Logistiikassakin voi olla ”karvoihin katsomista”

Logistiikan rooli kiertotaloudessa katsotaan merkittäväksi uusien liiketoimintamallien kehittämisessä. Tiesitkö, että logistiikan sivuvirtojen uusia toimijoita sanotaan keräilijöiksi (scavengers) ja hajottajiksi (decomposers)? Ghisellini ym. (2016) mukaan keräilijät keräävät jätteitä toimitusketjun eri osista ja toimittavat ne uudelleen käytettäväksi. Jätteestä uusiksi materiaaleiksi, tai kierrätykseen, siirtävät vastaavasti hajottajat.

Kestävää keräilyä logistiikan avulla

Liiketalouden logistiikan näkökulmasta on tärkeää suunnitella, miten saadaan kerättyä vähäarvoinen materiaali uusiotuotteita valmistavalle toimipisteelle mahdollisimman kustannustehokkaasti ja ympäristöystävällisesti. Grant ym. (2017) mukaan kiertotalouden tueksi tarvitaan uudistuvaa ja kehittyvää logistiikkaa, toimitusketjujen välistä yhteistyötä ja läpinäkyvyyttä.

Liiketoimintaa tukevan keräilyn kehittäminen nousee keskiöön. Keräilyyn vaikuttavien liikenteen päästöjen pienentämiskeinoja ovat noutoreittien optimointi, taloudellinen ajotapa, vähähiiliset tai hiilettömät kuljetuskalustot. Muuta logistiikan liiketoimintaa tehostetaan välivarastoilla, toimialarajoja ylittävällä yhteistyöllä sekä digitalisaatiota hyödyntämällä.  (VTT 2018.)

Pienissä keräilyissä ei saavuteta suuria hyötyjä, joten tarvitaan entistä älykkäämpiä ja ketterämpiä tapoja tehostaa kuljetuksia sekä kustannuksia. Tulevaisuudessa esimerkiksi kaupunkialueella hiilettömiä keräilijöitä voivat olla sähkörahtipyörät, dronet, kuljetusrobotit. Tämän hetken haasteena näille on kuitenkin minimaalinen kuljetuskapasiteetti sekä rajoitettu toiminta-alue. (VTT 2018.)

Kuva 1. Hiukset kiertoon Hiukka Hyvän paperipussissa. (Kuva: Sari Mattila / Parturi-kampaamo Hiusmaa)

Karvajäte kiertoon ja hyödyksi

Logistiikka nähdään usein pullonkaulaksi kiertotalouden näkökulmasta. Ihmisillä ja eläimillä voidaan ikään kuin katsoa olevan sivuvirtoina karvajätettä. Karvajätteen keräilyssä voidaan kehittää edellä mainittuja logistiikan uusia liiketoimintamalleja. Suurin osa karvajätteestä hävitetään sekajätteen mukana, jossa joku muu hoitaa logistiikan. Nyt karvajätettä on aloitettu kerätä uusiokäyttöön. Karvajätteelle tarvitaan keruupisteitä ja ympäristöystävällistä keräilyä. Suunnitelmallisen eri alojen välisen yhteistyön myötä pystytään kehittämään kestävän kehityksen mukaista liiketoimintaa ja tietoisuutta vähäarvoisen jätteenkin ympärille hius- ja trimmausalan. (Hiukka Hyvä 2022.)

Parturi-kampaamoissa ja trimmaamoissa syntyy valtavia määriä jätettä vuosittain kierrätettäväksi. Hiukka 2.0 -hankkeen Roskasta rahaksi -kiertotalouskoulutuksessa tutustuttiin logistiikan rooliin karvajätteiden keräilyssä; kuinka toimivan logistiikan avulla hiukset ja karvat matkaavat tuotteeksi, uudelleenkäytettäväksi materiaaliksi kestävästi ja ympäristöystävällisesti. Hiukka 2.0 -projektissa kehitettyjä ratkaisuja hyödynnetään vedenpuhdistuksessa, öljyntorjunnassa ja viherrakentamisessa. (LAB 2022.)

Kirjoittaja

Riitta Turkia työskentelee LAB-ammattikorkeakoulussa liiketalouden ja logistiikan lehtorina. Hän osallistui Hiukka 2.0 -hankkeen Roskasta rahaksi – kestävä logistiikka -koulutukseen.

Lähteet

Ghisellini, P., Cialani, C. and Ulgiati, S. 2016. A review on circular economy: the expected transition to a balanced interplay of environmental and economic systems. Journal of Cleaner Production, Vol. 114. 11–32.

Grant, D.B., Trautrims, A. & Wong, C.Y. 2017. Suistainable logistics and supply chain management. Principles and practices for sustainable operations and management. 2nd edition. Kogan Page.

Hiukka Hyvä. 2022. Viitattu 1.11.2022. Saatavissa https://hiukkahyva.fi/#yhteys

Kettunen,O., Holgado, M. & Aminoff, A. (2017). Supply chain implications and challenges for new business models within the Circular Economy. Proceedings of the 4th International EurOMA Sustainable Operations and Supply Chains Forum (SOSCF), Feb 27th‒28th 2017, Milan, Italy.

LAB. 2022. Hiukka 2.0. Hius ja muu orgaaninen kuitu muovin korvaajana. Hanke. Viitattu 2.11.2022.  Saatavissa https://lab.fi/fi/projekti/hiukka2.  

VTT. 2018. Kiertotalouden logistiikka on haaste, mutta selätettävissä. Viitattu 1.11.2022. Saatavissa https://www.vttresearch.com/fi/uutiset-ja-tarinat/kiertotalouden-logistiikka-haaste-mutta-selatettavissa.