Uusiutuvasta energiasta lämpöä yrityksille palveluna

Useat yritykset tuottavat tarvitsemansa lämmön fossiilisilla energialähteillä. Energiainvestointien toteuttamiselle on yrityskohtaisia esteitä. Lämmöntuotanto palveluna on kustannustehokas keino vähentää yrityksen hiilidioksidipäästöjä.  

Energiatehokkuusinvestointien esteet yrityksissä

LAB-ammattikorkeakoulun ja JS-Environ toteuttamassa Maaseudun vähähiiliset energiaratkaisut (METE) – hankkeessa edistetään Kaakkois-Suomen maaseudun mikro- ja pienyritysten energiatehokkuutta. Hankkeessa mukana olevien yritysten joukosta löytyy useita yrityksiä, joiden tarvitsema lämpö tuotetaan fossiilisten energialähteiden avulla ja lämmönjakelu suoritetaan vesikierron avulla. Näille yrityksille lämpöpumput olisivat hyvä vaihtoehto lämmön tuotantomuodoksi, mutta sille on käytännön esteitä.  

Tutkimusten mukaan taloudelliset esteet vaikuttavat yritysten halukkuuteen tehdä energiatehokkuusinvestointeja. Taloudelliset esteet liittyvät esimerkiksi investointien pitkään takaisinmaksuaikaan, rajalliseen rahoitukseen, energiatukien hakubyrokratiaan ja evävarmuuteen energian hinnoista. Lisäksi esteinä ovat esimerkiksi energiatehokkuusinvestointien vähäinen strateginen merkitys yritykselle sekä ajan, kiinnostuksen ja informaation puute. (Sahiluoma 2016, 5.)

Lämpöä palveluna ilman investointikustannuksia

St1 Lähienergia- webinaarissa 30.11.2021 St1 kertoi suunnittelevansa ja toteuttavansa paikallisiin sekä uusiutuviin energialähteisiin perustuvia hajautettuja lämpölaitoksia kohteisiin, joiden lämmitysenergian tarve on vähintään 160 MWh/a. Lämpölaitoksien kokoluokka on 50–5000 kW. Laitokset toimitetaan avaimet käteen- periaatteella. (Salo & Karppinen 2021.)

Kuvakaappaus kartasta johon lämpökaivosuunnitelma kuvattu ympyröoden ja viivojen avulla
Kuva 1. Lämpökaivosuunnitelma. Suunnitelmassa lämpökaivot ja keruuputket muodostavat kentän kahden eri kiinteistön väliin. (Salo & Karppinen 2021, kuvakaappaus)

St1:den mukaan lämpölaitoksista ei tule asiakkaalle investointikustannuksia. Kustannukset sisällytetään 25–30 vuotta kestävän sopimusjakson palvelumaksuihin. Sopimus sisältää myös lunastusoikeuden. Laitteistot ovat optimoitu ja tavoitteena on kaukolämpöä edullisempi vaihtoehto. (Salo & Karppinen 2021.)    

Lämmöntuotanto palveluna on kustannustehokas keino vähentää yrityksen hiilidioksidipäästöjä. St1:den edustajat kertovat olevansa tietoisia tulevista kustannuksista koko palvelujakson ajan. Palvelun kustannuksen maksetaan säästyneillä energiakuluilla. Kysyin webinaarissa asiaa ja laitoksia voidaan toimittaa myös energiayhteisöille. Näin esimerkiksi pienempien yritysten tai usean omakotitalon muodostamien energiayhteisöjen tarvitsema lämpö voidaan myös tuottaa palveluna.     

Kirjoittaja

Mika Keski-Luopa toimii TKI-asiantuntijana METE- ja SÄHÄKKÄ- hankkeissa. Lisäksi kirjoittaja toimii LABin ja Heinolan kaupungin välisen BioHub -yhteistyön koordinaattorina.

Lähteet

Sahiluoma, A. 2016. Energiatehokkuusinvestoinnit suomalaisyrityksissä – Investointien tekemistä edistävät ja estävät tekijät. Pro gradu -tutkielma. Helsingin yliopisto, Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta. Helsinki.  [Viitattu 8.12.2021]. Saatavilla: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201606092310

Salo, J. & Karppinen, P. 2021. St1 Lähienergia. Esitys St1 Lähienergia webinaarissa 30.11.2021.

Linkit

Linkki 1. LAB. 2021. Maaseudun mikroyritysten vähähiiliset energiaratkaisut METE. [Viitattu 8.12.2021]. Saatavilla: https://www.maaseudunmete.fi/

Jätä kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *