käyttökokemus

7 artikkelia

Menetelmiä yhdistämällä monipuolisempi kuva käyttökokemuksesta

Käyttökokemuksen moniulotteisen luonteen johdosta sen arviointiin on perusteltua hyödyntää useampaa arviointimenetelmää. Asta Lindholmin (Lindholm 2022) LAB-ammattikorkeakoululle laatima opinnäytetyö käsitteli Suomen kansallisoopperan ja -baletin Stage24-suoratoistopalvelun mobiilikäyttökokemusta. […]

Käytettävyydellä on kansantaloudellista merkitystä verkkokaupassa 

Käytettävyydellä ja käyttäjäkokemuksella on merkittävä ja kasvava rooli digitaalisessa asiakaskokemuksessa. Hyvä käyttäjäkokemus kasvattaa verkkokaupan asiakkaiden halukkuutta tuotteen ostamiseen, pienentää sivulta poistumisen todennäköisyyttä sekä nostaa palvelun […]

UX-kirjoittamisen periaatteilla voidaan kehittää strategian tekstisisältöä

UX-kirjoittaminen tarkoittaa user experiencen (UX) eli käyttökokemuksen huomioimista kirjoittamisessa ja kirjallisessa sisällössä. UX-kirjoittamiseen sisältyy sanojen valintaa sekä niiden sovittamista annettuun tilaan ja merkkimäärään. Se tarkoittaa […]