Radiotyö Limu Radiossa: vapaaehtoisuudesta ammattilaisuuteen

Opiskelijaradio avaa ovet ainutlaatuiseen mahdollisuuteen saada työkokemusta alalta, joka voi muutoin olla vaikeasti saavutettavissa. Opiskelijaradio on loistava tilaisuus opiskelijoille jakaa mielipiteitään, ideoitaan ja intohimojaan ääneen. Se tarjoaa heille alustan, jossa he voivat ilmaista itseään, kommunikoida muiden opiskelijoiden kanssa ja jakaa opiskelijoille tärkeitä uutisia (Lorensbergs 2020). Opiskelijaradioasemat ovat yleensä ei-kaupallisia, mikä tarkoittaa, että niitä ei rahoita tai hallitse yksityinen yritys. Sen sijaan ne ovat riippumattomia organisaatioita, jotka perustuvat yleensä vapaaehtoistyöhön (Radio Survivor 2020).

Yksi tällainen opiskelijaradioasema on Limu Radio, joka sijaitsee LAB-ammattikorkeakoulun Lahden kampuksella. Vaikka radioasemalla oli monen vuoden tauko toiminnassa, se aloitti lähetyksensä uudelleen huhtikuussa 2023 (Limu Radio 2022).

[Alt-teksti: nuori hymyilevä mies radiostudiossa studiotekniikan keskellä headset päässään.]
Kuva 1. Kanavapäällikkö Santeri Nikula valmistelemassa lähetystä. (Kuva: Santeri Nikula)

Radiotoimintaan kuuluu monia erilaisia tehtäviä, kuten markkinointia, sisällöntuottamista, teknistä tukea ja toimittajan työtä. Jokainen, joka on kiinnostunut radiotoiminnasta, voi löytää tehtävän, joka sopii juuri heidän taitoihinsa ja mielenkiinnon kohteisiinsa (Lorensbergs 2020).

Limu Radion kaltaiset oppimisympäristöt, jotka yhdistävät eri alojen osaamista ja painottavat kokemuksellista oppimista, ovat keskeisessä roolissa monialaisen oppimisen toteuttamisessa (Hautaniemi 2021). Markkinointitehtävissä opiskelijat voivat oppia luomaan ja toteuttamaan tehokkaita markkinointistrategioita, jotka ovat olennaisia viestinnän alalla. Sisällöntuottamisen kautta he voivat kehittää luovuuttaan, kirjoitustaitojaan ja kykyä tuottaa kiinnostavaa ja informatiivista sisältöä eri kohderyhmille.

Teknisen tuen tehtävät tarjoavat mahdollisuuden oppia käyttämään radiolaitteita ja tekniikkaa, joka voi olla hyödyllistä audiovisuaalisessa tuotannossa tai viestinnän teknisissä rooleissa. Toimittajan työ puolestaan kehittää esiintymis- ja haastattelutaitoja sekä kykyä kerätä ja muokata uutisia tai sisältöä tarkoituksenmukaisella tavalla.

Opiskelijoiden kokemuksia

Monet opiskelijat ovat kokeneet opiskelijaradion merkitykselliseksi alustaksi omalle kehitykselleen ja uran kannalta. Opiskelijaradiossa on voinut kehittää esiintymis- ja puheentaitoja, luoda kontakteja alalla ja saada arvokasta kokemusta työskentelystä radiossa. Lisäksi opiskelijaradio on tarjonnut heille mahdollisuuden ilmaista itseään ja jakaa mielipiteitään yleisölle.

Opiskelijoille radiotoiminta on ollut erittäin myönteinen kokemus. He ovat nauttineet jokaisesta hetkestä ja saaneet motivoivaa palautetta lähetysten aikana ja niiden jälkeen. Tämä on kannustanut heitä jatkamaan ja kehittymään. Limu Radiolla työskennellessään he ovat oppineet monia taitoja, kuten radiotoimintaan liittyvien laitteistojen käytön.

Alussa laitteet saattoivat tuntua vaikeilta, mutta ajan myötä he ovat kehittyneet ja nyt hallitsevat ne kuin omat taskunsa. Lisäksi he ovat oppineet puhumaan selkeämmin ja mielekkäämmin radion kuuntelijoille. He uskovat vahvasti, että opiskelijaradiolla oppimansa taidot auttavat heitä työelämässä. Tavoitteena on saada jalka oven väliin radiotyöskentelyssä, ja Limu Radiosta saatu kokemus on arvokasta. (Hiekkanen 2023.)

Opiskelijat voivat ilmoittautua mukaan Limu Radion syksyn toimintaan täyttämällä lomakkeen Limu Radion nettisivustolla tai ottamalla yhteyttä sähköpostitse.

Kirjoittaja

Santeri Nikula työskentelee Limu Radion kanavapäällikkönä, opiskelee LAB-ammattikorkeakoulussa tietojenkäsittelyn tradenomiksi sekä toimii teknisenä asiantuntijana OPAS-hankkeessa (LAB 2023).

Lähteet

Hautaniemi, A. 2021. LiMu Radio paikkaamaan monialaisuuden ja yhteisöllisyyden puutosta. Viitattu 15.5.2023. Saatavissa https://blogit.lab.fi/labfocus/limu-radio-paikkaamaan-monialaisuuden-ja-yhteisollisyyden-puutosta/

Hiekkanen, M. 2023. Vapaaehtoistyöntekijä. Haastattelu. 11.5.2023.

LAB. 2023. OPAS – oppia nopeilta sopeutujilta. Hanke. Viitattu 10.5.2023. Saatavissa https://www.lab.fi/fi/projekti/oppia-nopeilta-sopeutujilta-koulutussarja

Limu Radio. 2022. Limu Radio. Viitattu 8.5.2023. Saatavissa https://www.limuradio.live/limu-radio

Lorensbergs. 2020. College radio. Viitattu 10.5.2023. Saatavissa https://www.connect2software.com/college-radio/

Radio Survivor. 2020. About College Radio. Viitattu 15.5.2023. Saatavissa http://www.radiosurvivor.com/learn-more/about-college-radio/