Etumatkaa etsimässä

Kompleksinen maailma on imaissut yhteiskunnan ja työelämän ‒ niin työyhteisöt kuin yksilötkin vauhdilla muutosmatkalle, jossa esimerkiksi vastuullisuuden teemat ja työvoiman saatavuuteen liittyvät haasteet värittävät arkea. Jotta tunnistamme uhat ja mahdollisuudet sekä ennen kaikkea pystymme kääntämään ne hyödyksemme, jatkuvan osaamisen kehittämisen tulisi olla osa kaikkea toimintaamme (Piirto 2021). Työyhteisön muutoskyvyn vaalimisen näkökulmasta matkaan on syytä lähteä yhdessä, sillä muutoskyky rakentuu yhdessä, jaetun osaamisen varaan (Saari 2016).

Muutoksen silmässä uuden oppiminen tai toiminnan kehittäminen voi tuntua paitsi kiehtovalta myös vastentahtoiselta tai raskaalta – ”eikö sitä voisi tehdä joskus muulloin, pahimman kiireen hellittäessä”, saatamme ajatella. Luodakseen itselleen tai työyhteisölleen suotuisaa tulevaisuutta täytyy kuitenkin toimia.

Kuva 1. Tulevaisuudessa etumatkaa on etsittävä aktiivisesti. Ketterät, yhteisölliset kokeilut voivat avata uusia reittejä kestävälle yritystoiminnalle ja työelämälle. (Kalhh 2016) 

Ratkaisu voi löytyä ketterästä kokeilusta. Pieniltä tai yksinkertaisilta tuntuvista muutoksista voi syntyä juuri se tarvittava kipinä, joka sytyttää työyhteisön kehittämisliekkeihin, eikä mahdollisista epäonnistumisista seuraa merkittävää haittaa.

Ohjeistuksesta oivallukseen

Tarja Jantunen, Päijät-Hämeen Laitospalvelut Oy:n toimitusjohtaja tunnistaa edellä kuvatun ilmiön. Hän on pitkän linjan ammattilainen, joka on tarttunut uteliaasti mahdollisuuksiin kehittää ja kehittyä.

Keväällä 2022 ensi kertaa järjestettyyn Tulevaisuusagenttikoulutukseen osallistunut Jantunen on huomannut, että haastavassa tilanteessa voi valmiiksi kalenteroitu kehittämishetki, kuten projektimainen koulutus, tarjota paitsi henkireiän arkeen myös tilaisuuden törmäyttää ajatuksiaan uusien ja erilaissa ympyröissä työskentelevien ihmisten kanssa sekä kannustaa jakamaan tekemistä uusilla tavoilla omassa työyhteisössä (Jantunen 2022). 

Bounce Forward – Resilienssiä työelämään -hankkeen (LAB 2022) järjestämässä Tulevaisuusagenttikoulutuksessa asiantuntijatyötä tekevien muutoskykyä ja tulevaisuustaitoja tuettiin yhteiskehittämistä hyödyntäen. Osallistujat toteuttivat osana koulutusta omissa työyhteisöissään ketterät kokeilut, jotka he suunnittelivat hankkeen asiantuntijoiden ja oman alueryhmänsä vertaisten tuella, palautetta ja oppeja keräten.

Tarja Jantusen alkuperäisenä ajatuksena oli toteuttaa hybridityöohjeistus, jollaista yhteisössä ei ollut aiemmin ollut, ja joka koettiin muutostilanteessa tarpeelliseksi. Ajatuspallottelua vertaisryhmässä ja asiantuntijoiden kanssa seurasi oivallus yhteiskehittämisen voimasta, ja hän päätyi toteuttamaan kokeilunsa vahvasti henkilöstö edellä. Tästä ketterästä kokeilusta alkoi lumipalloefekti, joka on sittemmin johdattanut paitsi henkilöstön myös hallituksen, johtoryhmän ja asiakasneuvottelukunnan entistä vahvemmin muutoskyvyn vaalimisen ja kestävän työelämän vahvistamisen tielle (Jantunen 2022).

Uuden oppiminen ja kehittäminen vaatii paljon, mutta kuten Tarja Jantunen toteaa: ”Se, jolla on näkemystä ja uskallusta ottaa niistä kiinni ja heittäytyä joskus tuntemattomaan, saa etumatkaa.”

Rohkeita agenttikokelaita on löytynyt kiitettävästi, ja seuraava Tulevaisuusagenttiryhmä on juuri aloittanut oman kehittämismatkansa. Useissa uusimaalaisissa, päijäthämäläisissä ja keskipohjalaisissa työyhteisöissä päästäänkin piakkoin hyödyntämään tuoreita oppeja.

Kirjoittaja

Annukka Heinonen työskentelee LAB-ammattikorkeakoulussa TKI-asiantuntijana ja Bounce Forward – Resilienssiä työelämään -hankkeessa (LAB 2022) projektipäällikkönä. 

Lähteet

Jantunen, T. 2022. Tulevaisuusagenttikoulutuksen aikana käydyt keskustelut.

Kalhh. 2016. Tikapuut, menestys, onnistunut, pilvi. Pixabay. Viitattu 6.10.2022. Saatavissa  https://pixabay.com/fi/illustrations/tikapuut-menestys-onnistunut-pilvi%C3%A4-1169901/

LAB. 2022. Bounce Forward – Resilienssiä työelämään. Hanke. Viitattu 6.10.2022. Saatavissa https://resilienssiatyoelamaan.fi/

Piirto, J. 2021. Työelämä yhtä jatkuvaa oppimista – mistä löytää motivaatio itsensä kehittämiseen? Tampereen yliopisto. Viitattu 3.10.2022. Saatavissa https://www.tuni.fi/fi/tutustu-meihin/tyoelama-yhta-jatkuvaa-oppimista-mista-loytaa-motivaatio-itsensa-kehittamiseen

Saari, T. 2016. Resilienssi työntekijän voimavarana asiantuntijatyön aikapaineiden hallinnassa. Hallinnon Tutkimus 35 (3), 232–243. Viitattu 28.9.2022. Saatavissa https://journal.fi/hallinnontutkimus/article/view/98509

Linkit

Linkki 1. LAB. 2022. Bounce Forward – Resilienssiä työelämään. Hanke. Viitattu 6.10.2022. Saatavissa https://resilienssiatyoelamaan.fi/