointi ja reservien jatkuva kartoittaminen sekä yrittäjäverkoston vahvistaminen alueella aloittavien ja omistajanvaihdostilanteessa olevien yritysten tarpeisiin.
  2. Nuorten potentiaalisten yrittäjien innostaminen yrittäjyyteen erilaisten menestystarinoiden ja tapahtumien kautta.
  3. Verkoston rakentaminen ja kehittäminen innovaatioiden, yritysaihioiden ja omistajavaihdosten helpottamiseksi
Kuva 1. YRRE-hankkeen mahdollistivat Euroopan aluekehitysrahasto ja Etelä-Karjalan liitto. (LAB 2022)

Hankkeessa keskityttiin erityisesti Etelä-Karjalan alueen osaamispohjaisiin yrityksiin ja näiden mahdollisiin omistajanvaihtoihin. Hankkeen aikana kontaktoitiin ja analysoitiin yhteensä 71 alueen yritystä omistajanvaihdosta ajatellen. Näiden yritysten kohdalla selvitettiin myös tarpeita kasvun ja jatko-ohjauksen näkökulmasta, ja näistä kaikkiaan 18 yritystä ohjattiin Business Millille edelleen kehittämiseen. Hankkeessa myös sparrattiin yrityksiä omistajanvaihdostilanteisiin ”Myllyn kivet” -sparrausohjelmalla ja näin yritysten valmiuksia omistajanvaihdoksiin saatiin parannettua.

Verkostoja rakennettiin monin eri keinoin

Alueellista yrittäjyyskasvatusta toteutettiin ja kehitettiin mm. järjestämällä hankkeen aikana neljä webinaaria, jotka keräsivät yhteensä yli 150 osallistujaa. Vaikka webinaarit onnistuivat näin jälkikäteen katsottuna erittäin hyvin, eivät ne olleet hankkeen alkuperäisen suunnitelman mukaisia. Verkostojen rakentamisessa aito vuorovaikutus osallistujien kesken on erittäin merkittävässä roolissa, mutta koronatilanteen vuoksi kaikki fyysiset tapahtumat jouduttiin perumaan ja siksi hankkeessa päädyttiin järjestämään webinaareja. Tästä näkökulmasta, ja palautteenkin perusteella, hankkeen webinaarit olivat kuitenkin erittäin onnistuneita.

Hankkeen resursseilla saatiin myös toteutettua suorahaku R2B-kaupallistamisosaajien (Business Championien) rekrytoimiseksi LAB-ammattikorkeakoulun R2B-projekteihin (Research to Business). Suorahaussa löydettiin useita osaajia, joilla on osaamista mm. innovaatioiden kaupallistamisesta, projektinhallinnasta ja tiimin vetämisestä. Kaupallistamisosaajien tarve on Etelä-Karjalan alueella edelleen olemassa, joten uusia kontakteja pyritään löytämään koko ajan lisää hankkeen päätyttyäkin.

Alumnitoiminnan vauhdittaminen

Lisäksi hankkeen aikana toteutettiin LAB-ammattikorkeakoulun alumnitoiminnan pilotti, jossa saatiin perustetuksi pohja LAB-ammattikorkeakoulun Liiketoiminta-yksikön alumnitoiminnalle ja -verkostolle. Toimiva ja aktiivinen alumniverkosto on tärkeä kanava, kun etsitään uusia osaajia alueen yrityksiin, joten syntynyttä verkostoa voidaan hyödyntää myös hankkeen päätyttyä.

Alumnitoiminta saataneen kunnolla käyntiin vasta koronapandemian päätyttyä, sillä alumnit toivovat toiminnalta erityisesti tapaamisia ja tapahtumia (Kokkonen 2021). Alumnitoiminta ja -verkoston ylläpito on siirretty hankkeen jälkeen LAB-ammattikorkeakoulun perustoimintoihin.

YRRE-hankkeessa saatiin paljon tuloksia aikaan ja hankkeen tavoitteet täyttyivät mitattavilta osin erittäin hyvin. Toisaalta taas monet hankkeen tulostavoitteista mahdollisesti realisoituvat vasta tulevaisuudessa hankeen päättymisen jälkeen, ja niitä voidaan arvioida tarkemmin vasta myöhemmin.

Kirjoittaja

Sampo Kokkonen toimii tiimivalmentajana ja markkinoinnin lehtorina LAB-ammattikorkeakoulussa. Hän toimi myös YRRE-hankkeen projektipäällikkönä.

Lähteet

Kokkonen, S. 2021. Alumnit haluavat tavata toisiaan. LAB Focus. Viitattu 21.2.2022. Saatavissa https://blogit.lab.fi/labfocus/alumnit-haluavat-tavata-toisiaan/

Linkit

Linkki 1. LAB. 2022. YRRE – Yrittäjäreservien kehittäminen. Hanke. LAB-ammattikorkeakoulu. Viitattu 18.2.2022. Saatavissa https://lab.fi/fi/projekti/yrre-yrittajareservien-kehittaminen

Linkki 2. Business Mill. 2022. Viitattu 18.2.2022.  Saatavissa https://www.businessmill.fi/