Kauppias näkyy ja on aina tavattavissa kaupallaan, vai onko?

Päivittäistavarakaupan rakenne ja kauppojen verkosto on viimeisten kymmenen vuoden aikana kokenut monenlaisia myllerryksiä. Esimerkiksi kauppojen aukioloaikojen vapautuminen vuonna 2016 on muuttanut kilpailutilannetta. Johtamisen näkökulmasta muuttuneisiin tilanteisiin sopeutuminen vaatii erilaisia strategioita.

Monikauppiasmalli muuttaa totuttua K-kauppiasmallia             

Vuonna 2017 Ruokakesko muutti omistukseensa siirtyneitä Lähikauppa Oy:n myymälöitä K-marketeiksi ja samalla toteutettiin uudenlainen kauppiasmalli, monikauppias. Monikauppamalli muutti paljon totuttua yhden kaupan kauppiasmallia. Mallissa yhdellä K-kauppiaalla voi olla vähintään kaksi tai vaikka viis kauppaa. Jatkuva paikalla olo jokaisessa kaupassa on mahdotonta. Tämä luo haasteita niin lähijohtamiselle kuin asiakasrajapinnassa toimimiselle. Niilo Home ja Kari Niilola kirjoittivat tutkimusjulkaisussaan Menestyvä lähikauppa, että K-kauppiaan on johdettava henkilöstöään edestä ja oltava porukan osa. Tämän lisäksi kauppiaan on myytävä itsensä henkilökunnan lisäksi myös asiakkaille. (Home & Niilola 1998, 17) Nämä määritelmät eivät enää täysin päde nykyiseen kauppiaan määritelmään. Kauppias voi johtaa henkilöstöään taustalta, aiemmin totutun edestä johtamisen sijaan, eikä jatkuva läsnäolo kaupalla ole enää välttämätöntä. Tämän päivän monikauppias jakaa vastuuta sekä luottaa henkilöstönsä osaamiseen.

Kuva 1. Kauppias on kauppansa näkyvin ja monesti tunnetuin edustaja. (Kesko 2021b)

Monikauppiaaksi on nimitetty niin aloittavia kuin jo toimivia kauppiaita. Tämä on iso muutos aloittavan kauppiaan kauppiasuran aloitukseen verrattuna uran aloittamiseen yhden kaupan kauppiaana.

Henkilöstö on kauppiaan tärkeimpiä resursseja

Henkilöstöä on pidetty yrityksen tärkeimpänä resurssina. Sitä se on myös monikauppamallissa. Monikauppiaalle useampi myymälä jakaa sekä liiketoiminnan riskejä että mahdollistaa henkilöstön liikuttelua yksiköiden välillä. Riitta Viitala on määritellyt, että resurssiperustaisessa ajattelussa yritys on sitä kilpailukykyisempi, mitä vaikeammin kopioitavaa ja harvinaisempaa kyvykkyyttä se onnistuu luomaan resurssiensa varassa henkilöstöön sitoutuneella osaamisella, innovatiivisuudella, suoriutumisen tehokkuudella ja muiden ominaisuuksien muodostavilla kilpailukyvyn perusteilla. Resurssiperustaisen ajattelun näkökulmasta henkilöstöjohtaminen on yrityksen kilpailutekijä vaikuttaessaan henkilöstövoimavarojen kykyyn ”iskeä” luotaessa menetyksellistä liiketoimintaa markkinoilla. (Viitala 2021, 18) Monikauppamalli toteuttaa resurssiperustaista teoriaa henkilöstön ollessa sen toimintaa tehostava kilpailukeino.

Kuva 2. Henkilökunta on kauppiaalle liiketoiminnan tärkeimpiä resursseja. (Kesko 2021a)

Riikosen (2022) YAMK-opinnäytetyönä teettämän haastatteluselvityksen pohjalta, on selvinnyt, että kauppiaat kokevat useamman kaupan henkilökuntareservin helpottavan henkilökunnan sijoittelua esimerkiksi nopeaa reagointia vaativissa henkilöstöön liittyvissä tapauksissa tai sairastumisten yhteydessä. Suurempi henkilöstön määrä sallii enemmän muutostilanteita ja yksiköiden välillä vallitseva synergia nähtiin vahvuutena. Monikauppiaat näkivät, että laaja henkilöstön määrä tuo liiketoimintaan liiketoiminnallista leveyttä ja henkilöstöhallintaan puskuria. (Riikonen 2022, 45–46)

Kirjoittajat

Sanna Riikonen on tradenomi YAMK-opiskelija LAB-ammattikorkeakoulussa. Vastikään valmistuneessa opinnäytetyössä tutkittiin monikauppiaan henkilöstöjohtamista resurssiperustaisen teorian näkökulmasta.

Anu Kurvinen, KTM, on LAB-ammattikorkeakoulun kansainvälisen liiketoiminnan lehtori.


Lähteet

Home, N. & Niilola, K. 1998. Menestyvä lähikauppa. Liiketaloustieteellinen tutkimuskeskus. Helsinki: Helsingin kauppakorkeakoulun HeSe print.

Kesko 2021a. K Brand Images, Grocery Store, K-Market Brändikuvat 2021. Aineistopankki. Viitattu 02.02.2022. Saatavissa: https://www.kesko.fi/media/aineistopankki/

Kesko 2021b. K Brand Images, Grocery Store, K-Market Kannelmäki. Aineistopankki. Viitattu 02.02.2022. Saatavissa: https://www.kesko.fi/media/aineistopankki/

Riikonen, S. 2022. Henkilöstöjohtaminen monikauppiasmallissa resurssiperustaisen teorian näkökulmasta. LAB-ammattikorkeakoulu. Opinnäytetyö. Viitattu 17.2.2022. Saatavissa https://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-202202142473

Viitala, R. 2021. Henkilöstöjohtaminen, Keskeiset käsitteet, teoriat ja trendit. Helsinki: Edita

Jätä kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *