Vakiopaineventtiili vedenkulutuksen alentajana

Suomessa talousvedestä ei ole pulaa. Miksi haluaisimme säästää sitä? Lämpimän veden tuotanto kiinteistössä kuluttaa energiaa. Vakiopaineventtiili on eräs keino vedenkulutuksen vähentämiseksi. Lisäksi se nostaa käyttövesiputkiston elinikää.

Käyttöveden kulutus kiinteistöissä

Lämpimän käyttöveden oikea lämpötila on vesijohtoverkossa 50–55°C ja varaajassa 55–65°C. Suihku- tai keittiöhanassa taloudellinen virtaama on 12 l/min ja pesuallashanassa 6 l/min. Kannattaa suosia sellaisia hanoja, joissa on vedensäästötoiminto. (Energiatehokas koti 2022.)

Punainen Vedenvirtaamamittarissa virtausasteikko 1–25 l/min. Lisäksi mittarin sivulla ilmaistaan kuvina ja teksteinä suihku- ja keittiöhanojen suositeltu virtaama 12 l/min ja pesuallashanojen suositeltu virtaama 6 l/min.
Kuva 1. Vedenvirtaamamittarilla saadaan helposti tietää hanojen virtaamat (Kuva: Mika Keski-Luopa)

LAB-ammattikorkeakoulu kehittää yhdessä Hämeen ammattikorkeakoulun kanssa Maaseudun palveluyritysten vähähiiliset energiaratkaisut (METE2) -hankkeessa (1.6.2022–30.6.2024) Päijät- ja Kanta-Hämeen maaseudulla sijaitsevien palvelu- ja soteyritysten energiatehokkuusosaamista (LAB 2022). Kaikkien METE- hankkeiden viestintä tapahtuu keskitetysti www-sivujen kautta. Hankkeeseen liittyneiden tapausyritysten tiloissa tehdään mm. valonvoimakkuuksien ja vedenvirtaamien mittauksia. Tarkoituksena on selvittää yritysten edustamien toimialojen energiatehokkuuden tilaa ja viestiä keinoista, joita toimialalla voisi käyttää energiatehokkuuden parantamiseksi. Linkki METE- hankkeiden www-sivulle.

Vedenvirtaamien mittausten perusteella eräässä omakotitaloon perustetussa päiväkodissa pesuallashanojen virtaama oli 9–10 l/min. Virtaama oli yli 50 prosenttia yli suositellun ja näin hukkasi vettä ja energiaa. Keittiöhanojen virtaama ylitti mittauslaitteen asteikon ollen yli kaksinkertainen suosituksiin nähden. Mittaus suoritettiin kuvassa 1 esitetyllä vedenvirtauksen mittarilla, jonka asteikko on 1–25 l/min. Toinen tapa vedenvirtaaman mittaamiseen on käyttää astiaa, jonka tilavuus tiedetään. Mittaus tapahtuu siten, että täytetään astia hanan ollessa auki ja otetaan sekuntikellolla astian täyttymiseen kulunut aika. Laskemalla näistä saadaan hanojen virtaus.      

Vakiopaineventtiilin avulla voidaan säästää vettä ja energiaa, sekä lisätä käyttövesiputkiston elinikää

Lämpimän käyttöveden lämmittämiseen kulunut energia ei riipu ulkolämpötilasta. Jos lämpimän veden kulutusta ei ole mitattu, muissa kuin asuinrakennuksissa sen voi olettaa olevan 30 % kokonaisvedenkulutuksesta. Lämpimän veden lämmittämiseen kuluu noin 58 kWh/m3. (Motiva 2022.)

metalliputkistoa jossa mittari ja venttiilejä
Kuva 2. Vakiopaineventtiili sijoitettuna vesimittarin perään käyttövesiputkistossa. Mittarin asteikko on 1–10 baaria ja venttiili on säädetty 3,8 baarin kohdalle.  (Kuva: Mika Keski-Luopa)

Kuvassa 2 esitetyn vakiopaineventtiilin avulla kiinteistön käyttövesiverkoston painetta voidaan laskea. Paineen vähentäminen laskee kaikkien verkostoon liitettyjen hanojen vedenvirtaamia säästäen vettä ja energiaa. Vakiopaineventtiili voikin olla kustannustehokas tapa saada vedenvirtaamat kohdilleen. Lisäksi vedenpaineen oikealla tasolla pitäminen vähentää putkistoääniä ja korroosiota sekä vähentää hanojen sulkemisesta aiheutuvia paineiskuja, jotka voivat vaurioittaa putkistoja (Sand 2018).    

Kirjoittaja

Mika Keski-Luopa toimii LABissa TKI-asiantuntijana SÄHÄKKÄ- ja Siirtymä-hankkeissa ja projektipäällikkönä METE2-hankkeessa. Lisäksi kirjoittaja toimii LABin ja Heinolan kaupungin välisen BioHub-yhteistyön koordinaattorina.

Lähteet

Energiatehokas koti. 2021. Käyttövesi. Viitattu 23.11.2022. Saatavissa https://www.energiatehokaskoti.fi/suunnittelu/talotekniikan_suunnittelu/kayttovesi

LAB. 2022. Maaseudun palveluyritysten vähähiiliset energiaratkaisut. Projekti. Viitattu 23.11.2022. Saatavissa https://www.lab.fi/fi/projekti/maaseudun-palveluyritysten-vahahiiliset-energiaratkaisut

Motiva. 2022. Laskukaavat: Lämmin käyttövesi. Viitattu 23.11.2022. Saatavissa https://www.motiva.fi/julkinen_sektori/kiinteiston_energiankaytto/kulutuksen_normitus/laskukaavat_lammin_kayttovesi  

Sand, M. 2018. Vettä ei tarvitse kuluttaa vain siksi, että sitä on paljon. Sitra. Viitattu 23.11.2022. Saatavissa https://www.sitra.fi/blogit/vetta-ei-tarvitse-kuluttaa-vain-siksi-etta-sita-paljon/

Linkit

Linkki 1. METE. 2022. Maaseudun vähähiiliset energiaratkaisut. Projekti. Viitattu 28.11.2022. Saatavissa https://www.maaseudunmete.fi/

Jätä kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *