Kaupunkimuotoilutyöpajan fasilitointi ja toteuttaminen lukiolaisten kanssa

Helsingin Yliopisto, LAB-ammattikorkeakoulu ja Lahden lukio-opetus järjestivät 6.10.2022 Veden armoilla-tiedekasvatustapahtuman, jossa ratkottiin veden armoille joutuneen, fiktiivisen Poukama-kaupungin haasteita. LABin kaupunkimuotoilun studio -opintojakson opiskelijat osallistuivat tapahtumaan ja innostivat lukiolaisia korkeakouluopintoihin tarjoamalla mielenkiintoisen ja ajankohtaisen pelillisen työpajan. Työpajassa lukiolaiset ratkaisivat Poukaman ekokatastrofia kaupunkimuotoilun keinoin.

Kaupunkimuotoilun keinot työpajan keskiössä

Kaupunkimuotoilussa kiinnitetään huomiota kaupunkilaiskokemukseen ja sen ymmärtämiseen ja kehittämiseen muotoilun keinoin. Työpajat ovat yksi kaupunkimuotoilijoiden käyttämistä menetelmistä. Niiden avulla voidaan saada kaupunkilaiskokemus näkyviin ja kehittää sitä yhdessä entistä paremmaksi. Työpajat ohjaa fasilitaattori. 

Onnistunut fasilitointi edellyttää ryhmän jäsenten välisen yhteyden rakentamista. Yhteyden rakentamista voidaan edistää ohjaamalla osallistujien tutustumista toisiinsa. Itsensä esittely on hyvä tapa tukea dialogin rakentumista työpajassa. Kun jokainen pääsee sanomaan jotain jo työpajan alussa, helpottuu omien ajatusten ääneen sanoittaminen myös jatkossa. Näin syntyvän turvallisen ja arvostan ilmapiirin luominen, on yksi kansainvälisesti määritellyistä fasilitaattorien eettisistä periaatteista (Sipponen-Damonte 2020, 169). 

Lukiolaisten työpajassa tutustuimme toisiimme kertomalla mitä omaa supervoimaa voisimme hyödyntää Poukaman jälleenrakentamisessa. Tämän jälkeen aloitimme varsinaisen työskentelyn, jossa hyödynsimme kaupunkimuotoilulle tyypillisiä visualisoimisen keinoja. Aamupäivällä opiskelijat valmistivat kierrätysmateriaaleista opasteita ja tiedotusjulisteita Poukaman asukkaille. Päivä päättyi haastatteluilla, joista saatujen vastausten avulla lukiolaiset rakensivat uuden ja paremman Poukaman pienoismalleja. 

Lukiolaiset istuvat yhteisessä työpajatilassa ja tuottavat ideoita pienryhmissä.  Fasilitaattorit seisovat etualalla.
Kuva 1. Käynnissä oleva työpaja (Kuva: Jenni Pönkkä)

Mitä opimme kaupunkimuotoilutyöpajojen fasilitoinnista?

Työpajapäivän päätteeksi pohdimme yhdessä oppeja ja oivalluksia. Taukojen pitäminen huomattiin tärkeäksi. Niiden avulla oppilaat saatiin pysymään keskittyneinä. Opimme, että fasilitaattorin mukautuvuus eri tilanteisiin on tärkeää. Lukiolaisten kanssa oli keskeistä keskustella koko työpajatyöskentelyn ajan, jotta he pysyivät tehtävänannossa. Opimme lisäksi, että myös 0-budjetilla pärjää mainiosti, kun vain käyttää luovuutta. Opiskelijat etsivät työpajan materiaalit LAB-ammattikorkeakoulun kampukselta.

Fasilitointi jännitti aluksi opiskelijoita. Osallistujien astuessa luokkaan jännitys kuitenkin katosi ja työpajan aloitettiin innolla. Opiskelijoilla oli jo aikaisempaa kokemusta fasilitoimisesta, mikä toimi hyvänä pohjana tekemiselle. Opiskelijat huomasivat fasilitoinnin aikana, että ohjauksen tarve ja määrä vaihtelivat ryhmittäin. Joillakin työskentely lähti heti käyntiin ja toisilla käynnistyminen tapahtui hitaammin, fasilitaattoreiden avustuksella. Visuaalinen ja toiminnallinen työskentelytapa ohjasi lukiolaisia hyvin kohti heidän ideoidensa konkretisointia. Kokonaisuudessa fasilitoijille, sekä osallistujille jäi hyvä tunne päivästä. Poukamasta saatiin muotoiltua yhdessä parempi asuinpaikka.

Kirjoittajat

Jenan Bayati on toisen vuoden palvelumuotoiluopiskelija LAB-ammattikorkeakoulussa. Hän osallistui fasilitaattorina Poukama-työpajapäivään osana opintojaan.

Jenni Pönkkä on toisen vuoden palvelumuotoiluopiskelija LAB-ammattikorkeakoulussa. Hän osallistui fasilitaattorina Poukama-työpajapäivään osana opintojaan.

Heli Myllyniemi on toisen vuoden palvelumuotoiluopiskelija LAB-ammattikorkeakoulussa. Hän osallistui fasilitaattorina Poukama-työpajapäivään osana opintojaan.

Carolina Niilo on toisen vuoden palvelumuotoiluopiskelija LAB-ammattikorkeakoulussa. Hän osallistui fasilitaattorina Poukama-työpajapäivään osana opintojaan.

Milla Mäkinen on LAB-ammattikorkeakoulun Lehtori. Hän oli mukana opettamassa ja ohjaamassa opiskelijoita syksyllä 2022 pilotoidulla Kaupunkimuotoilun studion opintojaksolla.

Lähteet

Sipponen-Damonte, M. 2020. Varmuutta fasilitointiin. Helsinki: Alma Talent.

Linkit

Linkki 1. YleAreena. 2022. Lahdessa tarjotaan ainutlaatuista tiedekasvatusta lukiolaisille. Viitattu 16.12.2022. Saatavissa https://areena.yle.fi/1-63607999

Jätä kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *