Kolme vuotta digiUPia

Kolme vuotta sitten, vajaa puoli vuotta ennen koronasulkuja, alkoi LUTin ja LABin yhteinen Päijät-Hämeen liiton ja Euroopan aluekehitysrahaston rahoittama Digitaalisen transformaation johtaminen -hanke (digiUP, Linkki 1 ja Linkki 2). Hankkeen tavoitteena oli vastata päijäthämäläisten pk- ja mikroyritysten digitaalisen transformaation johtamisen laajentamis- ja kehittämistarpeisiin. Tavoitteeseen tähdättiin sekä tutkimuksellisin keinoin että konkreettisten kehittämistoimin, ja hankkeen aikana lähes 30 yritystä aloitti yhteistyön korkeakoulujen kanssa digitaaliseen transformaatioon liittyen.

Linkki LABin digiUP-projektin sivuille: https://lab.fi/fi/projekti/digiUP

Linkki LUTin digiUP-projektin sivuille: https://research.lut.fi/converis/portal/detail/Project/12551152

digiUP-uudistusmalli

Yksi vaikuttavimmista hankkeen konkreettisista toimista oli digiUP-uudistumismallin kehittäminen ja toteuttaminen. Uudistumismalli on nelivaiheinen yhteisöllinen kehittämismenetelmä. Sen lopputuloksena yrityksellä on ymmärrys itselleen lisäarvoa tuottavasta digiratkaisusta, ratkaisulle asetetuista tavoitteista, mittareista seurantaan sekä realistinen aikataulu ratkaisun implementoinnille.

Uudistumismalli taipuu erilaisiin toteutuksiin. Sen sisältämät kaksi työpajakokonaisuutta suunniteltiin aluksi perinteisesti lähinä pidettäviksi, mutta pandemian aikana niitä voitiin toteuttaa pitkään vain etänä. Koronasulkujen päätyttyä niitä toteutettiin osallistuvien yritysten toiveiden mukaan lähinä, etänä ja hybridinä.

Digi-investoinnin kannattavuuden analyysi

Digi-investointien haastavuuden aiheuttamiin käytännön haasteisiin syntyi Microsoft Excel -pohjainen investointilaskentamalli (Linkki 3). Investointilaskentamallin avulla pystyy vertailemaan kolmea eri investointivaihtoehtoa sekä kunkin vaihtoehdon yhtä herkkyysanalyysin läpikäynyttä vertailukohtaa eli yhteensä kuutta eri investointivaihtoehtoa. Investointilaskentamallin vahvuus on sen yleisluonteisuus, koska tällöin se on käytettävissä lukemattomissa erilaisissa tilanteissa. Lisäksi investointilaskentamallin laatimisessa on pyritty käyttäjäystävällisyyteen muun muassa soluviittausten ja -värjäysten avulla: näin käyttäjän työmäärää on pyritty vähentämään ja käyttöä yksinkertaistamaan siten, että käyttäjä pystyy solun väristä päättelemään, mitä tietoja hänen odotetaan laskentamalliin lisäävän.

Linkki investointilaskentamalliin: https://research.lut.fi/converis/getfile?id=13840146

Kuva 1. digiUP-hankkeen tuloksista kirjoitettiin opas Digitaalisen transformaation johtaminen: strategiasta käytäntöön (Linkki 6). Opaskirjan taitosta vastaa Petri Hurme, Vinkeä Design Oy. (Kuva: Sariseelia Sore)

Opas digin hyödyntämiseen

Hankkeen aikana tuotettiin myös useita muita liiketoiminnan digitalisointia tukevia johtamisen työkaluja ja menetelmiä, kuten työkalu digitarpeiden kartoitukseen (digitarvekartoitus.fi, Linkki 4) sekä mittarikortit digille asetettujen tavoitteiden seurantaan (Linkki 5).

Hankkeen tuloksiin pääsee tutustumaan pdf-muotoisessa oppaassa Digitaalisen transformaation johtaminen: strategiasta käytäntöön (Linkki 6). Opas on suunnattu lähinnä yrityksille, jotka ovat kiinnostuneita digitaalisen transformaation strategiaan kytkemisestä, ja se on vapaasti kaikkien hyödynnettävissä.

Linkki digitarvekartoitus.fi-työkaluun: http://digitarvekartoitus.fi

Linkki mittarikortteihin: https://research.lut.fi/converis/getfile?id=14177086&portal=true&v=1

Linkki Digitaalisen transformaation johtaminen: strategiasta käytäntöön -oppaaseen: https://lutpub.lut.fi/bitstream/handle/10024/164692/LUT%20Digitaalisen%20transformaation%20johtaminen.pdf

Kirjoittajat

Sariseelia Sore työskentelee LAB-ammattikorkeakoulussa lehtorina ja koordinaattorina digitaaliset ratkaisut YAMK -koulutuksessa. Lisäksi hän toimi digiUP-projektissa LABin osatoteutuksen projektipäällikkönä.

Minna Saunila toimii apulaisprofessorina LUT yliopiston Lahden kampuksella. Hänen tutkimuksensa keskittyy innovaatioihin, palveluliiketoimintaan ja kestävään arvonluontiin.

Linkit

Linkki 1. LAB. 2022. digiUP. Digitaalisen transformaation johtaminen. Hanke. Viitattu 6.10.2022. Saatavissa https://lab.fi/fi/projekti/digiUP

Linkki 2. LUT. 2022. digiUP. Digitaalisen transformaation johtaminen. Hanke. Viitattu 6.10.2022. Saatavissa https://research.lut.fi/converis/portal/detail/Project/12551152

Linkki 3. digiUP-hanke. 2022. Investointilaskentamalli. Viitattu 6.10.2022. Saatavissa https://research.lut.fi/converis/getfile?id=13840146

Linkki 4. digiUP-hanke. 2022. digitarvekartoitus.fi-työkalu. Viitattu 6.10.2022. Saatavissa http://digitarvekartoitus.fi

Linkki 5. digiUP-hanke. 2022. Mittarikortti-työkalu. Viitattu 6.10.2022. Saatavissa https://research.lut.fi/converis/getfile?id=14177086

Linkki 6. digiUP-hanke. 2022. Digitaalisen transformaation johtaminen: strategiasta käytäntöön. Viitattu 6.10.2022. Saatavissa https://lutpub.lut.fi/bitstream/handle/10024/164692/LUT%20Digitaalisen%20transformaation%20johtaminen.pdf