Kokemuksia rakennustuotteen ympäristöselosteen tekemisestä yritykselle

Nykyään hankintojen kilpailutuksessa pyritään yhä useammin ottamaan huomioon myös ympäristöasiat. Yritys voi todistaa oman tuotteensa ympäristöjalanjäljen ympäristöselosteella. Rakennustuotteiden ympäristöseloste pohjautuu ISO-15804 standardin mukaiseen elinkaarimallinnukseen (LCA)(SFS-EN 15804: 2012+ A:2019 2019). Jos ympäristöselostetta halutaan käyttää myös kuluttajaviestinnässä, tulee sen olla kolmannen osapuolen verifioima. Rakennustuotteiden ympäristöselosteet verifioi Rakennustietosäätiö. (Rakennustietosäätiö 2020.) 

Kuva 1. Yrityksen kanssa käydään läpi eri tuotantoprosessit ja -tekniikat. (Kuva: Free-Photos 2016)

Käytännön toteutus ja yhteistyö 

Ympäristöselosteen tekeminen yritykselle on aikaa vievää hommaa. Yrityksen kanssa kannattaa pitää aloituspalaveri, jossa käydään läpi sertifioitavan tuotteen valmistusprosessit mahdollisimman tarkasti ja piirretään alustava kuvaaja elinkaarimallinnusta varten. Tarkempaa tiedonkeruuta varten yritykselle toimitetaan täydennettävä Excel-taulukko, johon kerätään tiedot raaka-aineista, kuljetuksista, energian tuotannosta ja jätteistä sekä niiden käsittelytavoista. Tiedot kannattaa taulukossa jaotella esimerkiksi elinkaaren eri vaiheiden mukaan selkeyden vuoksi. 

Tietojen keruu vaatii yleensä eniten aikaa koko prosessista. Osassa elinkaaren vaiheita on mahdollista käyttää elinkaarimallinnusohjelmista saatavia keskiarvoisia tietoja (Kuittinen & Linkosalmi 2015), mutta aina niitä ei ole saatavilla. Esimerkiksi monet kemialliset yhdisteet ovat patenttisuojattuja (Patentti- ja rekisterihallitus 2020) eikä niiden ympäristövaikutuksista tai valmistusmenetelmistä ole välttämättä tietoa saatavilla. Tällöin yritys voi joutua kyselemään tietoja raaka-aineen tuottajalta, joka saattaa joutua tekemään omia tutkimuksia ja laskemia niiden selvittämiseksi. Ideaalitilanteessa kaikilla maailman tuotteilla olisi kaikille avoin ympäristöseloste, jolloin LCA-malli voitaisiin rakentaa helposti lähes valmiista palikoista. Tämä nopeuttaisi prosessia ja tekisi tuotantoketjuista avoimia. 

Kemiallisten prosessien reaktioita voi myös joutua laskemaan itse, mikäli tietoa kemiallisista yhdisteistä ei ole saatavilla. Hyvästä kemian tuntemuksesta, kuten muustakin luonnontieteellisestä osaamisesta, on siis hyötyä. Tämä tietenkin riippuu paljon siitä, mitä toimialaa tutkittu tuote edustaa. Yleensä elinkaariarvioinnin tekijä ei ole tutkitun toimialan asiantuntija, ja kaikilla toimialoilla on omat erityispiirteensä. Tärkeää olisi kuitenkin tutustua tutkittuun tuotteeseen ja alaan sen verran hyvin, että tutkimuksesta tehtävä raportti on selkeä kaikille tutkimuksen osapuolille. 

Hyvän raportin kirjoittaminen on yhtä olennaista kuin itse laskennan tekeminen, koska raportin pitää olla ymmärrettävä sekä kohdeyritykselle että verifioijalle. Olisi hyvä avata varsinkin eri ympäristövaikutusluokkien merkitystä yrityksen edustajille ja kertoa mitä eroa on esimerkiksi termeillä ilmastonmuutosvaikutus, hiilijalanjälki ja hiilikädenjälki, jotta tuloksista viestiminen olisi helpompaa yritykselle. 

Kirjoittaja

Anni Orola toimii projektisuunnittelijana LAB-ammattikorkeakoulun sMARTTA-projektissa ja on kiinnostunut LCA-mallinnuksesta. 

Lähteet 

Kuittinen, M., Linkosalmi, L. 2015. Puupohjaisten rakennustuotteiden ympäristöselosteiden laatiminen. Aalto-yliopisto. Aalto-yliopiston julkaisusarja Crossover. [Viitattu 10.12.2020]. Saatavissa: https://www.metsateollisuus.fi/mediabank/6005.pdf 

Patentti ja rekisterihallitus. 2020. Patenttikäsikirja. [Viitattu 10.12.2020]. Saatavissa: https://www.prh.fi/stc/attachments/patentinliitteet/4palvelutjatietokannat/Patenttikasikirja.pdf 

Rakennustietosäätiö. 2020. RTS EPD -ympäristöseloste. [Viitattu 4.11.2020]. Saatavissa: https://cer.rts.fi/epd-ymparistoseloste/ 

SFS-EN 15804: 2012+ A:2019. 2019. Kestävä rakentaminen. Rakennustuotteiden ympäristö selosteet. Laadinnan yleissäännöt. 

Kuvat 

Kuva 1. Free-Photos. 2016. Office. Pixabay. [Viitattu 18.11.2020]. Saatavissa: https://pixabay.com/images/id-1209640/  
 

Jätä kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *