Joustavuutta etäopiskelun avulla haetaan myös lähiryhmissä

Toive ammattikorkeakouluopiskelijoilla saada joustoa opiskeluun mahdollisuudella osallistua etänä verkon välityksellä oppitunnille ja saada luentotallenteita nousee esille Tampereen ammattikorkeakoulun kyselyssä opiskelijoille (Sintonen & Vihmalaakso 2022, 16–23). Tämän toiveen kuulen myös itse lähiopetusryhmiltäkin omilla fysiikan opintojaksoillani. Opiskelijat myös lähiryhmissä hakevat joustavuutta arkeensa, missä syyt usein liikkuvat työn ja lastenhoidon ympärillä. Etäosallistumismahdollisuuden auetessa kotisohvan houkuttelevuus kasvaa muillakin ja opintojakson edetessä luokkahuone tyhjenee, vaikka kurssi oli tarkoitettu lähiopetukseksi. Päätös paikalle saapumisesta riippuu monesti myös siitä, onko samana päivänä koululla muuta toimintaa, joka vaatisi läsnäoloa.

Etäosallistumismahdollisuuden tarjoaminen ei ole opettajalle ongelmatonta

Oppitunnilla osan opiskelijoista osallistuessa etänä ja osan ollessa luokkahuoneessa opettajan täytyy jakaa huomionsa verkossa olevien ja luokkahuoneessa olevien kesken ja tyypillisesti opettaja on paljolti jumissa tietokoneensa ääressä. Lisäksi täytyy hallita monia erilaisia ohjelmistoja ja kaiken opetusmateriaalin olla sellaisessa muodossa, että se on myös verkkoympäristössä käytettävissä. Uutta tämä ei toki ole, sillä pandemia-aika pakolla koulutti opettajat verkkotyökalujen maailmaan ja luomaan digitaalisen verkko-opetusmateriaalin, mistä ammattikorkeakoulujen opettajat selviytyivät hyvin, vaikka vaivattomasti tämä ei tapahtunut (Mäki & Vanhanen-Niutanen 2021). Muiden haasteiden lisäksi, jos ryhmässä on opiskelijoita, joita ei saa ollenkaan luokkaan paikalle esim. koska ovat ulkomailla, tulee näiden osaamisen arviointi hankalammaksi etenkin luonnontieteiden opetuksessa, kun läsnä tehtävät valvotut tentit ja muut valotut lähiarviointitilanteet eivät ole mahdollisia. Lisäksi kaikkinainen laboratoriotyöskentely ja laitteiden käytön opiskelu etänä oleville on hyvin haasteellista.

Puhuja tietokoneen ääressä esittämässä asiaa sekä verkkoon että huoneeseen yhtä aikaa.
Kuva 1. Puhuja joutuu jakamaan huomionsa tilassa läsnä olevien ja verossa olevien kesken. (Eliason 2018)

Liki tyhjä luokkahuone ei vedä puoleensa loppujakaan

Ammattikorkeakouluopetuksessa etänä osallistumisen antama joustavuus opiskelijoiden arkeen on vahva näkökulma, jota ei voi jättää huomiotta. Lähiopetusryhmien kanssa etäosallistumisen mahdollistaminen kuitenkin voi luoda ongelmia opettajan työmäärän lisääntymisen lisäksi aitoa lähiopetusta kaipaaville opiskelijoille, sillä liki tyhjä luokkahuone ei välttämättä houkuttele saapumaan paikalle. Omalta sohvalta opiskelu ei sovi kaikille opiskelijoille.

Kirjoittaja

Juha Pere työskentelee fysiikan opettajana LAB-ammattikorkeakoulussa Teknologia-yksikössä ja on opettanut fysiikkaa tekniikan alan opiskelijoille noin neljännesvuosisadan.

Lähteet

Eliason, K. 2018. Listen up yall. Unsplash. Viitattu 31.3.2023. Saatavissa https://unsplash.com/photos/1-aA2Fadydc

Mäki K. ja Vanhanen-Niutanen L. 2021. Musta elefantti ja korkeakouluopettaja! eSignals Research, Vaikuttava ammatillinen pedagogiikka. Vol. 2(1). Viitattu 24.3.2023. Saatavissa http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2021101450999

Sintonen, S. & Vihmalaakso, J. 2022. Joustoa opiskeluun hybridiopetuksella. Teoksessa: Nissilä M., Syrjämäki E. & Kenttälä-Koivumäki T. (toim.). TAMK-konferenssi 2022, Tampere, Finland. Tampereen ammattikorkeakoulun julkaisuja. 16–23. Viitattu 24.3.2023. Saatavissa https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/745230/Tamk-konferenssi-2022.pdf?sequence=2&isAllowed=y