IoT uudistaa kiinteistö- ja rakennusalaa

Hitaaksi uudistujaksi mielletty kiinteistö- ja rakennusala on viime vuosina saanut lisää vauhtia useista teknologia-alan startup- ja kasvuyrityksistä, jotka tuotteineen keskittyvät ratkomaan juuri tämän alan ongelmia. Ala mielletään houkuttavaksi, sillä sen markkinat ovat laajat ja tuottavuuden kasvu on ollut matalaa. (Kajander, Sivunen & Heikkilä 2020.)

Hiltin (2018) mukaan kuitenkin alle 6 prosenttia rakennusalan yrityksistä hyödynsi esimerkiksi digitaalisia suunnittelutyökaluja vuonna 2018. Myös esineiden internet (IoT) tarjoaa paljon hyödyntämättömiä mahdollisuuksia alan kehitykselle. IoT:n avulla on mahdollista yhdistää fyysiseen laitteeseen tai tilaan erilaisia antureita sekä verkkoyhteys, joiden avulla laitteesta tai olosuhteista voidaan saada lähes reaaliaikaista dataa digitaalisesti hyödynnettäväksi (Hilti 2018).

Kuva 1. IoT sekä muut teknologiset ratkaisut soveltuvat mm. työmaiden ohjaukseen, tuottavuuden ja turvallisuuden parantamiseen, rakentamisen laadun valvontaan sekä asumismukavuuden lisäämiseen (Michael_Hiraeth 2018)

Esimerkkejä älykkäistä IoT-ratkaisuista

Suomalainen startup-yritys Ruuvi Innovations Oy on tuonut markkinoille RuuviTag:n, joka on edullinen avoimen lähdekoodin IoT-laite. RuuviTag:llä voidaan mitata muun muassa ilmanpainetta, lämpötilaa ja kosteutta. Tiedonvälitykseen käytetään bluetooth-yhteyttä. Pieni ja näppärä laite on helposti hyödynnettävissä niin kotona kuin yrityskäytössä. (Ruuvi Innovations Oy 2021.)

Rakennusten kosteusvauriot ovat jo pitkään olleet paljon esillä jopa uusissa kiinteistöissä ja yksi ongelmista on betoniin sitoutunut kosteus. NCC on testannut menestyksekkäästi RuuviTag:ja betonin kuivumisen mittaamisessa ja rakennustyömaan aikataulutuksissa. Edullisuutensa vuoksi RuuviTag:ja voitiin upottaa betoniin, jolloin pystyttiin mittaamaan kosteusolosuhteita betonin kuivumisen aikana. Sisätiloissa laitteilla mitattiin huoneilman olosuhteita ja säädettiin lämpötilaa betonin kuivumisen kannalta optimaaliseksi. Näin IoT-järjestelmän avulla saavutettiin myös säästöjä lämmityskuluissa. (KIRA-digi 2018.)

Brittiläinen Switchee Limited taas on tuonut markkinoille erityisesti vuokrataloihin tarkoitetun älytermostaatin, Switcheen, jonka avulla asukkaiden lämmityskulut saadaan minimoitua. Laitteen käyttö ei vaadi asukkaalta mitään toimia, laite havaitsee asukkaat ja hyödyntää tätä tietoa optimaalisen lämmitysprofiilin luomisessa. Kun asunnossa ei ole käyttäjiä, laskee se myös automaattisesti lämmityksen tasoa. Laitteisto luo säästöä lämmityskuluihin noin 15 prosenttia.

Lisäksi laitteiston antureita on mahdollista hyödyntää esimerkiksi kosteuden havaitsemiseen, jolloin siitä aiheutuvat haitat ovat ennaltaehkäistävissä. Pitkällä aikavälillä huoltoyhtiöiden on mahdollista hyödyntää saatua dataa muun muassa asumisen laadun nostamiseksi, turhien tarkastuskierrosten välttämiseksi sekä ylläpitokustannusten hallinnon apuvälineenä. (Wireless Logic 2020.)

Kuva 2. Kiinteistö- ja rakennusalalla on potentiaalia kasvaa hyödyntämällä teknologiaa entistä laajemmin (Pixabay 2017)

Lopuksi

Panostus innovatiivisiin yrityksiin ja lähestymistapoihin kannattaa: uuden teknologian hyödyntäminen tuo niin säästöjä kuin kasvattaa asumismukavuuttakin. Kenties jo tämän vuosikymmenen aikana näemme kiinteistö- ja rakennusalan siirtymisen korkean teknologian toimialaksi. LAB-ammattikorkeakoulun IoT-osaamisloikka– sekä ITKO -hankkeet pyrkivät osaltaan vauhdittamaan IoT:n käyttöönottoa, hyödyntämistä ja innovointia Päijät-Hämeen alueella. Molemmissa hankkeissa kiinteistö- ja rakennusala on yhtenä pilotoitavista aloista.

Kirjoittajat

Neea Similä työskentelee LAB-ammattikorkeakoulussa ja toimii ITKO-hankkeen projektipäällikkönä.

Ria Gynther työskentelee LAB-ammattikorkeakoulussa ja toimii IoT-osaamisloikka -hankkeen projektipäällikkönä.  

Lähteet

Hilti. 2018. Kuinka esineiden internet muuttaa rakennusteollisuutta? [Viitattu 21.10.2020]. Saatavissa: https://www.hilti.fi/content/hilti/E1/FI/fi/company/news—events/hilti-blogi/internet-of-things-transforming-the-construction-industry.html

Kajander, J-K., Sivunen, M. & Heikkilä, S. 2020. Arvoa synnyttävän liiketoiminnan lähteillä. Työ- ja elinkeinoministeriö. Rakennuslehti. [Viitattu 21.10.2020]. Saatavissa: https://www.rakennuslehti.fi/blogit/kiinteisto-ja-rakennusala-vauhdilla-korkean-teknologian-toimialaksi/

KIRA-digi. 2018. KIRA-DIGI kokeiluhankkeen loppuraportti – IoT pohjainen betonin kuivumisolosuhteiden hallinta työmaan aikana. [Viitattu 17.3.2021]. Saatavissa: http://www.kiradigi.fi/media/hankemateriaali/loppuraportit/ncc-kiradigi-loppuraportti-ym106-61272017.pdf 

Ruuvi Innovations Oy. 2021. What is RuuviTag? [Viitattu 15.3.2021]. Saatavissa: https://ruuvi.com/ruuvitag-specs/

Wireless Logic. 2020. Case Study: Smart Thermostatic Control in social housing capitalises on secure mobile communications. [Viitattu 21.10.2020]. Saatavissa: https://www.wirelesslogic.com/case-study/switchee/?cn-reloaded=1

Linkit

LAB. 2021. IoT-osaamisloikka. [Viitattu 4.3.2021]. Saatavissa: https://lab.fi/fi/projekti/iot-osaamisloikka    

LAB. 2021. ITKO – Yrityslähtöiset IoT-ratkaisut ja koneoppiminen. [Viitattu 4.3.2021]. Saatavissa: https://lab.fi/fi/projekti/itko-yrityslahtoiset-iot-ratkaisut-ja-koneoppiminen

Kuvat

Kuva 1. Michael_Hiraeth. 2018. Id-3216744. Pixabay. [Viitattu 4.3.2021]. Saatavissa: https://pixabay.com/images/id-3216744/

Kuva 2. Pixabay. 2017. Time Lapse Photography of Blue Lights. Pexels. [Viitattu 4.3.2021]. Saatavissa: https://www.pexels.com/photo/time-lapse-photography-of-blue-lights-373543/