Löytöretkeilijä, astu matkalle tulevaisuuteen!

Miten varustaa laiva merimatkalle kohti horisontissa avoimena siintävää tulevaisuutta? Ovatko tuulet suotuisia vai törmääkö laiva vedenpinnan alla lymyäviin jäävuoriin ja karikoihin? Mukaan tulevaisuusmatkalle tarvitaan uteliaisuutta, uskallusta ja mielikuvitusta. Oman löytöretken tukena toimii TUTU-verstas -hankkeessa (LAB 2022) julkaistu työkirja Merimatka tulevaisuuteen: Ennakoinnin työkirja yrityksille ja elinkeinoelämän toimijoille.

Elokuussa 2022 julkaistussa teoksessa esitellään tulevaisuudentutkimuksen ja ennakoinnin keskeisiä käsitteitä ja menetelmiä. Kirja on suunnattu ensisijaisesti yrittäjille ja yritysten työntekijöille, mutta sisältöä voi hyödyntää myös oman henkilökohtaisen tulevaisuuden rakentamiseen.

Käytännönläheisen teoriaosuuden ja sitä soveltavien tehtävien avulla kirjan lukija pääsee edistämään omaa ennakointityötään käytännön tasolla. Aikaisempaa kokemusta ennakoinnista ei tarvita.

[alt. teksti Kansikuva Merimatka tulevaisuuteen -työkirjasta, jossa näkyy teoksen nimi, tekijätiedot sekä kuvituksena kuohuvat aallot.]
Kuva 1. Merimatka tulevaisuuteen -työkirjasta ilmestyi sekä paperinen että sähköinen versio. (Kuva: Hanna Suutari)

Työkirjan sisältö on rakennettu TUTU-verstas -hankkeessa kehitetyn, pienyrittäjille suunnatun Tulevaisuuskoulutus-mallin pohjalta. Kirjan ensimmäisissä luvuissa tunnistetaan omia vahvuuksia, kartoitetaan alati muutoksessa olevaa toimintaympäristöä ja tutustutaan ennakoinnin peruskäsitteisiin. Seuraavissa luvuissa pureudutaan syvemmälle ennakoinnin maailmaan skenaariotyöskentelyä hyödyntäen. Lopuksi laaditaan vielä skenaarioiden pohjalta toimintasuunnitelma tulevaisuutta varten.

[alt. teksti Työkirjan sivu, jossa tulevaisuuden aikajana yli yhdestä vuodesta yli 10 vuoteen sekä pohdintatehtävä: Mistä alkaa tulevaisuus?]
Kuva 2. Työkirja sisältää lukijaa aktivoivia tehtäviä. Kirjan visuaalisesta ilmeestä vastaa Oona Rouhiainen. (Kuva: Hanna Suutari)

Miksi ennakointi kannattaa?

Yritysten toimintaympäristö on jatkuvassa muutoksessa. Tällä hetkellä muutostahti on äärimmäisen nopeaa. Pyörteisinä aikoina yritykset hyötyvät ennakoinnista. Rohrbeckin ja Kumin (2018, 113) mukaan tulevaisuuteen valmistautuneet yritykset ovat 33 % kannattavampia ja niiden kasvuvauhti on 200 % suurempi kuin yritysten keskimäärin.

Ennakointi on ennen kaikkea aktiivista tulevaisuuden tekemistä (Tähkäpää 2022). Usein pienyrityksillä ei ole kuitenkaan käytössä samanlaisia resursseja tulevaisuustyöhön kuin isoimmilla toimijoilla. TUTU-verstas -hankkeessa tarjotaan eteläkarjalaisille pienyrittäjille ja elinkeinoelämän toimijoille mahdollisuus ennakointityöhön matalalla kynnyksellä. Tämä auttaa yrityksiä paitsi varautumaan tulevaan myös tunnistamaan muutoksessa piileviä mahdollisuuksia.

Oman löytöretkensä tulevaisuuteen voi aloittaa osallistumalla hankkeen syksyn 2022 tai kevään 2023 verkkokoulutuksiin sekä lataamalla itselleen työkirjan sähköisen version. Linkki Merimatka tulevaisuuteen -työkirjan sähköiseen versioon.

Kirjoittaja

Hanna Suutari työskentelee LAB-ammattikorkeakoulun TUTU-verstas -hankkeessa projektipäällikkönä. Hän on toinen Merimatka tulevaisuuteen -työkirjan kirjoittajista.

Lähteet

LAB. 2022. TUTU-verstas. Tulevaisuustaidot tutuiksi mikro- ja pienyrityksille. Hanke. Viitattu 3.10.2022. Saatavissa https://lab.fi/fi/projekti/tutu-verstas

Rohrbeck, R. & Kum, M.E. 2018. Corporate foresight and its impact on firm performance: A longitudinal analysis. Technological Forecasting and Social Change Vol. 129, 105‒116. Viitattu 28.9.2022. Saatavissa https://doi.org/10.1016/j.techfore.2017.12.013

Tähkäpää, O. 2022. Tulevaisuus haltuun. Ennakointi yritysten elinehtona epävarmassa tulevaisuudessa. Esitys Tutkimusmatkalla tulevaisuuteen -webinaarissa 13.9.2022. TUTU-verstas-hanke.

Linkit

Linkki 1. Heponiemi, K. & Suutari, H. 2022. Merimatka tulevaisuuteen: Ennakoinnin työkirja yrityksille ja elinkeinoelämän toimijoille. Lahti: LAB-ammattikorkeakoulu. LAB-ammattikorkeakoulun julkaisusarja, osa 46. Viitattu 28.9.2022. Saatavissa https://urn.fi/URN:ISBN:978-951-827-413-4   

Linkki 2. LAB. 2022. TUTU-verstas. Tulevaisuustaidot tutuiksi mikro- ja pienyrityksille.  Hanke. Viitattu 28.9.2022. Saatavissa https://lab.fi/fi/projekti/tutu-verstas