LAB UX Center – kilpailuetua käyttökokemusta parantamalla

LAB-ammattikorkeakoulun yhteyteen rakennetaan kokonaisvaltainen LAB UX Center – käytettävyyslaboratorio, jossa tutkitaan palveluiden käytettävyyttä ja käyttökokemusta. LAB UX Centerissä yritykset ja organisaatiot voivat testata matalalla kynnyksellä esimerkiksi sähköisten sovellusten (kuten verkkokaupan, mobiiliapplikaatioiden ja fyysisten laitteiden) käyttöliittymien toimivuutta ja käyttäjäkokemusta. Käytettävyyslaboratorion mobiiliyksikkö mahdollistaa myös fyysisten tilojen ja palvelukokonaisuuksien käytettävyyden ja asiakasystävällisyyden arvioinnin.

LAB UX Centerin tavoitteena on parantaa yritysten kilpailukykyä sekä kotimaisilla että kansainvälisillä markkinoilla. Käytettävyyslaboratorioon tulijan ei tarvitse itse olla käytettävyyden asiantuntija, vaan jokainen tutkimuskohde käydään läpi yhdessä UX Centerin henkilökunnan kanssa. Käytettävyyden ja käyttökokemuksen testaajina toimivat LAB-ammattikorkeakoulun asiantuntija, palvelumuotoilun ammattilaiset sekä opiskelijaryhmät.

LAB UX Center tulee tarjoamaan asiakkailleen ajantasaista testausteknologiaa, joka mahdollistaa muun muassa liikkeen tunnistamisen ja videoinnin, katseenseurannan sekä verkkoliikenteen analysoinnin. 

Näkymä nettisivuilta, jossa tekstiä ja hahmoja.
Kuva 1. LAB UX Centerin www-sivut on rakennettu mobile first –periaatteella ensisijaisesti mobiilikäyttäjälle. (LAB UX Center 2022a)

Miksi käyttökokemusta on tärkeää tutkia ja kehittää?

Käyttökokemussuunnittelu (user experience design) yhdistää tutkimuksen ja strategisen kehittämisen, käyttöliittymäsuunnittelun, palvelumuotoilun ja ongelmanratkaisun (LAB UX Center 2022b). Positiivinen, sujuva ja miellyttävä käyttökokemus parantaa kokonaisvaltaista asiakaskokemusta, tuo lisäarvoa käyttäjille ja mahdollistaa yrityksen erottautumisen kilpailijoista. Käyttökokemus ei liity pelkästään tuotteisiin ja palveluihin, vaan se ulottuu myös esimerkiksi mainoksiin, yrityksessä työskentelevien henkilöiden roolitukseen ja toimintaan tai aina ostotapahtumien jälkeiseen kotimatkaan.

UX-suunnittelija tarkastelee tuotetta ja siihen liittyviä palveluita käyttäjän näkökulmasta ja pohtii millaisia ajatuksia erilaiset ratkaisut käyttäjässä herättävät. UX-suunnittelussa tavoitteena on aidosti ymmärtää käyttäjää ja ratkaista käyttäjän ongelmia. (UX Academy 2021.)

Sähköisten palvelujen, nettisivujen, verkkokaupan tai asiakaspalautejärjestelmien käytettävyyttä voidaan tutkia sekä suoran käytettävyyden että syntyvän käyttäjäkokemuksen näkökulmasta. Myös kirjoitettua tekstiä ja yrityksen palveluissaan käyttämää kieltä on mahdollista tarkastella UX-linssien läpi. Tilojen ja prosessien käyttäjäpolkua voidaan tarkastella asiakasystävällisyyden, prosessien läpiviennin ja tehokkuuden näkökulmasta palvelumuotoilun menetelmien ja työkalujen avulla. Käyttäjän toimintaa ja käyttökokemusta tutkitaan esimerkiksi katseenseurannan, liiketunnistimien, videoinnin ja verkkoliikenteen analysoinnin kautta.

LAB UX Centeriä kehitetään yhdessä asiakkaiden kanssa

LAB UX Center tarkoituksena on palvella aidosti yritysten tarpeita. Sen takia projektissa käydään jatkuvasti tiivistä vuoropuhelua yhdessä Etelä-Karjalan yritysten ja organisaatioiden kanssa. Haastattelujen avulla kerätään Etelä-Karjalaisten yritysten tarpeita ja toiveita liittyen käytettävyyden testaukseen. Osa yrityksistä jatkaa yhteistyötä pilottiprojektien kautta, joissa testataan erilaisia työskentelymenetelmiä, laitteita ja asiantuntijakokoonpanoja. UX Center myös tuottaa ja jakaa ajantasaista tietoa ja tutkimustuloksia sekä järjestää koulutuksia käytettävyyteen liittyvistä teemoista maakunnan yrityksille.

LAB UX Center -hanketta rahoittaa Euroopan Unionin Aluekehitysrahasto ajalla 1.9.2021 – 31.12.2022. Hankkeeseen liittyy myös erillinen LAB UX Center investoinnit -hanke, joka tukee päähanketta ja siinä hankitaan UX Centeriin ajankohtainen välineistö.

Kirjoittajat

Jose Piironen työskentelee LAB-ammattikorkeakoulun liiketoimintayksikössä ja toimii LAB UX Center hankkeiden projektipäällikkönä sekä liiketoiminnan asiantuntijana.

Katariina Pakarinen työskentelee asiantuntijana LAB-ammattikorkeakoulun Muotoilun-yksikössä ja toimii asiantuntijana LAB UX Center projektissa. Katariina on erityisesti kiinnostunut asiakaslähtöisestä suunnittelusta, tulevaisuusajattelusta ja palvelumuotoilusta.

Lähteet

LAB UX Center. 2022a. Etusivu. Viitattu 8.4.2022. Saatavissa https://labuxcenter.fi/

LAB UX Center. 2022b. Mitä? Viitattu 8.4.2022. Saatavissa https://labuxcenter.fi/mita/

UX Academy. 2021. 5 syytä opiskella UX-suunnittelua. Viitattu 3.2.2022. Saatavissa https://www.uxacademy.fi/kayttajakokemus/5-syyta-opiskella-ux-suunnittelua/

Linkit

Linkki 1. LAB UX Center. 2022a. Etusivu. Viitattu 8.4.2022. Saatavissa https://labuxcenter.fi/

Linkki 2. LAB. 2022. LAB UX Center – Investoinnit. Viitattu 20.5.2022. Saatavissa https://lab.fi/fi/projekti/lab-ux-center-investoinnit

Jätä kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *