Päivittäiset arkistot: 31.3.2021

5 artikkelia

Psykoosilinjan avohoidon potilaiden kokemuksia etävastaanotosta

Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän (PHHYKY) Psykoosilinjan avohoidossa otettiin etävastaanotot käyttöön 2019 vuoden syksyllä, ja toden teolla etävastaanotot käynnistyivät covid-19-pandemian myötä keväällä 2020. Kesällä kaksi LAB-ammattikorkeakoulun Etäratkaisut kuntoutumisen […]

Osallistuva budjetointi kokoaa Itämeren alueen toimijoita

Osallistuva budjetointi, ”osbu”, jossa asukkaat otetaan entistä vahvemmin mukaan kotikaupunkinsa tai -kuntansa talouden suunnitteluun ja päätöksiin, on monipuolista yhteistyötä. Esimerkiksi kuntien ja tutkijoiden sekä osbua […]