Podcasteista lisäboostia amk-hankkeiden viestintään 

Podcastien tekemisestä on tullut olennainen osa hankeviestintää monissa ammattikorkeakouluissa (Varis 2019). Nykyisin jopa joka viides suomalainen kuuntelee podcasteja viikoittain (Varis 2019). Myös LAB- ja Laurea-ammattikorkeakoulujen Vihreä tilinpäätös ja vastuullisuus osana vihreää tilinpäätöstä – Vihreä vastuu -hankkeessa (Vihreä vastuu 2022; LAB 2022) tuotetaan parhaillaan hankkeeseen liittyvää podcast-sarjaa, joka keskittyy pienten ja keskisuurten yritysten vastuullisuuteen liittyviin ajankohtaisiin kysymyksiin erityisesti pk-tilitoimistoissa ja heidän asiakaskunnassaan.

Kuva 1. Podcastit tuovat vetovoimaisuutta: moni kuuntelee mielellään laadukasta äänisisältöä. (florantevaldez 2017) 

Ensimmäisessä podcastissa Terhi Tuominen, Jaakko Grönmark ja Arto Lindeberg keskustelevat hankkeen idean syntymisestä, hankkeen mahdollistajista, tavoitteista, kohderyhmistä ja hankkeen toimenpiteistä (Lindeberg ym. 2022; Linkki 1); Linkki podcast-sarjan avausjaksoon.

Käsikirjoitukseen kannattaa panostaa

Kirjoittajille podcastin tekeminen tuntui aluksi hieman vieraalta ajatukselta, koska he eivät olleet tehneet podcasteja aiemmin. Podcastien tekemiseen he perehtyivät Laurea-ammattikorkeakoulun 3amk-podcastkoulutuksen ohjeista.

Kirjoittajat laativat yhdessä selkeän käsikirjoituksen, jossa he suunnittelivat puheenvuorot ja keskustelun aiheet. Kirjoittajat valitsivat nauhoituksen tekoa varten hiljaisen huoneen häiriöiden minimoimiseksi. Julkaisun jälkeen hanketiimi viestitti podcastista muun muassa LinkedInissä saadakseen parhaan mahdollisen näkyvyyden.

Kaksi viikkoa ensimmäisen podcastjakson julkaisemisen jälkeen johdantojaksoa oli kuunneltu Laurean SoundCloudissa jo 79 kertaa, mitä voi pitää varsin hyvänä saavutuksena. Kirjoittajien mielestä podcasteja voisi hyödyntää hankeviestinnän lisäksi opetuksessakin, koska ne voivat parhaimmillaan tuoda mukavaa vaihtelua perinteisiin luentoihin.

Podcastit ovat kuunneltavissa myös Vihreä vastuu -hankkeiden nettisivuilta. 

Kirjoittajat

Arto Lindeberg (KTM) toimii hankeasiantuntijana Laurea Ammattikorkeakoulun Vihreä tilinpäätös ja vastuullisuus osana Vihreää siirtymää ‒ Vihreä Vastuu -hankkeessa.

Jaakko Grönmark (Tradenomi amk) toimii Laurea-ammattikorkeakoulussa hanketyöntekijänä Vihreä tilinpäätös ja vastuullisuus osana Vihreää siirtymää – Vihreä Vastuu -hankkeessa sekä Eläin on -yritysryhmähankkeen projektipäällikkönä.

Terhi Tuominen (KTT, KTM) toimii TKI-asiantuntijana ja projektipäällikkönä LAB-ammattikorkeakoulun Vihreä tilinpäätös ja vastuullisuus osana Vihreää siirtymää – Vihreä Vastuu -hankkeessa.

Lähteet 

florantevaldez. 2017. Valdez, F. Podcast, audio, äänite, mikrofoni. Pixabay. Viitattu 10.10.2022. Saatavissa https://pixabay.com/fi/photos/podcast-audio-%c3%a4%c3%a4nite-mikrofoni-2170045/

LAB. 2022. Vihreä tilinpäätös ja vastuullisuus osana vihreää siirtymää – Vihreä vastuu. Hanke. Viitattu 10.10.2022. Saatavissa https://www.lab.fi/fi/projekti/vihrea-tilinpaatos-ja-vastuullisuus-osana-vihreaa-siirtymaa-vihrea-vastuu

Lindeberg, A., Tuominen, T. & Grönmark, J. 2022. Yritysvastuuraportoinnin ABC: Miksi nyt on oikea aika pk-yrityksissä miettiä vastuullisuutta? Podcast. Laurea-ammattikorkeakoulu. Viitattu 27.9.2022. Saatavissa https://soundcloud.com/laurea-ammattikorkeakoulu/miksi-nyt-on-oikea-aika-pk-yrityksissa-miettia-vastuullisuutta 

Varis, K. 2019. Podcastit tulevat korkeakouluihin. VASU. Karelia-ammattikorkeakoulujen verkkojulkaisu. Viitattu 27.9.2022. Saatavissa https://vasu.karelia.fi/2019/09/19/podcastit-tulevat-korkeakouluihin/

Vihreä vastuu. 2022. Hankkeen internetsivut. Viitattu 07.09.2022. Saatavissa www.vihreavastuu.fi

Linkit

Linkki 1. Lindeberg, A., Tuominen, T. & Grönmark, J. 2022. Yritysvastuuraportoinnin ABC: Miksi nyt on oikea aika pk-yrityksissä miettiä vastuullisuutta? Podcast. Laurea-ammattikorkeakoulu. Viitattu 27.9.2022 Saatavissa https://soundcloud.com/laurea-ammattikorkeakoulu/miksi-nyt-on-oikea-aika-pk-yrityksissa-miettia-vastuullisuutta