IoT – trendit ja menestystarinat

LAB-ammattikorkeakoulun IoT-osaamisloikka -hanke järjesti syyskuun 2020 alussa IoT – trendit ja menestystarinat -webinaarin. Tapahtumassa alan ammattilaiset, Mikko Alasaarela ja Kirsti Laasio opastivat yleisön IoT:n eli esineiden internetin ihmeelliseen maailmaan (KUVA 1). Webinaari oli jaettu kahteen teemaan: trendeihin ja menestystarinoihin.  

A person posing for the camera

Description automatically generated
KUVA 1. Webinaarin puhujina toimivat IoT:n ja tekoälyn parissa työskentelevät Mikko Alasaarela sekä Kirsti Laasio. Kuva: Ria Gynther. 

Trendit 

Trendit-katsauksessa Mikko Alasaarela huomioi tulevaisuuden visiot, teknologian tuoreet uutuudet sekä teknologian kehittymisen liittyvät riskit ja pelot. Esimerkiksi älykaupunki on erilainen käsite eri puolilla maailmaa. Toisaalla älylaitteita käytetään asukkaiden valvontaan ja toisaalla taas asukkaiden elämänlaadun parantamiseen. Tekniikka mahdollistaa molemmat, mutta ihmiset tekevät lopulta päätöksen siitä, mihin ja miten teknologiaa käytetään. (Alasaarela 2020.) 

IoT:n kehityksen ja tulevaisuuden saralta Alasaarela kertoi muun muassa kotimaisen UROS (Universal Roaming Solutions) -yrityksen yksinkertaisesta, mutta IoT-laitteiden käytön täysin mullistaneesta keksinnöstä, eSIM-kortista. eSIM mahdollistaa IoT-laitteiden globaalin ja itsenäisen käytön automatisoimalla laitteen tarvitseman verkkoyhteyden vaihtumisen sen mukaan, missä päin maailmaa laite liikkuu tai millä operaattorilla on edullisin verkko ja eniten kaistaa tarjolla laitteelle. Tulevaisuudessa IoT-laitteiden tulisikin toimia entistä itsenäisemmin, jotta teknologian täydet hyödyt mahdollistuvat (KUVA 2). Tähän vaaditaan eSIM-teknologian lisäksi tekoälyn kehittymistä ja integroitumista IoT-laitteisiin. (Alasaarela 2020.) 

KUVA 2. Tulevaisuuden IoT-laitteet luovat laajoja kokonaisuuksia ja toimivat itsenäisesti. Kuva: Mikko Alasaarela.  

Menestystarinat 

Kirsti Laasio on toiminut teknologiayritysten tuotekehitystiimien kanssa tiiviissä yhteistyössä jo vuosia. Laasion esitys keskittyi teknologian mahdollisuuksiin. Esityksen aikana kuulija sai käsityksen siitä, kuinka asiakaskokemus, työturvallisuus ja liiketoiminnan kasvu mahdollistuvat IoT:n avulla. Esityksessä korostuivat IoT:n keräämän datan käsittely ja hyödyntäminen sekä näiden valintojen merkitys liiketoiminnalle ja lopulta kuluttajille.  

IoT:n konkreettisiin hyötyesimerkkeihin lukeutuvat esimerkiksi tilankäytön tehostaminen sekä liikkumisen ohjaaminen. Myös logistiikan optimointi, huoltopalveluiden tehostuminen (KUVA 3) sekä tuotannon reaaliaikainen seuranta ovat asioita, joita suomalaiset yritykset ovat IoT:n avulla parantaneet ja joiden avulla yritykset, kuten Haltian ja Ponsse, ovat nousseet kansainvälisiksi menestyjiksi. (Laasio 2020.) 

KUVA 3. Reaaliaikainen tieto vaikkapa suurten kiinteistöjen eri tilojen käyttöasteista tai yksinkertaisimmillaan wc-tilojen paperinkulutuksesta, mahdollistaa nopean reagoinnin ja auttaa välttämään ongelmatilanteet optimaalisella resurssien käytöllä. Kuva: Kirsti Laasio.  

Laasio korosti esityksessään myös sitä, että tuotteita on teknisesti helppo kopioida, mutta asiakaskokemusta ei. Asiakaskokemuksessa erityisesti oikea-aikaisuus, kokemuksellisuus ja elämykset ovat tärkeitä elementtejä, joita Laasion mukaan on mahdollista lisätä IoT:n tuottaman tiedon avulla. Oikein valjastettuna IoT-sensoreiden tarjoama data antaa reaaliaikaista tietoa asiakaskunnasta ja -käyttäytymisestä. Tätä voi verrata kaupan alalla kerättyyn kassajärjestelmien myyntidataan, joka antaa tietoa vain menneisyyden tapahtumista. Tällainen data on kapeammin hyödynnettävissä ilman konkretiaa ja kytköstä muihin samaan aikaan vallitseviin olosuhteisiin, kuten esimerkiksi jonoihin tai asiakaspalvelijan saavutettavuuteen. (Laasio 2020.) 

Kirjoittaja 

Ria Gynther työskentelee LAB-ammattikorkeakoulussa ja toimii IoT-osaamisloikka hankkeen projektipäällikkönä.  

Lähteet

Alasaarela, M. 2020. Internet of Things: Tulevaisuuden trendit. IoT:n trendit ja menestystarinat -webinaari.  

Laasio, K. 2020. Menestystarinat, hyödyt ja asiakaskokemuksen parantaminen. IoT:n trendit ja menestystarinat -webinaari.  

Linkit

LAB. 2020. IoT-osaamisloikka. [Viitattu 10.9.2020]. Saatavissa: https://lab.fi/fi/projekti/iot-osaamisloikka  

Kuvat

KUVA 1. Gynther, R. IoT – trendit ja menestystarinat -webinaari 1.9.2020. [Viitattu 10.9.2020].  

KUVA 2. Alasaarela. M. Autonomiset laitteet. [Viitattu 10.9.2020]. Esitys IoT – trendit ja menestystarinat -webinaarissa 1.9.2020.  

KUVA 3. Laasio, K. Älykäs saniteettitila. [Viitattu 10.9.2020]. Esitys IoT – trendit ja menestystarinat -webinaarissa 1.9.2020. 

Jätä kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *