Kustannusvertailun havainnollistaminen Sankey-kaavion avulla

Sankey-kaavio soveltuu hyvin energiataseiden sekä materiaalivirtojen visualisointiin. Kaaviossa nuolten leveys merkitsee virtauksen suuruutta ja huomio kohdistuu leveimpiin nuoliin. (ifu Hamburg GmbH 2020.) Materiaalikatselmuksissa prosessiin liittyvät materiaali- ja kustannusvirrat esitetään visuaalisesti Sankey-kaavion avulla (Motiva 2019). Tehdessäni sMARTTA -projektissa materiaalikatselmusta eräälle yritykselle havaitsin, että Sankey-kaavio on myös loistava tapa visualisoida kustannusvaihtoehtoja.  

Text

Description automatically generated
Kuva 1. Kustannukset (Lachmann-Anke & Lachmann-Anke 2017). 

Kustannusvertailun visualisointi 

Materiaalikatselmuskohteessa oli tarve selvittää, miten erään valmistusmateriaalin osittainen korvaaminen edullisemmalla muuttaisi tuotteen valmistuksen muuttuvia kustannuksia. Raaka-aineen lisääminen tarkoitti myös yhden työvaiheen lisäämistä. Kuvassa 2 ylhäällä on kuvattu prosessi ennen muutosta ja alhaalla muutoksen jälkeen. 

Kuva 2. Prosessi ennen ja jälkeen muutoksen. (Kuva: Mika Keski-Luopa) 

Kuvassa tuotteen valmistusvaiheet on kuvattu laatikkoina. Laatikkoihin vasemmalta tulevat oranssit nuolet kuvaavat valmistukseen tulevien raaka-aineiden kustannuksia ja siniset nuolet osto-osia. Mustat nuolet kuvaavat työkustannuksia. Laatikoista lähtevät vihreät nuolet kuvaavat valmistusvaiheen kustannuksia yhteensä. Viivan leveydet kertovat suoraan eri kustannuksien suuruuden suhteen toisiinsa nähden. 

Kyseinen esimerkki on yksinkertainen ja se olisi helposti tehtävissä myös vain laskemalla. Sankey-kaavion käyttöä puolustaa sen visuaalisuus. Entäpä jos työvaiheita olisi kymmeniä ja muuttujia vielä enemmän? Laskemalla pääsisi kyllä oikeaan tulokseen, mutta kokonaiskustannuksiin vaikuttavia tekijöitä olisi vaikea hahmottaa. Sankey-kaavio visualisoi laskennan tulokset ja helpottaa näin kokonaiskuvan hahmottamista.  

Kirjoittaja 

Mika Keski-Luopa on energiatekniikan insinööri, joka on lisäksi käynyt materiaali- ja energiakatselmoijan koulutuksen. Kirjoittaja toimii energia-asioiden TKI-asiantuntijana sMARTTA-projektissa. Projektin tarkoituksena on edistää päijäthämäläisten yritysten energia- ja materiaalitehokkuutta. 

Lähteet 

ifu Hamburg GmbH. [2020]. What is a Sankey diagram? [Viitattu 24.11.2020]. Saatavilla: https://www.ifu.com/en/e-sankey/sankey-diagram/  

Motiva. 2019. Materiaalikatselmusmenettelyn taustaa. [Viitattu 19.11.2020]. Saatavilla: https://www.motiva.fi/ratkaisut/materiaalitehokkuus/materiaalikatselmukset/materiaalikatselmusmenettelyn_taustaa  

Linkit 

Linkki 1. LAB. 2020. sMARTTA- Älykkäällä toimintatavalla materiaalitehokkuutta pk-sektorille. [Viitattu 16.12.2020]. Saatavissa: https://www.smartta.fi/  

Kuvat 

Kuva 1. Lachmann-Anke, P. & Lachmann-Anke, M. 2017. 2983238. Pixabay. [Viitattu 24.11.2020]. Saatavissa:  https://pixabay.com/images/id-2983238/  

Jätä kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *