Rakastutaan yhdessä ongelmaan

DIH 2.0 Päijät-Häme (Digital Innovation Lab 2024) on LAB-ammattikorkeakoulun projekti, jossa rakennettiin yhteistyössä Etelä-Karjalan sisarhankkeen kanssa digitaalista innovaatiokeskittymää (eli digital innovation hubia, myöhemmin DIH) palvelemaan yritysten digitalisoitumistarpeita. Usein tehtäväksi nousee kuitenkin sen varsinaisen tarpeen löytäminen.

Juurisyiden kaivaminen

Ohjelmistotalo Intuitilla (Linkner 2023) on sanonta ”fall in love with the problem, not the solution” eli rakastu ongelmaan ratkaisun sijaan. Intuit näkee asian niin, että pelkän ratkaisun tuijottaminen aiheuttaa helposti sen, että varsinainen innovointi jää sivuun, jos keskitytään teknologioihin asiakkaiden todellisten ongelmien ymmärtämisen sijaan (Linkner 2023). Suomalaisittain puhuttaisiin juurisyyn etsimisestä.

Monet, erityisesti pienemmät, yritykset ottavat yhteyttä LABiin mielessään jokin tietty ratkaisu. He ovat tietoisia, että toimintaa olisi hyvä kehittää, joten he pohtivat erilaisia keinoja, kuten sosiaalisen median hyödyntäminen tai verkkosivujen päivittäminen. Tällaiset ratkaisut eivät kuitenkaan toimi, jos ei ole tiedossa, mitä niillä haetaan.

Esimerkiksi sosiaalista mediaa pidetään usein yleisesti markkinointikanavana, mutta tällainen lähestymistapa ei ole hyödyllinen, vaan on hyvä tietää, pyritäänkö tällä markkinoinnilla löytämään uusia asiakkaita, ylläpitämään olemassa olevia asiakassuhteita vai esimerkiksi parantamaan hakukonenäkyvyyttä. Kun pienellä yrityksellä ei ole resursseja loputtomasti, täytyy löytää ne keinot, joilla saavutetaan parhaat tulokset siinä ajassa, joka näihin alustoihin voidaan sijoittaa.

DIH pystyy auttamaan yrityksiä tällaisissa tilanteissa. DIHillä itsellään ei ole mitään tiettyä ratkaisua tai teknologiaa, jota se haluaa myydä, vaan tarkoitus on löytää yhdessä keskustelemalla lähestymistapa, joka soveltuu yritykselle parhaiten. Vasta sen jälkeen lähdetään etsimään yhteistyökumppaneita.

Mikään ei ole koskaan valmista

Toinen näkökulma, jota Intuit pyrkii lausahduksellaan tuomaan esiin, on jatkuva kehittäminen (Linkner 2023) : kun kiinnostus kohdistuu ongelmaan ratkaisun sijaan, ensimmäinen ratkaisu ei jää viimeiseksi.

Kuva 1. Digitaalisuus on ihmisiä varten. (geralt 2018)

Digitalisoitumiseen liittyvä kirjallisuus käsittelee asiaa samalla tavalla. Ratkaisua ei löydetä, vaan se on jotain, mitä lähemmäs päästään, kun ongelmaa paremmin ymmärtämällä voidaan iteroida ja löytää jälleen uusia parempia tapoja lähestyä sitä. Digitalisoitumisessa kysymys on enemmän kulttuurimuutoksesta kuin tietyistä teknologioista. (Bowles & Brown 2017; Perkin 2020; Rogers 2023.)

DIH ei pysty ulkopuolisena muuttamaan organisaation kulttuuria, mutta tuomalla ratkaisujen hakemiseen keskustelevaa lähestymistapaa DIH voi johdatella yritystä itse ymmärtämään kulttuurimuutoksen tarpeen. Tarpeen tullen DIHiltä löytyy myös työkaluja, joiden avulla keskusteluja voidaan helpommin käydä myös ilman DIHin apua (LiitoDigi 2024).

Jokaisen yrityksen, koosta riippumatta, pitää digitalisoitua, mutta yritykset voivat tehdä sitä omalla tahdillaan. Monelle yritykselle kysymys on evoluutiosta, ei vallankumouksesta.

Kirjoittaja

Aki Vainio työskentelee LAB-ammattikorkeakoulussa tietojenkäsittelyn lehtorina. Hän myöntää avoimesti olevansa ongelmien suhteen moniavioinen.

Lähteet

Bowles, D. & Brown, T. 2017. Building Digital Culture – a practical guide to successful digital transformation. Lontoo: Kogan Page.

Digital Innovation Lab. 2024. LAB-ammattikorkeakoulu. Viitattu 23.2.2024. Saatavissa https://digitalinnovationlab.fi

geralt. 2018. Altman, G. System web news people characters. Viitattu 23.2.2024. Saatavissa https://pixabay.com/illustrations/system-web-news-people-characters-3382515/

LiitoDigi. 2024. Materiaalit. Viitattu 23.2.2024. Saatavissa: https://liitodigi.fi/materiaalit/

Linkner, J. 2023. Fall in Love with the Problem, Not the Solution. Josh Linkner. Viitattu 23.2.2024. Saatavissa https://joshlinkner.com/fall-in-love-with-the-problem-not-the-solution/

Perkin, N. 2020. Agile Transformation – Structures, processes and mindsets for the digital age. Lontoo: Kogan Page Ltd.

Rogers, D. 2023. The Digital Transformation Roadmap – Rebuild your organization for continuous change. New York: Columbia Business School Publishing.